Anabilim Dalları

Temel Tıp Bilimleri

Cerrahi Tıp Bilimleri

Dahili Tıp Bilimleri

 • Algoloji Bilim Dalı
 • Yoğun Bakım Bilim Dalı
 • Spor Fizyolojisi Bilim Dalı
 • Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı
 • Neonatoloji Bilim Dalı
 • Çocuk Nefrolojisi Bilim Dalı
 • Sosyal Pediatri Bilim Dalı
 • Çocuk Gastroenteroloji Bilim Dalı
 • Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı
 • Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı
 • Çocuk Endokrinoloji Bilim Dalı
 • Çocuk Hematoloji ve Onkolojisi Bilim Dalı
 • Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları
 • El Cerrahisi Bilim Dalı
 • Çocuk Romatoloji Bilim Dalı
 • Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı
 • El Cerrahisi Bilim Dalı
 • Hematoloji Bilim Dalı
 • Alerji ve Klinik İmmünoloji Bilim Dalı
 • Gastroenteroloji Bilim Dalı
 • Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
 • Romatoloji Bilim Dalı
 • Nefroloji Bilim Dalı
 • Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı
 • Girişimsel Radyoloji Bilim Dalı
 • Nöroradyoloji Bilim Dalı