Dekan Prof. Dr. Serdar GÖKTAŞ

19443693481901961 Yılında Konya’nın Ereğli ilçesinde doğdu. Aynı ilçede ilk orta ve lise eğitimini tamamladı.1985 yılında Gülhane Askeri Tıp Fakültesinden mezun oldu. Mecburi hizmetini 1986-88 yılları arasında Lüleburgaz’da tamamladı. 1992’de aynı fakültede Üroloji uzmanı, 1994’de GATA Üroloji AD Yardımcı Doçenti oldu. GATA ve Askeri Tıp Fakültesi Üroloji AD’da 1998 tarihinde Doçent, 2008 yılında profesör kadrosuna atandı. ABD’de Colorado Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Colorado Kanser Merkezinde bir yıl süreyle “Ürogenital Sistem Tümörlerinin Cerrahi Tedavisindeki Yeni Gelişmeler” başlıklı program çerçevesinde Üroloji/Onkoloji fellow’u olarak çalıştı.  Gülhane Tıp Fakültesi Üroloji AD’da öğretim üyeliğinden Mart 2010 tarihinde ayrılmış, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine Üroloji AD Öğretim üyesi olarak atanmıştır. Yaklaşık 5 ay süre ile vekâleten Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığını yürütmüş,  2012-2015 tarihlerinde Rektör Danışmanı olarak görevlendirilmiştir. Halen Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji AD Başkanı olarak görev yapmakta olup, 2009 yılından bu yana Türkiye Klinikleri Üroloji Dergisinin editörlüğünü yürütmektedir. Ağırlıklı olarak ürolojik onkoloji konularında olmak üzere yurtiçi ve yurtdışında yayınlanmış 100 civarında makalesi bir o kadar da bildirisi bulunmaktadır. 21.01.2016 tarihinde Tıp Fakültesi Dekanlığına atanmıştır.