29.04.2015 Tarihli Toplantı Kararları

Karar Sayısı 2015/05: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Senato başlıklı 14. maddesi gereğince Selçuk Üniversitesi Senatosu’na Fakültemiz öğretim üyelerinden 1 (bir) üyenin tespiti hususu görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Senato başlıklı 14. maddesi gereğince Selçuk Üniversitesi Senatosu’nda üye olarak görev yapmak üzere; Fakülte Kurulunca yapılan oylama sonucu, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Yaşar ŞEN (oy çokluğu ile) 29.04.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile seçilmiştir.