24.04.2015 Tarihli Toplantı Kararları

Karar Sayısı 2015/004 : 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem lV-V-VI öğrencilerinin staj seyir tablosu ve seçmeli stajda tercih etmesi gereken anabilim dalları ile ilgili Başkoordinatörlüğün 22.04.2015 tarih ve 002 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Dönem lV-V-VI öğrencilerinin staj seyir tablosu ve seçmeli stajda tercih edilecek anabilim dallarının listede düzenlendiği şekliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

SEÇMELİ STAJLAR

Dönem IV – V – VI

 • Anestezi                                 
 • Beyin Cerrahi
 • Çocuk Cerrahisi
 • Genel Cerrahi
 • Göğüs Cerrahisi
 • Göz
 • Kadın – Doğum
 • Kalp – Damar
 • KBB
 • Ortopedi
 • Plastik Cerrahi
 • Üroloji
 • Acil Tıp
 • Adli Tıp
 • Aile Hekimliği
 • Çocuk Kardiyoloji
 • Neonatoloji
 • Çocuk Nefroloji
 • Çocuk Nörolojisi
 • Çocuk Gastroenteroloji
 • Çocuk İmmünoloji
 • Çocuk Endokrinoloji
 • Çocuk Hematoloji – Onkoloji
 • Çocuk Psikiyatrisi
 • Dermatoloji
 • Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
 • FTR
 • Göğüs Hastalıkları
 • Halk Sağlığı
 • Hematoloji
 • Gastroenteroloji
 • Tıbbi Onkoloji
 • Romatoloji
 • Nefroloji
 • Endokrinoloji
 • Kardiyoloji
 • Nöroloji
 • Nükleer Tıp
 • Radyasyon Onkolojisi
 • Radyoloji
 • Psikiyatri
 • Fizyoloji
 • Tıbbi Biyokimya
 • Tıbbi Genetik
 • Tıbbi Mikrobiyoloji
 • Tıbbi Patoloji