06.05.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/191 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Gözde EŞEN'in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık "Anesteziyoloji ve Reanimasyon" rotasyonunu, 01 Haziran 2015 tarihinden itibaren Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 28.04.2015 tarih ve 38782 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Gözde EŞEN'in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık "Anesteziyoloji ve Reanimasyon" rotasyonunu, 01 Haziran 2015 tarihinden itibaren Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapmasının (ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla) Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/192 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 18.03.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımında Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Uzman kadrosuna (Radyoloji Uzmanı olmak) müracaat eden Uzm.Dr. Hakan CEBECİ’nin, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereği Ön Değerlendirmeden ve Giriş Sınavından başarılı olduğundan ve atanmak için gerekli evrakları teslim ettiğinden ilgilinin atanma hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyoloji Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Uzman kadrosuna (Radyoloji Uzmanı olmak) müracaat eden Uzm.Dr. Hakan CEBECİ’nin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesince 2 (iki) yıl süre ile Uzman olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/193 19.04.2015 tarihinde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilen, Fakültemiz Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adayların Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin belirlenmesi ve sınav tarih ve yerinin tespiti hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi gereği, Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin Fakültemiz Tibbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Duygu FINDIK (Komisyon Başkanı), Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. H. Cevdet ALTINYAZAR (Üye) ve Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Yağmur KÜÇÜKBEZİRCİ ve Yrd.Doç.Dr.Saliha Defne ERDEM METE’den (yedek) oluşmasına, Yabancı Dil Sınavının 14.05.2015 Cuma günü saat 10.00’da Fakültemiz Dekanlığı İbn-i Sina Toplantı salonunda yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2015/194 Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Tıp Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden Uzm.Dr. Hasan KARA’nın, bilimsel çalışmaları ile ilgili jüri üyeleri: Prof.Dr. Ahmet AK (Selçuk Ünv.Tıp Fak. Acil Tıp AD. Bşk), Doç.Dr. Ayşegül BAYIR(Selçuk Ünv.Tıp Fak. Acil Tıp AD. Öğret.Üys.), Prof.Dr. Erol ARMAĞAN (Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Bşk.)’dan gelen ilmi raporları okundu; gelen raporlar üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde ilan edilen 1 (bir) Acil Tıp Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna her üç jürinin de Uzm.Dr. Hasan KARA’nın atanması yönünde görüş bildirildiği anlaşıldı.

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Uzm.Dr. Hasan KARA’nın, Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna, 2547 Sayılı Kanunun 23 üncü Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/195 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Hatice Özlem İRDEM'in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık "Acil Tıp" rotasyonunu, 01 Haziran – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 30.04.2015 tarih ve 39558 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Hatice Özlem İRDEM'in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık "Acil Tıp" rotasyonunu, 01 Haziran – 31 Temmuz 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında yapmasının (ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla) Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/196 Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Yardımcı Doçent kadrosuna (Nefroloji Uzmanı olmak) müracaat eden Uzm.Dr.Hüseyin ATALAY’ın, bilimsel çalışmaları ile ilgili jüri üyeleri: Prof.Dr. Süleyman TÜRK (Selçuk Ünv.Tıp Fak. İç Hastalıkları AD. Öğrt.Üys.), Prof.Dr. Özlem ATA (Selçuk Ünv.Tıp Fak. İç Hastalıkları AD. Bşk), Doç.Dr. İbrahim GÜNEY (Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Nefroloji Klinik Sorumlusu)’den gelen ilmi raporları okundu; gelen raporlar üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde ilan edilen 1 (bir) İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna her üç jürinin de Uzm.Dr. Hüseyin ATALAY’ın atanması yönünde görüş bildirildiği anlaşıldı.

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Uzm.Dr. Hüseyin ATALAY’ın, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna, 2547 Sayılı Kanunun 23 üncü Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/197 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Fatih ÇÖLKESEN’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.05.2015 tarih ve 40557 sayılı yazısı görüşüldü.

Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Fatih ÇÖLKESEN’in, tezi incelenmiştir. Ancak; tezin savunmaya sunulması için şekil ve içerik yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle tezin Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/198 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. FatihŞAHİN’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.05.2015 tarih ve 40556 sayılı yazısı görüşüldü.

Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Fatih ŞAHİN’in, tezi incelenmiştir. Ancak; tezin savunmaya sunulması için şekil ve içerik yönünden uygun olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle tezin Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/199 Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.İlknur UYSAL’ın Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından yapılan 2014 Ekim Dönemi Eser İnceleme jüri üyeliği görevinden temel alanına uymadığı gerekçesiyle çekilme talebi ile ilgili 05 Mayıs 2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığının 15.04.2015 tarih ve 22798904/204.01/4462 sayılı yazısı ile Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL’ı Ekim 2014 Dönemi Doçentlik Eser İnceleme Jürisinde, Docentlik Bilim Alan Kodu ve Adı: 203-Biyoloji olan Dr.Enver Kerem DİRİCAN ve Dr.Hatice Güneş ÖZHAN’ın eserlerini incelemek üzere görevlendirildiği anlaşılmıştır. Ancak Prof.Dr.İlknur UYSAL’ın “Sağlık Bilimleri Temel Alanı (10), Anatomi, adaylarınki ise “Biyoloji” olduğundan” jüri üyeliğinden çekilme talebinin uygun olduğuna ve Kararın Üniversite Yönetim Kurulunda görüşülmesi için Rektörlük Makamına arza oy birliği ile Karar verildi.