29.04.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/181 Uzman Dr. Arif ERTUĞ’un 15.05.2015 ve 15.11.2015 tarihleri arasında Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bilim Dalında gözlemci olarak (tüm masrafları kendisi tarafından karşılanmak kaydıyla) eğitim alma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.04.2015 tarih ve 37607 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Uzman Dr. Arif ERTUĞ’un 15.05.2015 ve 15.11.2015 tarihleri arasında Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Girişimsel Radyoloji Bilim Dalında gözlemci olarak (tüm masrafları kendisi tarafından karşılanmak kaydıyla) eğitim almasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/182 FakültemizPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim DalıÖğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehtap KARAMEŞE'nin, 26 – 29 Mayıs 2015 tarihlerinde Edinburgh / İngiltere'de düzenlenecek olan "4th Annual EURAPS Research Council Meeting" adlı programa, anılan tarihlerde BAP destekli ( Proje No: 15701222) yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 22.04.2015 tarih ve 37591 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim DalıÖğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Mehtap KARAMEŞE'nin, 26 – 29 Mayıs 2015 tarihlerinde Edinburgh / İngiltere'de düzenlenecek olan "4th Annual EURAPS Research Council Meeting" adlı programa, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen (proje no:15701222), Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, sunum yapmak üzere yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/183 FakültemizTıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan ACAR'ın 06 – 09 Haziran 2015 tarihleri arasında SECC-Scottish Exhibition and Conference Centre Glasgow, Scotland, United Kingtom'da düzenlenecek olan "The European Human Genetics Conference 2015"e TÜBİTAK 1001 Projesi 112S498 numaralı projeden karşılanmak üzere 05 – 11 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 22.04.2015 tarih ve 37600-498 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizTıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan ACAR'ın 06 – 09 Haziran 2015 tarihleri arasında SECC-Scottish Exhibition and Conference Centre Glasgow, Scotland, United Kingtom'da düzenlenecek olan "The European Human Genetics Conference 2015"e TÜBİTAK 1001 Projesi 112S498 numaralı projeden karşılanmak üzere 05 – 11 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2015/184 15 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tirana / Albania'da düzenlenecek olan "Balkan States Anesthesıa Days- II" adlı Kongre'ye, 14 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında FakültemizAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim DalıÖğretim Üyeleri Prof.Dr. Ateş DUMAN'ın BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 15701281 Proje numarası ile yolluklu-yevmiyeli-katılım ücretli idari izinli ve Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan ARUN'un BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 15701280 nolu Proje Numarası ile yolluklu-yevmiyeli-katılım ücretli ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 27.04.2015 tarih ve 38465-370 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, 15-18 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tirana / Albania'da düzenlenecek olan "Balkan States Anesthesıa Days- II" adlı kongre'ye, 14 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında FakültemizAnesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim DalıÖğretim Üyeleri Prof.Dr. Ateş DUMAN'ın BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Uluslararası Kongre Katılım Projelerinden karşılanmak üzere 15701281 Proje numarası ile yolluklu- yevmiyeli-katılım ücretli idari izinli ve Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan ARUN'un BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen Uluslararası Kongre Katılım Projelerinden karşılanmak üzere 15701280 Proje numarası ile yolluklu–yevmiyeli-katılım ücretli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2015/185 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Bahar ÖÇ’ün,15 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tirana / Albania'da düzenlenecek olan "Balkan States Anesthesıa Days- II" adlı Kongre'ye, 14 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 27.04.2015 tarih ve 38465-370 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Bahar ÖÇ’ün,15 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tirana / Albania'da düzenlenecek olan "Balkan States Anesthesıa Days- II" adlı Kongre'ye, 14 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza iletilmesi kaydıyla) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/186 15 Kasım 2014 – 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında “Pediatrik Ortopedi” alanında eğitim alması uygun görülen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı Dr.Ali GÜLEÇ’in, öngörülen eğitiminin 15 Kasım 2015 tarihine kadar uzatılması talebi ile ilgili Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalının 28.04.2015 tarih ve 38640 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 15 Kasım 2014 – 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında “Pediatrik Ortopedi” alanında eğitim alması uygun görülen Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı Dr.Ali GÜLEÇ’in, öngörülen eğitiminin 15 Kasım 2015 tarihine kadar (6 ay süreyle) uzatılmasının uygun olduğuna ve Kamu Hastaneleri Birliğinden izin alınması için Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/187 Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Rabia FİDANCI İSTANBULLUOĞLU’nun, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 27.04.2015 tarih ve 38537 sayılı yazısı görüşüldü.

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Asıl/Yedek

Prof.Dr. Ahmet AK

Acil Tıp

Asıl

Doç.Dr. Ayşegül BAYIR

Acil Tıp

Asıl

Doç.Dr. Sedat KOÇAK

N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Acil Tıp

Asıl

Doç.Dr. A. Sadık GİRİŞGİN

N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Acil Tıp

Yedek

Prof.Dr.Mehmet GÜL

N.E.Ü. Meram Tıp Fak. Acil Tıp

Yedek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Rabia FİDANCI İSTANBULLUOĞLU’nun, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne, oy birliği ile kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine Karar verildi.

 

Karar Sayısı 2015/188 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Esin DEMİR'in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık "Kulak Burun Boğaz Hastalıkları" rotasyonunu, 01 Haziran – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 21.04.2015 tarih ve 37062 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Esin DEMİR'in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık "Kulak Burun Boğaz Hastalıkları" rotasyonunu, 01 Haziran – 30 Eylül 2015 tarileri arasında Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının (ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla) Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/189 FakültemizPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim DalıÖğretim Üyesi Prof.Dr.Zekeriya TOSUN’un, 08 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Plastik Cerrahide Hücresel Tedavi Uygulamaları ve Uygulama Sınırları” adlı toplantıya (konuşmacı olarak) anılan tarihte yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 28.04.2015 tarih ve 38993 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizPlastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim DalıÖğretim Üyesi Prof.Dr.Zekeriya TOSUN’un, 08 Mayıs 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek olan “Plastik Cerrahide Hücresel Tedavi Uygulamaları ve Uygulama Sınırları” adlı toplantıya (konuşmacı olarak) anılan tarihte yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

arar Sayısı 2015/190 Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet ÖÇ’ün, 15 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tirana / Albania'da düzenlenecek olan "Balkan States Anesthesıa Days- II" adlı kongre'ye, 14 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 15701282 proje numarasından karşılanmak üzere yolluklu-yevmiyeli-katılım ücretli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 28.04.2015 tarih ve 38987 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Mehmet ÖÇ’ün, 15 – 18 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tirana / Albania'da düzenlenecek olan "Balkan States Anesthesıa Days- II" adlı kongre'ye, 14 – 18 Mayıs 2015 tarihleri Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen (proje no:15701282), Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, sunum yapmak üzere yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.