22.04.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/167 Fakültemiz 122501050 numaralı Dönem III Öğrencisi Sevim UÇAR’ın 07 – 21 Nisan 2015 tarihlerinde almış olduğu sağlık raporunun kabulü talebi ile ilgili 07.04.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 122501050 numaralı Dönem III Öğrencisi Sevim UÇAR’ın 07 – 21 Nisan 2015 tarihlerinde almış olduğu sağlık raporunun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince mazeretli devamsızlığına sayılmasına, raporlu olduğu tarih aralığında yapılan/yapılacak olan sınav hakkının saklı tutulmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/168 Fakültemiz 052501066 numaralı Dönem II Öğrencisi Ghulam MUJTABA NAWABİ’nin 08 – 10 Nisan 2015 tarihleri arasında almış olduğu sağlık raporunun kabulü talebi ile ilgili dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 052501066 numaralı Dönem II Öğrencisi Ghulam MUJTABA NAWABİ’nin 08 – 10 Nisan 2015 tarihleri arasında almış olduğu sağlık raporunun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince mazeretli devamsızlığına sayılmasına, raporlu olduğu tarih aralığında yapılan sınav hakkının saklı tutulmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/169 Fakültemiz 142501082 numaralı Dönem I Öğrencisi İrem ÇELİK'in 06 Nisan 2015 tarihinde almış olduğu sağlık raporunun kabulü talebi ile ilgili 15 Nisan 2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 142501082 numaralı Dönem I Öğrencisi İrem ÇELİK'in 15 Nisan tarihli dilekçesinin ekinde sunmuş olduğu evrakın sağlık raporu değil muayene olduğuna dair durum bildirir evrakı olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince 06 Nisan 2015 tarihinin İrem ÇELİK’in mazeretli devamsızlığına sayılmamasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/170 Fakültemiz 132501018 numaralı Dönem II Öğrencisi Fatma Sümeyye TEKELİ'nin 13 – 17 Nisan 2015 tarihleri arasında almış olduğu sağlık raporunun kabulü talebi ile ilgili 14 Nisan 2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501018 numaralı Dönem II Öğrencisi Fatma Sümeyye TEKELİ'nin 13 – 17 Nisan 2015 tarihleri arasında almış olduğu sağlık raporunun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/171 Üniversitemiz Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün Danışma Kurulunda Üye görevlendirilmesi talebiyle ilgili 10.04.2015 tarih ve 34186 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; aşağıdaki listede bilgileri bulunan kişilerin aday olmak için dilekçe verdikleri görülmüş olup; başvuran adaylar arasından Doç.Dr. Kadir CEYLAN’ın Danışma Kurulunda Üye olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Sıra No

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

1

Prof.Dr. Mehmet ÖÇ

Kalp ve Damar Cerrahisi

2

Prof.Dr. Ateş DUMAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

3

Prof.Dr. Çetin ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

4

Prof.Dr. Jale Bengi ÇELİK

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

5

Doç.Dr. Seda ÖZBEK

Radyoloji

6

Doç.Dr. Bahar ÖÇ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

7

Doç.Dr. Seza APİLİOĞULLARI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

8

Doç.Dr.İnci KARA

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

9

Doç.Dr.Kadir CEYLAN

Üroloji

10

Doç.Dr.Hüsamettin VATANSEV

Tıbbi Biyokimya

11

Yrd.Doç.Dr. Hakan AKBAYRAK

Kalp ve Damar Cerrahisi

12

Yrd.Doç.Dr. Bahadır ÖZTÜRK

Tıbbi Biyokimya

13

Yrd.Doç.Dr.İbrahim Özkan ÖNAL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

14

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan ARUN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

 

Karar Sayısı 2015/172 Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK'ın TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmekte olan ''Vankomisin Dirençli Enterokok ( VRE ) tespiti için manyetik küre tabanlı DNA saflaştırma ve PCR kitlerinin geliştirilmesi '' başlıklı arge projesi kapsamında 4691 saylı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında ,15 Nisan 2015'den başlamak üzere 6 ay süre ile ayda 1 gün akademik danışmanlık hizmeti verme ve izinli sayılması talebiyle ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.04.2015 tarih ve 34860 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK'ın TÜBİTAK-TEYDEB tarafından desteklenmekte olan ''Vankomisin Dirençli Enterokok ( VRE ) tespiti için manyetik küre tabanlı DNA saflaştırma ve PCR kitlerinin geliştirilmesi '' başlıklı arge projesi kapsamında 4691 saylı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu kapsamında,15 Nisan 2015'den başlamak üzere 6 ay süre ile ayda 1 gün akademik danışmanlık hizmeti vermesinin ve bu günlerde idari izinli sayılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/173 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Feyza TÜLEK’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesi 1. ve 2. fıkraları gereğince Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri Üyelerinin, sınav tarihi ve yerinin tesbit edilmesi talebi ile ilgili, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.04.2015 tarih ve 35590-356 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Feyza TÜLEK’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 05.05.2015 Salı günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr. Jale Bengi ÇELİK

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Prof.Dr. Bülent Behlül ALTUNKESER

Kardiyoloji

Asıl

Doç.Dr. Bahar ÖÇ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Doç.Dr. Seza APİLİOĞULLARI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Yrd.Doç.Dr. Oğuzhan ARUN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Prof.Dr. Ateş DUMAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yedek

Prof.Dr. Mecit SÜERDEM

Göğüs Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/174 FakültemizAile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kamile MARAKOĞLU'nun 01 – 05 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "9. Aile Hekimliği Güz Okulu"na bildiri sunmak ve oturum başkanlığı yapmak üzere bahsi geçen tarihler arasında yolluksuz – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 15.04.2015 tarih ve 35567-435 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizAile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Kamile MARAKOĞLU'nun 01 – 05 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "9. Aile Hekimliği Güz Okulu"na bildiri sunmak ve oturum başkanlığı yapmak üzere (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) yolluksuz – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2015/175 FakültemizÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hanifi SOYLU'nun 19 – 22 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek olan "23. Ulusal Neonatoloji Kongresi"ne oturum başkanı olarak 20 – 22 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 17.04.2015 tarih ve 36108 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hanifi SOYLU'nun 19 – 22 Nisan 2015 tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek olan "23. Ulusal Neonatoloji Kongresi"ne oturum başkanı olarak 20 – 22 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/176 FakültemizTemel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Ali ÜNLÜ ve Yrd.Doç Dr. Sedat ABUŞOĞLU'nun 23 – 26 Nisan 2015 tarihleri arasında Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından Fethiye'de düzenlenecek olan ''XV. Ulusal Klinik Biyokimya'' Kongresi'ne birer bildiri ile belirtilen tarihler arasında yolluklu (havayolu) yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talepleriyle ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 20.04.2015 tarih ve 36471 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizTemel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr. Ali ÜNLÜ ve Yrd.Doç. Dr. Sedat ABUŞOĞLU'nun 23 – 26 Nisan 2015 tarihleri arasında Türk Klinik Biyokimya Derneği tarafından Fethiye'de düzenlenecek olan ''XV. Ulusal Klinik Biyokimya'' Kongresi'ne birer bildiri ile belirtilen tarihler arasında yolluklu (havayolu) yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının (Toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/177 FakültemizTıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Hüsamettin VATANSEV ve Yrd.Doç.Dr. Bahadır ÖZTÜRK'ün İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 18 – 19 Mayıs 2015 tarihleri arasında “3 rd Antıcancer Agent Development Congress'' ve 20 – 22 mayıs 2015 tarihleri arasında “V.Internatıonal Congress Of Molecular” isimli ardışık kongrelere birer bildiri ile 18 – 22 Mayıs 2015 tarihleri arasında yolluklu (havayolu) yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talepleriyle ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 21.04.2015 tarih ve 37047 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizTıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç.Dr. Hüsamettin VATANSEV ve Yrd.Doç.Dr. Bahadır ÖZTÜRK'ün İzmir Dokuz Eylül Üniversitesinde 18 – 19 Mayıs 2015 tarihleri arasında “3 rd Antıcancer Agent Development Congress'' ve 20 – 22 mayıs 2015 tarihleri arasında “V.Internatıonal Congress Of Molecular” isimli ardışık kongrelere birer bildiri ile 18 – 22 Mayıs 2015 tarihleri arasında yolluklu (havayolu) yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/178 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Beyza SARAÇLIGİL’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 21.04.2015 tarih ve 37044 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Beyza SARAÇLIGİL’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne, sınavın 05 Mayıs 2015 tarihinde yapılmasına ve sınava şehir dışından katılacak olan üyenin yolluk ve yevmiyesinin (karayolu) Kurumumuz bütçesinden karşılanmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Ali ÜNLÜ

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Prof.Dr.Gürbüz POLAT

Mersin Ünv.Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Doç.Dr.Aysel KIYICI

Mevlana Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE

Tıbbi Biyokimya

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/179 Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf.Dr. Recep AYGÜL’ün Sağlık Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmesi talebi ile ilgili Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı’nın 21.04.2015 tarih ve 37245 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim ÜyesiProf.Dr. Recep AYGÜL’ün, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 38. Maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile Sağlık Bakanlığı’nda görevlendirilmesinin uygun olmadığına ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/180 FakültemizTıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan ACAR'ın 28 Nisan 2015 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde (İstanbul) düzenlenecek olan iki ayrı Doçentlik Sınavında Asıl Üye olarak görevlendirilmesi nedeniyle, 28 Nisan 2015 tarihinde yolluklu (hava yolu ile) yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 21.04.2015 tarih ve 37090 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizTıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hasan ACAR'ın 28 Nisan 2015 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde (İstanbul) düzenlenecek olan iki ayrı Doçentlik Sınavında Asıl Üye olarak görevlendirilmesi nedeniyle, 28 Nisan 2015 tarihinde yolluklu (hava yolu ile) yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.