15.04.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/152 Azerbaycan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V öğrencisi Könül RAŞİDZADE’nin, 13 Haziran – 10 Temmuz 2015 tarihleri arasında stajını Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili 22.03.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Azerbaycan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V öğrencisi Könül RAŞİDZADE’nin, 13 Haziran – 10 Temmuz 2015 tarihleri arasında stajını Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapmasınınuygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/153 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. YavuzSELVİ'nin, 08 Mayıs 2015 tarihinde Fakültemiz Dönem V öğrencilerine yapılacak olan staj sonu sınav tarihinin 08-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ‘2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’ne öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımının sağlanması için sınav tarihinin 1 gün önceye alınması talebiyle ilgili 07.04.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 08-10 Mayıs 2015 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Avicenna Öğrenci Topluluğu’nun 2. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi’ni düzenleyeceği anlaşılmıştır. Bilimsel etkinliğe öğretim üyesi ve öğrencilerin katılımının sağlanması için Fakültemiz Dönem V öğrencileri için 08 Mayis 2015 tarihinde yapılması planlanan staj sonu sınav tarihinin 07 Mayıs 2015 olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna ve kararın gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/154 Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1010116576 numaralı Dönem VI öğrencisi Murat İNAM’ın, 01 – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında seçmeli stajını Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili 02.04.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi 1010116576 numaralı Dönem VI öğrencisi Murat İNAM’ın, 01 – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında seçmeli stajını Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında yapmasınınuygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/155Fakültemiz 082501102 numaralı Dönem VI öğrencisi Muhammed KILIÇ'ın Acil Tıp Anabilim Dalında stajını tamamlama isteğiyle ilgili 08.04.2015 tarihli dilekçesigörüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 082501102 numaralı Dönem VI öğrencisi Muhammed KILIÇ'ın Acil Tıp Anabilim Dalında stajını tamamlama talebi devam etmesi gereken başka bir staj bulunmaması durumunda uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/156Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.
Ayşe Rüveyda UĞUR’un, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesi 1. ve 2. fıkraları gereğince Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri Üyelerinin, sınav tarihi ve yerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili, Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 33531 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.
Ayşe Rüveyda UĞUR’un, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesi 1. ve 2. fıkraları gereğince Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 28 Nisan 2015 Salı günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr. Duygu FINDIK

Tıbbi Mikrobiyoloji

Asıl

Prof.Dr. E. İnci TUNCER

Tıbbi Mikrobiyoloji

Asıl

Prof.Dr. Onur URAL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Asıl

Doç.Dr. Uğur ARSLAN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr. Hatice TÜRK DAĞI

Tıbbi Mikrobiyoloji

Asıl

Prof.Dr. Ali ÜNLÜ

Tıbbi Biyokimya

Yedek

Yrd.Doç.Dr. Şua SÜMER

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/157Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Esin DEMİR'in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 aylık "İç Hastalıkları-Hematoloji" rotasyonunu, 01 -30 Nisan 2015 tarihleri arasında Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 24.03.2015 tarih ve 28421 sayılı yazısı 01.04.2015 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında görüşülmüş ve Tıpta Uzmanlık Kurulunun 08 Nisan 2014 tarih ve 463 nolu Kararı ile daha önce Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık öğrencilerinin yapması gereken 1 (bir) aylık Hematoloji rotasyonunun iptal edilmesi üzerine talep kabul edilmemişti. Ancak; Dt. Esin DEMİR söz konusu talebini yenilemiş ve iş bu toplantıda konu ile ilgili 03.04.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Dt.Esin DEMİR'in Tıpta Uzmanlık Kurulunun 08 Nisan 2014 tarih ve 463 nolu Kararından önceki 08.09.2011 tarih ve 227 nolu TUK Kararına istinaden 1 (bir) aylık "İç Hastalıkları-Hematoloji" rotasyonunu Fakültemizde yapma talebi olduğu anlaşılmış ve ilgilinin talebine istinaden 1 (bir) aylık "İç Hastalıkları-Hematoloji" rotasyonunu Fakültemizde yapmasının uygun olduğuna ve (Ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla) durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/158 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Serdar GÖKTAŞ’ın, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (Aydın) 16 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan doçentlik sınavına asil jüri üyesi olarak,15 – 17 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın,10.04.2015 tarih ve 34274-331 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr. Serdar GÖKTAŞ’ın, Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (Aydın) 16 Nisan 2015 tarihinde yapılacak olan doçentlik sınavına asil jüri üyesi olarak,15 – 17 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu- yevmiyeli ve idari izinli katılması (havayolu) uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/159 Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Pınar KARABAĞLI’nın, 17 – 21 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 29. TND Bilimsel Kongresine yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın,10.04.2015 tarih ve 34273-332 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Pınar KARABAĞLI’nın, 17 – 21 Nisan 2015 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 29. TND Bilimsel Kongresine yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamının arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/160 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Gülperi ÇELİK’in, görev süresinin 04.05.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.04.2015 tarih ve 33972-415 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerdensonra; Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Gülperi ÇELİK’in, 04.05.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince 04.05.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılmasınını uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/161 Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarında ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığı’nın 08.04.2015 tarih ve 33006 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarında ders vermek üzere Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kamil Hakan DOĞAN’ın görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/162 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Beyza SARAÇLIGİL’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 33555 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Beyza SARAÇLIGİL’in,tezi incelenmiş olup; tez bilgilerinin eksik olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/163 Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hatice TÜRK DAĞI’nın, görev süresinin 22.05.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.04.2015 tarih ve 33530 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerdensonra; Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hatice TÜRK DAĞI’nın 22.05.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince 22.05.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılmasınını uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/164 18.03.2015 tarih ve 2015/119 sayılı Karar ile 23 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan Fakülte bütçesinden yolluklu-yevmiyeli katılması uygun bulunan Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN’in söz konusu kongreye BAP destekli (2015/119 sayılı Kararın iptali ile) katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.04.2015 tarih ve 33412 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra,Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN’in, 18.03.2015 tarih ve 2015/ 119 sayılı Karar ile 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Medicine 2015” kongresine yolluklu yevmiyeli ve idari izinli katılmasının uygun bulunduğu anlaşılmıştır. Ancak Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN’in talebi üzerine 23 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan programa, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen (proje no: 14601049), Yayın ve Atıf Projeleri kapsamındakatılım ücretlerinin buprojeden karşılanmasısuretiyle, sunum yapmak üzere 23 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/165 FakültemizAile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Dr. Nisa ÇETİN KARGIN, Dr. Muhammet KIZMAZ, Dr. Mehmet Emre AY, Dr. Asiye Betül CEBECİ, Dr. Ali ALTINOK ve Dr. Ahmet AYRANCI'nın 01 – 05 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "9. Aile Hekimliği Güz Okulu"na anılan tarihler arasında yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talepleriyle ilgili olarakDahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın,13.04.2015 tarih ve 34713-424 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizAile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Dr. Nisa ÇETİN KARGIN, Dr. Muhammet KIZMAZ, Dr. Mehmet Emre AY, Dr. Asiye Betül CEBECİ, Dr. Ali ALTINOK ve Dr. Ahmet AYRANCI'nın 01 – 05 Mayıs 2015 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "9. Aile Hekimliği Güz Okulu"na anılan tarihler arasında yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/166 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Şaban GÖNÜL’ün, 10 Mayıs – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Michigan / ABD'de “William Beaumont Hospital”da eğitim almak üzere görevlendirilme talebi ile ilgiliCerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.04.2015 tarih ve 35158-342 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Şaban GÖNÜL’ün, 10 Mayıs – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Michigan / ABD'de “William Beaumont Hospital”da eğitim almak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesi gereğince, maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.