08.04.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/144 25.03.2015 tarihinde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilen, Fakültemiz Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adayların Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin belirlenmesi ve sınav tarih ve yerinin tespiti hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi gereği, Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Duygu FINDIK (Komisyon Başkanı), Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. H. Cevdet ALTINYAZAR (Üye) ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç.Dr. Onur KÖKSAL’dan, oluşmasına, Yabancı Dil Sınavının 16.04.2015 Cuma günü saat 10.00’da Fakültemiz Dekanlığı Beyhekim Toplantı salonunda yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/145 Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Dilek GÜN BİLGİÇ’in, 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında BAP destekli olarak Hırvatistan’da katılacağı kongreye yapılan görevlendirmesinin iptal edilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilimi Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Dilek GÜN BİLGİÇ’in, 01.04.2015 tarih ve 2015/142 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 23-25 Nisan 2015 tarihleri arasında Dubrovnik-Hırvatistan’da düzenlenecek olan “Güney Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Kongresine” yolluk ve yevmiyesinin BAP tarafından (proje no: 15701172) karşılanması kaydıyla idari izinli katılmasının uygun görüldüğü anlaşılmıştır.Ancak Dr.Dilek GÜN BİLGİÇ, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince 01 Temmuz 2014 – 01 Temmuz 2015 tarihleri arasında Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevlendirildiğinden ve hali hazırda Fakültemizde görev yapmadığından mükerrer bir görevlendirmeye yol açmamak için 2015/142 sayılı Karar ile alınan görevlendirmenin iptal edilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/146 Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr. Muhammed Nebil SELİMOĞLU'nun daha önce 04.03.2015 tarih ve 2015/100 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 07.04.2015 tarihinde yapılmasına karar verilen uzmanlık eğitimi bitirme sınav tarihinin 08.04.2015 olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 07.04.2015 tarih ve 32807-311 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Anabilim Dalı Başkanlığının talebine istinaden Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr. Muhammed Nebil SELİMOĞLU'nun, uzmanlık eğitimi bitirme sınav tarihinin 08.04.2015 olarak değiştirilmesine, jüri üyelerinin 2015/100 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen kişilerden oluşmasına, durumun Anabilim Dalı Başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/147Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Fatih DURGUT'un, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesi 1. ve 2. fıkraları gereğince Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri Üyelerinin, sınav tarihi ve yerinin tesbit edilmesi talebi ile ilgili, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 01.04.2015 tarih ve 31007-295 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Fatih DURGUT'un,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 20 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr. Hakan ŞENARAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk ERKOÇAK

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr. Bahattin Kerem AYDIN

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr. M.Ali ACAR

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Prof.Dr. M. Nazım KARALEZLİ

Necmettin Erbakan Ünv.Meram Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr. Mehtap KARAMEŞE

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKBAYRAK

Kalp Damar Cerrahisi

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/148 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Ela ÖNER’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık "Tıbbi Genetik" rotasyonunu, Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 27.03.2015 tarih ve 29695 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Ela ÖNER’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık "Tıbbi Genetik" rotasyonunu, Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalında yapmasının (ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla) Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/149Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim DalıAraştırma Görevlisi Dr.Kamil YAVUZER’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesi 1. ve 2. fıkraları gereğince Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri Üyelerinin, sınav tarihi ve yerinin tesbit edilmesi talebi ile ilgili, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.04.2015 tarih ve 32806-310 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim DalıAraştırma Görevlisi Dr.Kamil YAVUZER’in,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 11.05.2015 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr. Süleyman OKUDAN

Göz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr. Ümit KAMIŞ

Göz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr. Banu BOZKURT

Göz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr. Banu TURĞUT ÖZTÜRK

Göz Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr. Şaban GÖNÜL

Göz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr. Berker BAKBAK

 

Göz Hastalıkları

Yedek

Yrd.Doç.Dr. Bengü EKİNCİ KÖKTEKİR

Göz Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/150 UTEAK Başkanı Prof.Dr.İskender SAYEK’in, 21.04.2015 tarihinde Fakültemizde düzenlencek sertifika törenine katılmak üzere yolluk ve yevmiyesinin Kurumumuz bütçesinden karşılanması hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 21.04.2015 tarihinde Fakültemizde düzenlencek Sertifika Törenine katılacak olan UTEAK Başkanı Prof.Dr. İskender SAYEK’in yolluk ve yevmiyesinin kurumumuz bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/151Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalında yabancı uyruklu kontenjanı ile eğitim görmekte olan Araştırma Görevlisi Dr. Ilgar ALLAHVERDİYEV’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesi 1. ve 2. fıkraları gereğince Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri Üyelerinin, sınav tarihi ve yerinin tesbit edilmesi talebi ile ilgili, Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.04.2015 tarih ve 32820-399 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Radyoloji Anabilim DalıAraştırma Görevlisi Dr. Ilgar ALLAHVERDİYEV’in,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 20.04.2015 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr. Yahya PAKSOY

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr. Seda ÖZBEK

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr. Mustafa KOPLAY

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr. Ali Sami

KIVRAK

Radyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr. Alaaddin NAYMAN

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr. Osman TEMİZÖZ

Radyoloji

Yedek

Doç.Dr. Gonca KARA GEDİK

Nükleer Tıp

Yedek