01.04.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/133 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 18.03.2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeli’ğin 9 uncu maddesince Giriş Sınavı Jüri üyelerinin tespiti hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Uzman kadrosuna başvuran adayların, Ön Değerlendirme – Giriş Sınav Jüri üyelerinin Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesince, aşağıdaki tablodaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

ÖNERİLEN JÜRİLER ARASINDAN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ İSİM LİSTESİ

RADYOLOJİ ANABİLİM DALI (UZMAN)

  • Prof.Dr.Yahya PAKSOY (Komisyon Başkanı)
  • Doç.Doç.Dr. Osman TEMİZÖZ (Asıl Üye)
  • Doç.Dr. Mustafa KOPLAY (Asıl Üye)
  • Doç.Dr. Seda ÖZBEK (Yedek Üye)
  • Doç.Dr. Ali Sami KIVRAK
  • Yrd.Doç.Dr. Alaaddin NAYMAN
  • Yrd.Doç.Dr. İbrahim GÜLER
  • Yrd.Doç.Dr. Güler YAVAŞ

Karar Sayısı 2015/134 Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hatice TÜRK DAĞI'nın 07 – 11 Haziran 2015 tarihleri arasında Hollanda’da yapılacak olan "6th Congress of European Microbiologists" kongresine poster bildiri ile 06 – 12 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu, (havayolu) yevmiyeli ve idari izinli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 31.03.2015 tarih ve 30502 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Hatice TÜRK DAĞI'nın 07 – 11 Haziran 2015 tarihleri arasında Hollanda’da yapılacak olan "6th Congress of European Microbiologists" kongresine poster bildiri ile 06 – 12 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu, (havayolu) yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi

Karar Sayısı 2015/135 Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğrenim gören Kemal YÜCE’nin, 30 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihleri arasında Üniversitemizde düzenlenecek olan 13. Sinir Bilim Kongresine katılmak üzere gerekli olan 250 TL'nin 2013-ÖYP088 numaralı ÖYP ödeneğinden karşılanması talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 25.03.2015 tarih ve 28593 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda öğrenim gören Kemal YÜCE’nin, 30 Nisan – 03 Mayıs 2015 tarihleri arasında Üniversitemizde düzenlenecek olan 13. Sinir Bilim Kongresine katılmak üzere gerekli olan 250 TL'nin 2013-ÖYP088 numaralı ÖYP ödeneğinden karşılanması suretiyle idari izinli katılması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamına arza ve durumun ÖYP Koordinatorlöüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/136 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Setenay Arzu YILMAZ'ın, 23 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji – Perinatal Medicine 2015" adlı toplantıya, anılan tarihler arasında (poster sunum yapmak üzere) yolluklu yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.03.2015 tarih ve 28819-267 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Setenay Arzu YILMAZ'ın, 23 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji – Perinatal Medicine 2015" adlı toplantıya, anılan tarihler arasında (poster sunum yapmak üzere) yolluklu yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/137 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Meryem EĞİLMEZ KARAMAN'ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesi 1. ve 2. fıkraları gereğince Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavı Jüri Üyelerinin, sınav tarihi ve yerinin tesbit edilmesi talebi ile ilgili, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.03.2015 tarih ve 28823-265 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Meryem EĞİLMEZ KARAMAN'ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 29 Nisan 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Köksal YUCA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Bahar ÇOLPAN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Ahmet AK

Acil Tıp

Yedek

Doç.Dr. Ayşegül BAYIR

Acil Tıp

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/138 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Esin DEMİR'in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 aylık "İç Hastalıkları – Hematoloji" rotasyonunu, 01 – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 24.03.2015 tarih ve 28421 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Tıpta Uzmanlık Kurulunun 08 Nisan 2014 tarih ve 463 nolu Kararı ile daha önce Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanlık öğrencilerinin yapması gereken 1 (bir) aylık Hematoloji rotasyonunun iptal edildiği görülmüştür. Bununla beraber Fakültemiz Hematolji Bilim Dalı Başkanlığının talep edilen rotasyonun yapılmasının uygun bulduğuna dair herhangi bir evraka rastlanılmamıştır. Bu gerekçelerle Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Esin DEMİR'in, "İç Hastalıkları – Hematoloji" rotasyonunu, Fakültemizde yapma talebinin uygun olmadığına ve durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/139 Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zekeriya TOSUN'un, 03 – 04 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara'da "Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenecek olan “Prof.Dr. Rıdvan EGE Temel El Cerrahisi Kursları IX – El Kırık ve Çıkıkları Elin Tendon ve Bağ Kopmaları” adlı programa, 03 Nisan 2015 tarihinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 31.03.2015 tarih ve 30433-281 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zekeriya TOSUN'un, 03 – 04 Nisan 2015 tarihlerinde Ankara'da "Türk El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Derneği tarafından düzenlenecek olan “Prof.Dr. Rıdvan EGE Temel El Cerrahisi Kursları IX – El Kırık ve Çıkıkları Elin Tendon ve Bağ Kopmaları” adlı programa, 03 Nisan 2015 tarihinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/140 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Jale Bengi ÇELİK, Araştırma Görevlileri Dr. Ali Özgül SALTALI ve Dr. Aysun ÖZDEMİRKAN'ın, 30 Mayıs – 02 Haziran 2015 tarihleri arasında, Berlin / Almanya'da düzenlenecek olan "ESA 2015 Kongresi"ne (sunum yapmak üzere) 29 Mayıs – 03 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 30.03.2015 tarih ve 30299-275 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Jale Bengi ÇELİK, Araştırma Görevlileri Dr. Ali Özgül SALTALI ve Dr. Aysun ÖZDEMİRKAN'ın, 30 Mayıs – 02 Haziran 2015 tarihleri arasında, Berlin / Almanya'da düzenlenecek olan "ESA 2015 Kongresi"ne (sunum yapmak üzere) 29 Mayıs – 03 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2015/141 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Hayri AKMAN'ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" rotasyonunu, 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 26.03.2015 tarih ve 29140 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt. Hayri AKMAN'ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık "Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları" rotasyonunu, 01 Nisan 2015 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının (ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla) Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/142 Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Dilek GÜN BİLGİÇ'in 23 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında Dubrovnik – Hırvatistan'da düzenlenecek olan "Güney Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Forumu"na bahsi geçen tarihler arasında BAP destekli (proje no 15701172) yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.03.2015 tarih ve 29896 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Dilek GÜN BİLGİÇ'in 23 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında Dubrovnik – Hırvatistan'da düzenlenecek olan "Güney Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Forumu"na bahsi geçen tarihler arasında BAP destekli (proje no 15701172) yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/143 Fakültemizdeki mevcut Amfilere isim verilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan görüşmlerden sonra; Fakültemizdeki Dönem I Amfisinin isminin “Rûmî”, Dönem II Amfisinin isminin “Şems”, Dönem III Amfisinin isminin ise “Konevi” olmasının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.