25.03.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/124 Fakültemiz 142501112 numaralı Dönem I Öğrencisi Fatma UĞUZDOĞAN’ın 05-06 Mart 2015 tarihlerinde almış olduğu sağlık raporunun kabulü talebi ile ilgili 18.03.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 142501112 numaralı Dönem I Öğrencisi Fatma UĞUZDOĞAN’ın 05-06 Mart 2015 tarihlerinde almış olduğu sağlık raporunun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince mazeretli devamsızlığına sayılmasının, raporlu olduğu tarih aralığında yapılan sınav hakkının saklı tutulmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/125 Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. H. Cevdet ALTINYAZAR'ın 27 Mart 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma (Demiryolu) talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 20.03.2015 tarih ve 27308-339 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr. H. Cevdet ALTINYAZAR'ın 27 Mart 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (demiryolu) uygun görüldüğüne ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/126 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Süleyman TÜRK'ün 25 Mart 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan Doçentlik Sınavına 25-26 Mart 2015 tarihlerinde asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma (Demiryolu) talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 24.03.2015 tarih ve 28254 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr. Süleyman TÜRK'ün 25 Mart 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan Doçentlik Sınavına 25-26 Mart 2015 tarihlerinde asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (demiryolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 Karar Sayısı 2015/127 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Özlem ATA’nın 25 Mart 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma (Demiryolu) talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 20.03.2015 tarih ve 27668-342 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr. Özlem ATA’nın 25 Mart 2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (demiryolu) uygun olduğuna; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/128 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şansal GEDİK’in, 17 Nisan 2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “TOD Aylık Bilimsel Toplantısı”na yolluklu – yevmiyeli (havayolu) idari izinli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.03.2015 tarih ve 28037-259 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonraFakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şansal GEDİK’in, 17 Nisan 2015 tarihinde İzmir’de yapılacak olan “TOD Aylık Bilimsel Toplantısı” yolluksuz-yevmiyeli (TOD tarafından gönderilen davet yazısında ulaşım masraflarının karşılanacağı bildirildiğinden) idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2015/129 Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Osman AKDAĞ’ın, görev süresinin 02.04.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.013.2015 tarih ve 28039 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Osman AKDAĞ’ın, 02.04.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince 02.04.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılmasınını uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/130 FakültemizÇocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hanifi SOYLU'nun, 25.03.2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan Doçentlik sınavında asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma (Demiryolu) talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 24.03.2015 tarih ve 28450 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr. Hanifi SOYLU'nun 25.03.2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (demiryolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 Karar Sayısı 2015/131 FakültemizAcil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet AK'ın 25.03.2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan Doçentlik sınavında asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma (Havayolu) talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 24.03.2015 tarih ve 28449 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr. Ahmet AK'ın 25.03.2015 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (havayolu) uygun görüldüğüne ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/132 Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Oktay SARI’nın, 25 Nisan – 02 Mayıs 2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Mıchıgan State Üniversitesinin daveti üzerine görüşmelerde bulunmak üzere yolluklu – yevmiyeli (havayolu) idari izinli katılma talebi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Oktay SARI’nın, 25 Nisan – 02 Mayıs 2015 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri Mıchıgan State Üniversitesi’nin daveti üzerine görüşmelerde bulunmak üzere, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.