18.03.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/117 Fakültemiz 142501073 numaralı Dönem I Öğrencisi Merve ÜNAL’ın 06.03.2015 tarihli sağlık raporunun kabulü talebi ile ilgili 12.03.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 142501073 numaralı Dönem I Öğrencisi Merve ÜNAL’ın 06.03.2015 tarihli sağlık raporunun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince mazeretli devamsızlığına sayılmasının, raporlu olduğu tarih aralığında yapılan sınav hakkının saklı tutulmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/118 Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Oktay SARI’nın, 17 Mart 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen Tıp Fakültesi Dekanları Toplantısına yolluklu – yevmiyeli katılması hususu ile ilgili Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 10.03.2015 tarih ve 13029 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Oktay SARI’nın, 17 Mart 2015 tarihinde Ankara’da düzenlenen Tıp Fakültesi Dekanları Toplantısına, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/119 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aybike PEKİN'in, 23 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Medicine 2015 Kongresi"ne, yolluklu – yevmiyesiz katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.03.2015 tarih ve 25561-244 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonraFakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Aybike PEKİN'in, 23 – 25 Nisan 2015 tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek olan "Türkiye Maternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği Perinatal Medicine 2015 Kongresi"ne, yolluklu – yevmiyesiz ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/120 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şansal GEDİK'in, 25 Mart 2015 tarihinde İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılacak olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma (demiryolu+havayolu) talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 13.03.2015 tarih ve 25563-243 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr.Şansal GEDİK'in, 25 Mart 2015 tarihinde İzmir'de Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılacak olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılması (demiryolu+havayolu) uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/121 Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Duygu FINDIK’ın, 02.04.2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 02 – 03 Nisan 2015 tarihlerinde yolluklu-yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 17.03.2015 tarih ve 26058 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr. Duygu FINDIK’ın, 02.04.2015 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 02 – 03 Nisan 2015 tarihlerinde yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli katılması (demiryolu) uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/122 Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Zehra Ayça TUĞRUL’un, Amerika İndianapolis “Dawes-Fretzin Dermatology Group” Dermatoloji Kliniğinde yapılan çalışmaları izlemek üzere 17 Mart-05 Mayıs 2015 tarihleri arasında yolluksuz-yevmiyesiz, maaşlı ve idari izinli olarak görevlendirilme talebi ile ilgili 11.03.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Zehra Ayça TUĞRUL’un, Amerika İndianapolis “Dawes-Fretzin Dermatology Group” Dermatoloji Kliniğinde yapılan çalışmaları izlemek üzere 23 Mart-03 Mayıs 2015 tarihleri arasında (Davet Mektubundaki tarih aralığı dikkate alınmıştır.23 Mart 2015 tarihinden itibaren 6 hafta olarak davet yapılmıştır.) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamının arzına oyçokluğu (Kurul üyelerinden Yrd.Doç.Dr.Fatih KARA iş bu Karara katılmadığı yönde oy kullanmıştır.9 ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/123 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Bülent ORAN'ın 25 Mart 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma (Demiryolu) talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 17.03.2015 tarih ve 26271 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr. Bülent ORAN'ın 25 Mart 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan Doçentlik Sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılması (demiryolu) uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.