11.03.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/105 Fakültemiz Dönem VI öğrencilerinden 092501089 numaralı Rasim DİNCELİR’in, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında “Seconda Universita Delgi Di Napoli’de” almış olduğu ve başarılı olduğu staj notlarının Fakültemize uyarlanmış halinin değerlendirilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dönem VI öğrencilerinden 092501089 numaralı Rasim DİNCELİR’in, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılıda “Seconda Universita Delgi Di Napoli’de” eğitim gördüğü sırada almış ve başarılı olduğu staj notlarının Fakültemize uyarlanmış hali değerlendirildi. Staj notlarının aşağıda sunulan listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve gereği yapılmak üzere durumun Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS Kredisi

Öğrencinin Notu

Harf Notu

2501628

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-3

10

100

AA

2501639

İç Hastalıkları-3

10

84

BB

2501026

Genel Cerrahi-3

5

84

BB

2501635

Kadın Hastalıkları ve doğum -3

5

100

AA

2501647

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları-2

5

100

AA

 

Karar Sayısı 2015/106 Fakültemiz Dönem VI öğrencilerinden 082501102 numaralı Muhammed KILIÇ’ın, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında “Seconda Universita Delgi Di Napoli’de” almış olduğu ve başarılı olduğu staj notlarının Fakültemize uyarlanmış halinin değerlendirilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dönem VI öğrencilerinden 082501102 numaralı Muhammed KILIÇ’ın, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında “Seconda Universita Delgi Di Napoli’de” eğitim gördüğü sırada almış ve başarılı olduğu staj notlarının Fakültemize uyarlanmış hali değerlendirildi. Staj notlarının aşağıda sunulan listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve gereği yapılmak üzere durumun Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS Kredisi

Öğrencinin Notu

Harf Notu

2501628

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları-3

10

100

AA

2501639

İç Hastalıkları-3

10

100

AA

2501026

Genel Cerrahi-3

5

100

AA

2501657

Acil Tıp-2

10

100

AA

 

Karar Sayısı 2015/107 Fakültemiz Dönem V öğrencilerinden 102501107 numaralı Gülsüm Derya COŞKUN’un, 2014-2015 Eğitim Öğretim yılında “Seconda Universita Delgi Di Napoli’de” almış olduğu ve başarılı olduğu staj notlarının Fakültemize uyarlanmış halinin değerlendirilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dönem V öğrencilerinden 102501107 numaralı Gülsüm Derya COŞKUN’un, “Seconda Universita Delgi Di Napoli’de” eğitim gördüğü sırada almış ve başarılı olduğu staj notlarının Fakültemize uyarlanmış hali değerlendirildi. Staj notlarının aşağıda sunulan listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve gereği yapılmak üzere durumun Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Dersin Kodu

Dersin Adı

ECTS Kredisi

Öğrencinin Notu

Harf Notu

2501525

Radyoloji-3

4

69

CC

2501529

Kardiyoloji-3

4

100

AA

2501530

Göğüs Hastalıkları-2

4

100

AA

2501546

Üroloji-2

4

69

CC

2501547

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları-1

4

100

AA

2501548

Nöroloji-1

4

100

AA

2501553

Deri ve Zührevi Hastalıkları-1

4

100

AA

2501554

Beyin ve sinir Cerrahisi-1

4

84

BB

 

Karar Sayısı 2015/108 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Kamil YAVUZER’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.03.2015 tarih ve 22331-214 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Kamil YAVUZER’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Süleyman OKUDAN

S.Ü.Tıp Göz Hastalıkları AD. Bşk.

Asıl

Prof.Dr.Prof.Dr. Ümit KAMIŞ

S.Ü.Tıp Göz Hastalıkları AD. Öğrt.Üys.

Asıl

Prof.Dr. Nazmi ZENGİN

N.E.Ü.Meram Tıp Fak.Göz Hastalıkları AD. Öğrt.Üys.

Asıl

Prof.Dr. Hamiyet PEKEL

N.E.Ü.Meram Tıp Fak.Göz Hastalıkları AD. Öğrt.Üys.

Yedek

Doç.Dr.Banu TURĞUT ÖZTÜRK

S.Ü.Tıp Göz Hastalıkları AD. Öğrt.Üys.

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/109 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Banu BOZKURT’un, 20 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek "Korneal Kollajen Çapraz Bağlama" konulu konferansa yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.03.2015 tarih ve 22330-215 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Banu BOZKURT’un, 20 Mart 2015 tarihinde İstanbul’da düzenlenecek "Korneal Kollajen Çapraz Bağlama" konulu konferansa yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/110 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Banu BOZKURT’un, 02 Nisan 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılacak olan "Korneal Krosslinking" konulu konferansa 02 Nisan 2015 tarihinde ve 03 – 05 Nisan 2015 tarihleri arasında "TOD tarafından Ankara’da düzenlenecek olan “Nisan Kursu’ programına yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 05.03.2015 tarih ve 22328-216 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Banu BOZKURT’un, 02 Nisan 2015 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılacak olan "Korneal Krosslinking" konulu konferansa 02 Nisan 2015 tarihinde ve 03 – 05 Nisan 2015 tarihleri arasında "TOD tarafından Ankara’da düzenlenecek olan “Nisan Kursu’ programına yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/111 Fakültemiz 132501032 numaralı Dönem II öğrencisi Ayşenur TEPE’nin ilan edilen kayıt yenileme dönemine kayıt yaptıramadığı için mazeretli kayıt yenileme talebiyle ilgili 09.03.2015 tarihli dilkeçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 132501032 numaralı Dönem 2 öğrencisiAyşenur TEPE’nin, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kayıt yenileme işlemlerinin yapılmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi

Karar Sayısı 2015/112 Fakültemiz 092501014 numaralı Dönem VI öğrencisi Alkan YILDIRIM’ın ilan edilen kayıt yenileme dönemine kayıt yaptıramadığı için mazeretli kayıt yenileme talebiyle ilgili 09.03.2015 tarihli dilkeçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 092501014 numaralı Dönem VI öğrencisi Alkan YILDIRIM’ın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kayıt yenileme işlemlerinin yapılmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/113 Fakültemiz 132501079 numaralı Dönem II öğrencisi Gonca Şahan ERBAŞI’nın ilan edilen kayıt dönemine kayıt yaptıramadığı için mazeretli kayıt yenileme talebiyle ilgili 09.03.2015 tarihli dilkeçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 132501079 numaralı Dönem II öğrencisi Gonca Şahan ERBAŞI’nın, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kayıt yenileme işlemlerinin yapılmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/114 Fakültemiz 102501069 numaralı Dönem III öğrencisi Fevzi ÇETİN’in, ilan edilen kayıt yenileme dönemine kayıt yaptıramadığı için mazeretli kayıt yenileme talebiyle ilgili 09.03.2015 tarihli dilkeçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 102501069 numaralı Dönem III öğrencisi Fevzi ÇETİN’in, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kayıt yenileme işlemlerinin yapılmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/115 Fakültemiz 122501131 numaralı Dönem II öğrencisi Karimallah Ahmadi’nin, ilan edilen kayıt yenileme dönemine kayıt yaptıramadığı için mazeretli kayıt yenileme talebiyle ilgili 06.03.2015 tarihli dilkeçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 122501131 numaralı Dönem II öğrencisi Karimallah Ahmadi’nin, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 10. maddesinin 3 üncü fıkrası gereğince kayıt yenileme işlemlerinin yapılmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/116 Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN’ın Dönem I Koordinatörlüğü görev süresinin 06.03.2015 tarihinde dolması nedeniyle boşalan Dönem I Koordinatörünün belirlenmesi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN’ın, Dönem I Koordinatörlüğü görev süresinin 06.03.2015 tarihinde dolduğu görülmüştür. Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Eğitim Komisyonu ve Koordinatörler başlıklı 33. Maddesi gereği Fakültemiz Dekanı tarafından Dönem I Koordinatörlüğü görevi için Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN, Doç.Dr.Hüsamettin VATANSEV ve Yrd.Doç.Dr.Zeliha FAZLIOĞULLARI önerilmiş olup; ilgili öğretim üyelerinin arasından Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN Fakültemiz Dönem I Koordinatörü olarak yeniden seçilmesine ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.