04.03.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/090 Fakültemiz 122501079 numaralı Dönem II öğrencisi Enes GÖKCÜK’ün, 23 Ağustos 2014 tarihinden itibaren almış olduğu 60 (altmış) günlük istirahat raporunun, işleme alınması hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 122501079 numaralı Dönem II öğrencisi Enes GÖKCÜK’ün, 23 Ağustos 2014 tarihinden itibaren almış olduğu 60 (altmış) günlük istirahat raporunun, Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin a ve b bendleri gereğince “Devam zorunluluğunu sağlık mazereteri dolayısıyla yerine getiremeyenlerin bu zorunluluğu yerine getirmiş sayılmalarına imkan bulunmamaktadır.” hükmü gereğince; istirahat raporunun kabul edilmemesine 15.10.2015 tarihli toplantıda karar verildiği anlaşılmıştır. Enes GÖKCÜK’ün durumun yeniden değerlendirilmesi talebi iş bu toplantıda görüşülmüş olup; daha önce verilen kararın (2014/392) uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/091 Fakültemiz 122501039 numaralı Dönem III öğrencisi Melek Şah Peköz’ün, 25.02.20 tarihinden itibaren 3 (üç) gün süre ile almış olduğu istirahat raporunun mazeretli devamsızlığına sayılması talebi ile ilgili 02.03.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 1122501039 numaralı Dönem III öğrencisi Melek Şah Peköz’ün, 25.02.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) gün süre ile almış olduğu istirahat Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereği kabulüne, ve rapor tarihlerinin mazeretli devamsızlığına sayılmasına, o dönemde yapılan sınav hakkının saklı tutulmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/092 Fakültemiz 132501030 numaralı Dönem II öğrencisi Şeyma SÖYLER’in, 09.02.2015-25.02.2015 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporunun mazeretli devamsızlığına sayılması talebi ile ilgili 02.03.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501030 numaralı Dönem II öğrencisi Şeyma SÖYLER’in, 09.02.2015-25.02.2015 tarihleri arasında almış olduğu istirahat Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereği kabulüne, ve rapor tarihlerinin mazeretli devamsızlığına sayılmasına, o dönemde yapılan sınav hakkının saklı tutulmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/093 Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fatma DOBUR’un, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 01 Haziran-31 Ağustos 2015 tarihleri arasında eğitim alması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.02.2015 tarih ve 19229-176 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fatma DOBUR’un 01 Haziran – 31 Ağustos 2015 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında eğitim almak üzere; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince; maaşlı, ek ödemeli yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/094 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Hilal DEMİR’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Radyoloji” rotasyonunu, Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 24.02.2015 tarih ve 18614 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Hilal DEMİR’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Radyoloji” rotasyonunu, Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna (ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla) ve durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2015/095 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali ÜNLÜ’nün, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 17 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan doçentlik sınavına asil jüri üyesi olarak, yolluklu-yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 27.02.2015 tarih ve 20001 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr.Ali ÜNLÜ’nün, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 17 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan doçentlik sınavına, asil jüri üyesi olarak yolluklu-yevmiyeli (karayolu) ve idari izinli katılması (demiryolu) uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamının arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/096 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Çetin ÇELİK’in, Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (İstanbul) 11 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan doçentlik sınavına asil jüri üyesi olarak, yolluklu-yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 27.02.2015 tarih ve 20148 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr.Çetin ÇELİK’in, Bezmi Alem Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 11 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan doçentlik sınavına, asil jüri üyesi olarak yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli katılması (havayolu) uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamının arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/097 Fakültemiz Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Güven Sadi SUNAM’ın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 19 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan doçentlik sınavına asil jüri üyesi olarak, yolluklu-yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 27.02.2015 tarih ve 19231 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Prof.Dr.Güven Sadi SUNAM’ın, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde 19 Mart 2015 tarihinde yapılacak olan doçentlik sınavına, asil jüri üyesi olarak yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli katılması (havayolu) uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamının arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/098 Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Rüveyda UĞUR’un, 07-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenecek olan “6th Congress of European Microbiologist” adlı kongreye 06-12 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.03.2015 tarih ve 21250 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Rüveyda UĞUR’un, 07-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Hollanda’da düzenlenecek olan “6th Congress of European Microbiologist” adlı kongreye 06-12 Haziran 2015 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli katılmasının uygun olduğuna, (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/099 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalında lisansüstü eğitim almak üzere yerleştirme işlemi yapılan ve 07.04.2014 tarihinde görevine başlayan Dr.Tuğba SEZER’in dil puanı yetersizliği nedeniyle Ankara Üniversitesi’nde dil eğitimi almak üzere 6 (altı) ay süre ile görevlendirme talebi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Dr.Tuğba SEZER’in dil puanının 65’in altında olduğu ve YÖK tarafından yapılan dil merkezleri tercihinde Ankara Üniversitesi’nde dil eğitimi almak üzere yerleştirme işlemi yapıldığı anlaşılmıştır. Öğretim Üyesi Yetiştirme Programına İlişkin Usul ve Esasların 7 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 39 uncu maddesi gereğince Dr.Tuğba SEZER’in 09 Mart 2015 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile Ankara Üniversitesinde yolluksuz-yevmiyesiz maaşlı ve görevlendirmenin 3 aylık bölümünün ek ödemeli olarak yapılmasının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/100Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak üzere Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalında uzmanlık eğitimi gören Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Muhammed Nebil SELİMOĞLU, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanlığının 03.03.2015 tarih ve 21328 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak üzere Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalında uzmanlık eğitimi gören Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Muhammed Nebil SELİMOĞLU’nun, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 07 Nisan 2015 Salı günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınava şehir dışından katılacak üyenin yolluk ve yevmiyesinin Fakültemiz bütçesinden karşılanmasına (karayolu-demiryolu) ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Zekeriya TOSUN

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi – El Cerrahisi Bilim Dalı

Asıl

Prof.Dr.Nedim SAVACI

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi – El Cerrahisi Bilim Dalı (Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi)

Asıl

Prof.Dr.Sinan BİLGİN

Ortopedi ve Travmatoloji – El Cerrahisi Bilim Dalı (Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi)

 

Asıl

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Mehtap KARAMEŞE

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Serdar TOKER

Ortopedi ve Travmatoloji – El Cerrahisi Bilim Dalı (Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi)

Yedek

Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU

Fizik Tedavi ve Rehibilitasyon

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/101 Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet YILMAZ’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.03.2015 tarih ve 1457-264 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet YILMAZ’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Hasan GÖK

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Asıl

Doç.Dr.Nazif AYGÜL

Kardiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Kenan DEMİR

Kardiyoloji

Asıl

Prof.Dr.B.Behlül ALTUNKESER

Kardiyoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Ahmet AVCI

Kardiyoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/102 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 19-22 Mart 2015 tarihleri arasında İstanbu’da düzenlenecek olan “Pediatrik Nöroşirurji Eğitim Programı – 6. Dönem 3. Kursu’”na 19-20 Mart 2015 tarihlerinde yolluklu -yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.03.2015 tarih ve 21526 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 19-22 Mart 2015 tarihleri arasında İstanbu’da düzenlenecek olan “Pediatrik Nöroşirurji Eğitim Programı – 6. Dönem 3. Kursu’”na 19-20 Mart 2015 tarihlerinde yolluklu -yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/103 Fakültemiz Dönem I-III Kurul Sonu sınavının iptali ve sınavın 06.03.2015 tarihinde yeniden yapılması talebi ile ilgili Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazıları görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Dönem I – III. Kurul Sonu sınavının 26.02.2015 tarihinde yapıldığı ancak; öğrencilerin sınav esnasında yanlarında cep telefonu bulundurduklarının tespit edildiği anlaşılmıştır. Bu nedenle Başkoordinatörlük ve Dönem I Koordinatörlüğünün taleplerine istinaden 26.02.2015 tarihinde gerçekleştirilen Tıbbi Biyoloji Pratik Sınavının iptaline ve sınavın 06.03.2015 saat 14:00-15:00 arasında yeniden yapılmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/104 Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğü’nün, aşağıdaki listede bilgileri bulunan Fakültemiz öğrencilerinin 2014/2015 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimlerine farklı üniversitelerde devam etme talepleri ile ilgili 03.03.2015 tarih ve 21240 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik Hükümleri gereğince, aşağıdaki listede bilgileri bulunan öğrencilerin 2014/2015 Eğitim/Öğretim Yılında öğrenimlerine Farabi Değişim Programı kapsamında söz konusu üniversitelerde devam etmelerinin uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Adı Soyadı

Gideceği Üniversite

Vedia Nur TANI

Kocaeli Üniversitesi

İlyas ACAR

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi