25.02.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/078 Fakültemiz 142501085 numaralı Dönem I öğrencisi Meral ÇAYIRLI’nın, 11 – 25 Şubat 2015 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporunun kabulü, mazeretli devamsızlığına sayılması ve 25 Şubat 2015 tarihinde yapılan olan pratik sınav hakkının saklı tutulması talebi ile ilgili 20.02.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 142501085 numaralı Dönem I öğrencisi Meral ÇAYIRLI’nın, 11 – 25 Şubat 2015 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci Maddesi gereği kabulüne, mazeretli devamsızlığına sayılması ve 25 Şubat 2015 tarihinde yapılan olan pratik sınav hakkının saklı tutulmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/079 Almanya Philipp Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Seyyid Abdulkerim KIDIK’ın, 01 – 30 Mart 2015 tarihleri arasında “Genel Cerrahi” stajını, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında yapması hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Almanya Philipp Üniversitesi Tıp fakültesi öğrencisi Seyyid Abdulkerim KIDIK’ın, 01 – 30 Mart 2015 tarihleri arasında “Genel Cerrahi” stajını, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında yapması, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/080 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 100401019 numaralı Dönem V öğrencisi Güldane KOYUNCUOĞLU’nun, 17 Nisan- 08 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Nöroloji” stajını, Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili 09.02.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi 100401019 numaralı Dönem V öğrencisi Güldane KOYUNCUOĞLU’nun, 17 Nisan- 08 Mayıs 2015 tarihleri arasında “Nöroloji” stajını, Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapması, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/081 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Seda ÖZBEK’in, görev süresinin uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.02.2015 tarih ve 16394-202 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Seda ÖZBEK’in, 17.03.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince 17.03.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/082 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Şeyma MERMUTLU’nun, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunu 01 Mart – 30 Nisan 2015 tarihinleri arasında Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 17.02.2015 tarih ve 15807 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Şeyma MERMUTLU’nun, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunu,ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Mart – 30 Nisan 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/083 Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden Uzm.Dr.Metin GÜNDÜZ’ün, bilimsel çalışmaları ile ilgili jüri üyeleri: Prof.Dr.Ramazan KARABULUT (Gazi Ünv. Tıp Fak. Çocuk Cerr. AD. Öğretim Üyesi ), Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ (Selçuk Ünv. Tıp Fak. Çocuk Cerr. AD.Bşk.), Doç.Dr.Emrah ŞENEL (Yıldırım Beyazıt Ünv. Tıp Fak. Çocuk Cerr. AD.Bşk.)’den, gelen ilmi raporları okundu ve Uzm.Dr.Metin GÜNDÜZ’ün, her üç jürisinden gelen raporlarının olumlu olduğu görüldü.

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Uzm.Dr.Metin GÜNDÜZ’ün, Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/084 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 28 Mart – 01 Nisan 2015 tarihleri arasında ABD’de (Boston) düzenlenecek olan “Experimental Biology 2015 Kongresine”, 28 Mart – 03 Nisan 2015 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.02.2015 tarih ve 18549 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 28 Mart – 01 Nisan 2015 tarihleri arasında ABD’de (Boston) düzenlenecek olan “Experimental Biology 2015 Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 15701087 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 28 Mart – 03 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/085Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Sultan GÖNCÜ’nün, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Başkanlığının 24.02.2015 tarih ve 18580 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Sultan GÖNCÜ’nün, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 11 Mart 2015 Çarşambagünü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Yaşar ŞEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Yavuz KÖKSAL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Harun PERU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Serhat TÜRKOĞLU

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.H.Haldun EMİROĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/086 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Osman GÜVENÇ’in, Yandal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.02.2015 tarih ve 18605 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Osman GÜVENÇ’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Yandal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 02 Mart 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Dursun ODABAŞ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağ.ve Hast.

Asıl

Doç.Dr.M.Burhan OFLAZ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağ.ve Hast.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Derya ÇİMEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKBAYRAK

Kalp ve Damar Cerrahisi

Asıl

Doç.Dr.Tamer BAYSAL

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağ.ve Hast.

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Fatih ŞAP

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağ.ve Hast.

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/087 Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fikret KELEŞ’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Başkanlığının 24.02.2015 tarih ve 18333 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fikret KELEŞ’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 10 Mart 2015 Salı günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.B.Behlül ALTUNKESER

Kardiyoloji

Asıl

Doç.Dr.Nazif AYGÜL

Kardiyoloji

Asıl

Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AFŞAR

İç Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ahmet AVCI

Kardiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Kenan DEMİR

Kardiyoloji

Asıl

Prof.Dr.Mehmet YAZICI

Konya Eğitim ve Araştırma Hast.Kardiyoloji

Yedek

Doç.Dr.Levent KEBAPCILAR

İç Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/088 Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim almaya hak kazanan Dr.Demet ÇAM’ın, Amerika Brown Alpert Medical School’da bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla 01 – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında ücretsiz izin alması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.02.2015 tarih ve 18601 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim almaya hak kazanan Dr.Demet ÇAM’ın 23.08.2011 tarihinde uzmanlık eğitimine başladığı anlaşılmıştır. Dr.Demet ÇAM Sağlık Bakanlığı kadrosunda bulunduğundan tabi olduğu Kurumun mevzuatı gereğince; Amerika Brown Alpert Medical School’da bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla 01 – 31 Mayıs 2015 tarihleri arasında ücretsiz izin almasının uygun olduğuna ve Kararın Dr.Demet ÇAM’ın bağlı bulunduğu Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğüne iletilmek üzere Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/089 Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi gereğince; “Halk Sağlığı” dersini okutmak üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının 19.02.2015 tarih ve 17104 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarında “Halk Sağlığı” dersini vermek üzere Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Yaşar Ali SULAK’ın, görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.