11.02.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/059 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Şenay UYSAL SÜRÜCÜ’nün, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 12944 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Şenay UYSAL SÜRÜCÜ’nün, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 20 Şubat 2015 Cuma günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Kadir CEYLAN

Üroloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Fahrettin ACAR

Genel Cerrahi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.M.Ertuğrul KAFALI

Genel Cerrahi

Yedek

Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ

Çocuk Cerrahisi

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/060 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mevlüt YILMAZ’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Başkanlığının 09.02.2015 tarih ve 12977-132 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mevlüt YILMAZ’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 09 Mart 2015 Pazartesi günü saat 13.30’da S.Ü.Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Süleyman OKUDAN

Göz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Ümit KAMIŞ

Göz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Banu TURĞUT ÖZTÜRK

Göz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Berker BAKBAK

Göz Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Bengü EKİNCİ KÖKTEKİR

Göz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Şansal GEDİK

Göz Hastalıkları

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Şaban GÖNÜL

Göz Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/061 Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Eda KARADOĞAN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.02.2015 tarih ve 13157 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Eda KARADOĞAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Onur URAL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Şua SÜMER

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Bahar KANDEMİR

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. ve K.Mik.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Nazlım AKTUĞ DEMİR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.İbrahim ERAYMAN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Enfeksiyon Hast. ve K.Mik.

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/062 Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayten BİBER’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Radyoloji” rotasyonunu, 01 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.02.2015 tarih ve 11772-139 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayten BİBER’in, Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Radyoloji” rotasyonunu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalında 01 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında yapma talebinin oy çokluğu (Üyelerden Prof.Dr.Hakan ŞENARAN, Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL ve Yrd.Doç.Dr.Fatih KARA iş bu karara katılmadıkları yönünde oy kullanmışlardır.) ile uygun olmadığına karar verildi.

Karar Sayısı 2015/063 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ’ın, ABD/Minnesota’da Mayo Clinic’te eğitim almak üzere 16 Şubat – 16 Kasım 2015 tarihleri arasında 9 (dokuz) ay süre ile görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.02.2015 tarih ve 11866 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ’ın, ABD/Minnesota’da Mayo Clinic’te eğitimi almak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesi gereğince, 16 Şubat – 16 Kasım 2015 tarihleri arasında 9 (dokuz) ay süre ile maaşlı, ilk üç ay ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/064Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde ders vermek üzere Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 14.01.2015 tarih ve 3430 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde ilgili yazıda bahsi geçen dersleri vermek üzere aşağıda listesi verilen Fakültemiz Öğretim Üyelerinin görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

GGÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Radyolojik Anatomi

DÖğretim Üyesi görevlendirmesi yapılmamıştır.

Fizyoloji

P Prof.Dr.A.Kasım BALTACI

P Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ

PProf.Dr.Nilsel OKUDAN

P Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU

DDoç.Dr.Muaz BELVİRANLI

Klinik Biyokimya

P Prof.Dr.Ali ÜNLÜ

UUzm.Dr.Abdullah SİVRİKAYA

Mikrobiyolojik Moleküler Tanı Yöntemleri

DDoç.Dr.Uğur ARSLAN

Nükleer Tıp

ÖÖğretim Üyesi görevlendirmesi yapılmamıştır.

Radyasyon Güvenliği ve Radyasyondan Korunma

YYrd.Doç.Dr.Güler YAVAŞ

ÖÖğr.Gör.Dr.Çağdaş YAVAŞ

Radyoloji Fiziği

Tıbbi Görüntüleme-II

Tıbbi Görüntüleme-IV

DDoç.Dr.Mustafa KOPLAY

DDoç.Dr.Osman TEMİZÖZ

DDoç.Dr.Seda ÖZBEK

DDoç.Dr.Ali Sami KIVRAK

YYrd.Doç.Dr.Alaeddin NAYMAN

Farmakoloji

UUzm.Dr.Erdem Kamil ÖZER

Acil Hasta Bakımı II

İleri Yaşam Desteği

ÖÖğr.Gör.Dr.Hasan KARA

Vestibüler Sistemde Yapı ve İşlev

İşitme ve Ölçümü II

İşitme Kayıpları

Mesleki Teknoloji

Yeni Doğan İşitme Taraması

Objektif İşitme Testleri

DDoç.Dr.Bahar ÇOLPAN

YYrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER

YYrd.Doç.Dr.Ömer ERDUR

Cerrahi Hastalıkları Bilgisi II

Cerrahi Uygulamaları II

ÖÖğr.Gör.Dr.İlhan ECE

ÖÖğr.Gör.Dr.Serdar YORMAZ

Anestezik Farmakoloji

Anestezi Uygulama-II

Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar

Klinik Anestezi-II

Reanimasyon-II

P Prof.Dr.Jale Bengi ÇELİK

P Prof.Dr.Ateş DUMAN

DDoç.Dr.İnci KARA

DDoç.Dr.Bahar ÖÇ

DDoç.Dr.Seza APİLİOĞULLARI

YYrd.Doç.Dr.Oğuzhan ARUN

YYrd.Doç.Dr.İbrahim Özkan ÖNAL

 

Karar Sayısı 2015/065 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 113401013 numaralı Dönem IV öğrencisi Merve KÖSEM’in, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim yılı 2.döneminde özel öğrenci yatay geçiş statüsüyle Fakültemize yatay geçiş yapması talebi ile ilgili Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 05.02.2015 tarih ve 1407 sayılı yazısı görüşüldü.

 

 

Karar Sayısı 2015/066 Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet ÖÇ’ün, İngiltere’de (Birmingham) Birmingham Childiren’s Hospital’da “Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi” eğitimi almak üzere; 16 Şubat – 31 Mart 2015 tarihleri arasında görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.02.2015 tarih ve 13470-136 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mehmet ÖÇ’ün, İngiltere’de (Birmingham) Birmingham Childiren’s Hospital’da “Pediatrik Kalp ve Damar Cerrahisi” eğitimi almak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesi gereğince, 16 Şubat – 31 Mart 2015 tarihleri arasında maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/067 Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla Fakültemiz Alie Hekimliği Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Nisa ÇETİN KARGIN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.02.2015 tarih ve 13092 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi almaya hak kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Nisa ÇETİN KARGIN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 26 Şubat 2015 Perşembe günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınava şehir dışından katılacak olan jüri üyesinin, yolluk ve yevmiyesinin Kurumumuz tarafından karşılanmasına (demiryolu/karayolu) ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU

Aile Hekimliği

Asıl

Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN

Genel Cerrahi

Asıl

Prof.Dr.Mecit SÜERDEM

Göğüs Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Murat ÜNALACAK

Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Asıl

Prof.Dr.İlhami ÜNLÜOĞLU

Eskişehir Osmangazi Ünv. Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Asıl

Yrd.DoçDr.Fatma GÖKŞİN CİHAN

Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp FakültesiAile Hekimliği

Yedek

Doç.Dr.Nazlı ŞENSOY

Afyon Kocatepe Ünv. Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

Yedek