04.02.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/040 Fakültemiz 132501170 numaralı Dönem II öğrencisi Ali ERKEÇ’in, 23 Ocak 2015 tarihinde almış olduğu istirahat raporunun kabulu ve mazeretli devamsızlığına sayılması talebi ile ilgili 27.01.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501170 numaralı Dönem II öğrencisi Ali ERKEÇ’in, 23 Ocak 2015 tarihinde almış olduğu istirahat raporunun, mazeretli devamsızlığına sayılmamasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/041 Fakültemiz 072501041 numaralı Dönem V öğrencisi Muhsin KOYUNCUOĞLU’nun, 13 Mayıs – 03 Haziran 2015 tarihleri arasında “Kardiyoloji” stajını, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Başkoordinatörlüğün 28.01.2015 tarih ve 8698 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 072501041 numaralı Dönem V öğrencisi Muhsin KOYUNCUOĞLU’nun, 13 Mayıs – 03 Haziran 2015 tarihleri arasında “Kardiyoloji” stajını, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapmasının, uygun olmadığına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/042 Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İbrahim Tuğrul TAŞPINAR’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.01.2015 tarih ve 9810 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İbrahim Tuğrul TAŞPINAR’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 03 Mart 2015 Salı günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Prof.Dr.Önder Murat ÖZERBİL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Doç.Dr.Baykal TÜLEK

Göğüs Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hilal KOCABAŞ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Yrd.Doç.Dr.İlknur ALBAYRAK GEZER

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Hakan EKMEKCİ

Nöroloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/043 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Nazlı SEÇKİN’in, sınav jürileri ve tarihi 15.10.2014 tarih ve 2014/397 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilmiş idi. Ancak, ilgili 23.10.2014 tarihinde gerçekleşen Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavında başarısız olduğundan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 6 ıncı fıkrası gereğince yeniden sınava alınacaktır. Bu nedenle söz konusu talep ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.01.2015 tarih ve 9809 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Nazlı SEÇKİN’in, jüri üyelerinin 2014/397 sayılı Yönetim Kurulu Kararında tespiti yapılmış kişelerden oluşmasına, sınav tarihinin ise Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. Maddesinin 6 ıncı fıkrası gereğince (6 ay içerisinde yeniden sınava alınır hükmü gereğince) Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 26 Şubat 2015 Perşembegünü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/044 Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İsmail HARMANKAYA’nın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 10257 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İsmail HARMANKAYA’nın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Serdar UĞRAŞ

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Patoloji

Asıl

Prof.Dr.Salim GÜNGÖR

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Tıbbi Patoloji

Asıl

Prof.Dr.Mustafa Cihat AVUNDUK

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji

Yedek

Doç.Dr.Halil KIYICI

Mevlana Ünv.Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/045 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali KANDEĞER’in, 28 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında Avusturya’da (Viyana) düzenlenecek olan “23.Avrupa Psikiyatri Kongresine”, 27 Mart – 01 Nisan 2015 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.01.2015 tarih ve 9808 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali KANDEĞER’in, 28 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında Avusturya’da (Viyana) düzenlenecek olan “23.Avrupa Psikiyatri Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 15701043 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, sunum yapmak üzere 27 Mart – 01 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/046 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ömer Faruk UYGUR’un, 28 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında Avusturya’da (Viyana) düzenlenecek olan “23.Avrupa Psikiyatri Kongresine”, 27 Mart – 01 Nisan 2015 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.01.2015 tarih ve 9807 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ömer Faruk UYGUR’un, 28 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında Avusturya’da (Viyana) düzenlenecek olan “23.Avrupa Psikiyatri Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 15701044 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, sunum yapmak üzere 27 Mart – 01 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/047 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Murat AKAND’ın, Belçika’da (Leuven) Katolik Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında “mesane kanseri üzerine teorik ve pratik klinik” eğitimi almak üzere 01 Mayıs 2015 – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 02.02.2015 tarih ve 10353 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Murat AKAND’ın, Belçika’da (Leuven) Katolik Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında “mesane kanseri üzerine teorik ve pratik klinik” eğitimi almak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesi gereğince, 01 Mayıs 2015 – 30 Nisan 2016 tarihleri arasında 1 (bir) yıl süre ile maaşlı, ek ödemeli (her mali yılda 3 ay süreyle olmak üzere), yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/048 Özel Konya Anıt Hastanesi hekimi Op.Dr.Halil DİNÇER’in, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında 3 (üç) ay süre ile “mesleki yeteneğini geliştirmek adına nitelikli ameliyatlara volanter olarak” eğitim alması talebi ile ilgili Özel Konya Anıt Hastanesinin 23.01.2015 tarih ve 89 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Özel Konya Anıt Hastanesi hekimi Op.Dr.Halil DİNÇER’in, 15 Şubat – 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında “mesleki yeteneğini geliştirmek adına nitelikli ameliyatlara volanter olarak” eğitim alması uygun görülmüş olup; durumun Özel Konya Anıt Hastanesine bildirilmesine ve Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/049 Fakültemiz 112501115 numaralı Dönem III öğencisi Muhammed Rağıb ALP’in, III.Kurul Sonu Sınavı sonucuna itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 02.02.2015 tarih ve 9973 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem III Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden, 112501115 numaralı Dönem III öğencisi Muhammed Ragıb ALP’in, III.Kurul Sonu Sınavı sonucuna itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav sonuçlarının aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Adı Soyadı

Öğrenci No

İtiraz Öncesi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Pratik Notu

Muhammed Rağıb ALP

112501115

46,6

49,5

 

Karar Sayısı 2015/050 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Süleyman ÖZBEK’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu, 05.02.2015 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 21.01.2015 tarih ve 15001244 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Süleyman ÖZBEK’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu, ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 05.02.2015 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/051 Üniversitemiz Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde ders vermek üzere Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün 21.01.2015 tarih ve 5956 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde ilgili yazıda bahsi geçen dersleri vermek üzere aşağıda listesi verilen Fakültemiz Öğretim Üyelerinin görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

 

GGÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Fizyoloji

Prof.Dr.A.Kasım BALTACI

Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ

Prof.Dr.Nilsel OKUDAN

Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU

Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Öğr.Gör.Dr.Dudu ERKOÇ KAYA

 

Karar Sayısı 2015/052 Üniversitemiz Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde ders vermek üzere Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 8982 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde ilgili yazıda bahsi geçen dersleri vermek üzere aşağıda listesi verilen Fakültemiz Öğretim Üyelerinin görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

 

GGÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Fizyoloji

PProf.Dr.A.Kasım BALTACI

PProf.Dr.Rasim MOĞULKOÇ

PProf.Dr.Nilsel OKUDAN

PProf.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU

DDoç.Dr.Muaz BELVİRANLI

 

Karar Sayısı 2015/053 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Sultan GÖNCÜ’nün, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.02.2015 tarih ve 10434 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Sultan GÖNCÜ’nün, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Yaşar ŞEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Harun PERU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hasan Ali YÜKSEKKAYA

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Yavuz KÖKSAL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Halil Haldun EMİROĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/054 Üniversitemiz Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde ders vermek üzere Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün 29.01.2015 tarih ve 8981 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde “Biyokimya” dersini vermek üzere. Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/055 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Abdulkadir BİRCAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.02.2015 tarih ve 10730 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Abdulkadir BİRCAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 16 Şubat 2015 Pazartesigünü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınava şehir dışından katılacak olan jüri üyesinin, yolluk ve yevmiyesinin Kurumumuz tarafından karşılanmasına (demiryolu/karayolu) ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Doç.Dr.Güney YILMAZ

Hacettepe Ünv. Tıp Fak. Ortopedi ve Trav.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ömer Faruk ERKOÇAK

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Bahattin Kerem AYDIN

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali ACAR

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

Prof.Dr.Nazım KARALEZLİ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Ortopedi ve Trav.

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/056 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ali Sami KIVRAK’ın, görev süresinin 09.02.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.02.2015 tarih ve 10785-130 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ali Sami KIVRAK’ın, 09.02.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince 09.02.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/057 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 113401013 numaralı Dönem IV öğrencisi Merve KÖSEM’in, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim yılı 2.döneminde özel öğrenci yatay geçiş statüsüyle Fakültemize yatay geçiş yapması talebi ile ilgili 03.02.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 113401013 numaralı Dönem IV öğrencisi Merve KÖSEM’in, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim yılı 2.döneminde özel öğrenci yatay geçiş statüsüyle Fakültemize yatay geçiş yapması talebi Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 11 inci maddesi gereğince kabulüne ve Selçuk Üniversitesi Senatosunda görüşülmek üzere Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/058 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hakan ŞENARAN’ın, 06 – 07 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “ISCO’15 (İstanbul Symposium on Children’s Orthopaedics) Sempozyumuna”, yolluksuz – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 04.02.2015 tarih ve 11008 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hakan ŞENARAN’ın, 06 – 07 Şubat 2015 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan “ISCO’15 (İstanbul Symposium on Children’s Orthopaedics) Sempozyumuna”, sunum yapmak üzere yolluksuz – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.