28.01.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/031 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ömer ARDIÇ’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 20.01.2015 tarih ve 5111 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ömer ARDIÇ’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 12 Şubat 2015 Perşembe günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Halil Haldun EMİROĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Ali ANNAGÜR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ

Çocuk Cerrahisi

Asıl

Prof.Dr.Yaşan ŞEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Serhat TÜRKOĞLU

Çocuk ve Ergen Ruh Sağl. Ve Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/032 Türk Cerrahi Derneğinin 21.01.2015 tarih ve 28 sayılı yazısına istinaden, Cerrahi Endoskopi Eğitimi Programı çerçevesinde Aksaray Devlet Hastanesi hekimi Dr.Sami ÖNDER’in, 01 Nisan – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında Endoskopi eğitimi alma talebi ile ilgili Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığının 26.01.2015 tarih ve 7607 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra,Türk Cerrahi Derneğinin, Cerrahi Endoskopi Eğitimi Programı çerçevesinde Aksaray Devlet Hastanesi hekimi Dr.Sami ÖNDER’in, 01 Nisan – 30 Haziran 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında Endoskopi eğitimi alması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/033 Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Zehra Ayça TUĞRUL’un, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.01.2015 tarih ve 7895 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Zehra Ayça TUĞRUL’un, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.H.Cevdet ALTINYAZAR

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Özlem BİLGİÇ

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hüseyin TOL

Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp Fak. Deri ve Zührevi Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Şükrü BALEVİ

Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp Fak. Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Fatma TUNÇEZ AKYÜREK

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/034 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Büşra VERİMLİ’nin, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları-Romatoloji” rotasyonunu, 01.03.2015 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 15.01.2015 tarih ve 15000733 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Büşra VERİMLİ’nin, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları-Romatoloji” rotasyonunu, ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01.03.2015 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/035 Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Rüveyda UĞUR’un, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 27.01.2015 tarih ve 8213 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Rüveyda UĞUR’un, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.E.İnci TUNCER

Tıbbi Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hatice TÜRK DAĞI

Tıbbi Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Bahadır FEYZİOĞLU

Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji

Asıl

Doç.Dr.Uğur ARSLAN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yedek

Prof.Dr.Duygu FINDIK

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/036 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali Özgül SALTALI’nın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 27.01.2015 tarih ve 8407 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali Özgül SALTALI’nın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr. Sadık ÖZMEN

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Doç.Dr. Seza APİLİOĞULLARI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan ARUN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Yrd.Doç.Dr.İ.Özkan ÖNAL

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yedek

Doç.Dr.İnci KARA

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/037 Fakültemiz Dekanı Prof.Dr. Oktay SARI’nın 02 Şubat 2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında görüşmeler yapmak üzere yolluklu – yevmiyeli katılması hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Oktay SARI’nın 02 Şubat 2015 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında görüşmeler yapmak üzere (Ankara) yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (tren yolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/038 Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Hilmi Cevdet ALTINYAZAR’ın Tez Yazım Kılavuzunda güncelleme yapmak üzere görevlendirilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemizde eğitim almakta olan mezuniyet öncesi öğrencilerin hazırlamakla yükümlü oldukları tezler için Fakültemizin mevcut olan tez yazım klavuzunun güncellenmesi için Fakültemiz Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Hilmi Cevdet ALTINYAZAR’ın görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/039 Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ilqar ALLAHVERDİYEV’in, 1 ay süre ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde eğitim alma talebi ile ilgili 27.01.2015 tarih ve 8170 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ilqar ALLAHVERDİYEV’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinden Uzmanlık Eğitim Yönetmeliğinin 18. maddesinin 3 fıkrası gereğince 02 Şubat – 03 Mart 2015 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde radyoloji alanında (Girişimsel Radyoloji) eğitim almak üzere yolluksuz-yevmiyesiz ek ödemeli ve idari izinli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.