21.01.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/019 Fakültemiz 082501103 numaralı Dönem IV öğrencisi Kübra SÜTCÜ KARABIYIK’ın, Üniversitemiz Çumra Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördüğü sürede almış olduğu Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinden muaf olma talebi ile ilgili 15.01.2015 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 082501103 numaralı Dönem IV öğrencisi Kübra SÜTCÜ KARABIYIK’ın, Üniversitemiz Çumra Meslek Yüksekokulunda öğrenim gördüğü sürede almış olduğu Türk Dili ve Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi derslerinden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 12. Maddesinin 1 inci fıkrası gereğince muafiyetinin uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/020 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fatih DURGUT’un, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.01.2015 tarih ve 4915-66 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fatih DURGUT’un, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Prof.Dr.M.Nazım KARALEZLİ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ö.Faruk ERKOÇAK

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.B.Kerem AYDIN

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.M.Ali ACAR

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/021 Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Özge YİĞİT’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.01.2015 tarih ve 5081-70 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Özge YİĞİT’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 18 Şubat 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Onur URAL

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Şua SÜMER

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Nazlım AKTUĞ DEMİR

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.İbrahim ERAYMAN

N.E.Ünv. Meram Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Melike EMİROĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KORKMAZ

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Baykal TÜLEK

Göğüs Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/022 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özcan KILIÇ’ın, görev süresinin 08.02.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.01.2015 tarih ve 3943-58 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özcan KILIÇ’ın, 08.02.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince 08.02.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/023 Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hilal ARIKOĞLU’nun, görev süresinin 03.02.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.01.2015 tarih ve 1940 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hilal ARIKOĞLU’nun, 03.02.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 9 uncu maddesi gereğince 03.02.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/024 Fakültemiz Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN’ın, 28 – 30 Ocak 2015 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenecek olan “Tıp Eğitimi Anabilim Dalları Kış Okuluna”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.01.2015 tarih ve 4463 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN’ın, 28 – 30 Ocak 2015 tarihleri arasında Kocaeli’nde düzenlenecek olan “Tıp Eğitimi Anabilim Dalları Kış Okuluna”, konuşmacı olarak yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/025 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Cemile ESER’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları-Romatoloji” rotasyonunu, 01.02.2015 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 12.01.2015 tarih ve 15000541 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Cemile ESER’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları-Romatoloji” rotasyonunu, ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01.02.2015 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/026 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet AKATEKİN’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.01.2015 tarih ve 5097-70 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet AKATEKİN’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20. maddesinin (1) ve (2) nci fıkrası gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 28 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Zekeriya TOSUN

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Asıl

Prof.Dr.Jale Bengi ÇELİK

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Prof.Dr.Nedim SAVACI

N.E.Ünv. Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Mehtap KARAMEŞE

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Asıl

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

Doç.Dr.İnci KARA

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/027 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Süleyman TÜRK’ün, 13 – 17 Mart 2015 tarihleri arasında Güney Afrika’da (Cape Town) düzenlenecek olan “Dünya Nefroloji Kongresine 2015 (WCN)”, 11 – 18 Mart 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.01.2015 tarih ve 5064-68 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Süleyman TÜRK’ün, 13 – 17 Mart 2015 tarihleri arasında Güney Afrika’da (Cape Town) düzenlenecek olan “Dünya Nefroloji Kongresine 2015 (WCN)”, sunum yapmak üzere 11 – 18 Mart 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/028 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet KAYNAR’ın, 29 Ocak – 01 Şubat 2015 tarihleri arasında Azerbaycan’da (Bakü) düzenlenecek olan “6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursuna” 28 Ocak – 02 Şubat 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 20.01.2015 tarih ve 5664-72 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet KAYNAR’ın, 29 Ocak – 01 Şubat 2015 tarihleri arasında Azerbaycan’da (Bakü) düzenlenecek olan “6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursuna” sunum yapmak üzere 28 Ocak – 02 Şubat 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, (toplantı ile ilgili değerlendirmenin Dekanlığımıza bildirilmesi kaydıyla) ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/029 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali GÜNDOĞDU’nun, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 20.01.2015 tarih ve 5310-73 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali GÜNDOĞDU’nun, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Gülperi ÇELİK

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.İbrahim GÜNEY

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KORKMAZ

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Levent KEBAPCILAR

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AFŞAR

İç Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/030 Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Serhat TÜRKOĞLU’nun, 28 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında Avusturya -Viyana’da düzenlenecek olan “2015 Avrupa Psikiyatri Kongresine”, 28 Mart – 01 Nisan 2015 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 20.01.2015 tarih ve 5552-71 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Serhat TÜRKOĞLU’nun, 28 – 31 Mart 2015 tarihleri arasında Viyana’da düzenlenecek olan “2015 Avrupa Psikiyatri Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 15701024 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 28 Mart – 01 Nisan 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.