14.01.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/008 Fakültemiz Dönem III öğrencilerinden 092501106 numaralı Emil HASANOV’un, III. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 12.01.2015 tarih ve 1958 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem III Koordinatörlüğü’nün yazılarına istinaden, Fakültemiz Dönem III öğrencilerinden 092501106 numaralı Emil HASANOV’un, III. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına itiraz sonucu yeniden değerlendirilmiş olup, sonucun aşağıdaki listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ANABİLİM DALI

 CEVAP ANAHTARI

İTİRAZ SONUCU

Tıbbi Patoloji

A Kitapçığı

27. Soru

Soru iptal edilmiştir.

       

 

Karar Sayısı 2015/009 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa Sedat ÖZDEMİR’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.01.2015 tarih ve 1418/42 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Mustafa Sedat ÖZDEMİR’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci fıkraları gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 16 Ocak 2015 Cuma günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Halil Haldun EMİROĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Ali ANNAGÜR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ

Çocuk Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Serhat TÜRKOĞLU

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Prof.Dr.Yaşar ŞEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/010 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Meryem EĞİLMEZ KARAMAN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.01.2015 tarih ve 1206-23 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Meryem EĞİLMEZ KARAMAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Hamdi ARBAĞ

Necmettin Erbakan Ünv.Meram Tıp Fak. KBB Hst.

Asıl

Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.M.Akif ERYILMAZ

Necmettin Erbakan Ünv.Meram Tıp Fak. KBB Hst.

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/011 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN’in, görev süresinin 01.02.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.01.2015 tarih ve 1197-30 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN’in, 01.02.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 01.02.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/012 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.İnci KARA’nın, görev süresinin 08.02.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.01.2015 tarih ve 1199-28 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.İnci KARA’nın, 08.02.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 08.02.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/013 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, 20-24 Ocak 2015 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek olan “XXIII. Temel Mikrocerrahi Kursu’na” 22-23 Ocak 2015 tarihlerinde yolluksuz – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 12.01.2015 tarih ve 2195-51 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, 20-24 Ocak 2015 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek olan “XXIII. Temel Mikrocerrahi Kursu’na” 22-23 Ocak 2015 tarihlerinde yolluksuz – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, kongre dönüşünde kongreye katıldığına dair resmi bir evrakın (1 sayfalık özet) Dekanlığımıza iletilmesine ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/014 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, 29 Ocak – 01 Şubat 2015 tarihleri arasında Azerbaycan-Bakü’de düzenlenecek olan “6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu’na” 28 Ocak-02 Şubat 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 12.01.2015 tarih ve 2201-49 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, 29 Ocak – 01 Şubat 2015 tarihleri arasında Azerbaycan-Bakü’de düzenlenecek olan “6. Üroonkoloji Kış Kongresi ve Kursu’na” 28 Ocak-02 Şubat 2015 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, kongre dönüşünde kongreye katıldığına dair resmi bir evrakın (1 sayfalık özet) Dekanlığımıza iletilmesine ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/015Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Nergis AKSOY’un, 02.03.2015-30.04.2015 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında “Endoskopi Sertifikasyonu ve İleri Laparoskopik Cerrahi” ile ilgili eğitim alma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 30.12.2015 tarih ve 48929119 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Nergis AKSOY’un 02.03.2015-30.04.2015 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında sadece “Endoskopi” alanında eğitim almasının, her türlü ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/016 22.12.2014 tarihinde Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilen, Fakültemiz Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adayların Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin belirlenmesi ve sınav tarih ve yerinin tespiti hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği’nin 7 nci maddesi gereği, Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Cevdet ALTINYAZAR (Komisyon Başkanı), Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.İsmihan İlknur UYSAL (Üye) ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Yasin ASLAN’dan, oluşmasına, Yabancı Dil Sınavının 15.01.2015 Perşembe günü saat 10.00’da Fakültemiz Dekanlığı Amfi I’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/017 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mevlüt YILMAZ’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.01.2015 tarih ve 2683-2683 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mevlüt YILMAZ’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Banu ÖZTÜRK

Göz Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Bengü EKİNCİ KÖKTEKİR

Göz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Mehmet OKKA

Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp Fak. Göz Hast.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Şaban GÖNÜL

Göz Hastalıkları

Yedek

Prof.Dr.Banu BOZKURT

Göz Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/018 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hatice BARAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.01.2015 tarih ve 2421 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hatice BARAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci fıkraları gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 23 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Ali ÜNLÜ

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Prof.Dr.E.İnci TUNCER

Tıbbi Mikrobiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hüsamettin VATANSEV

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Doç.Dr.Uğur ARSLAN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK

Tıbbi Biyokimya

Yedek