07.01.2015 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2015/001 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali Özgül SALTALI’nın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 517 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali Özgül SALTALI’nın, tezi incelenmiş olup; tez içeriğinin yetersiz olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/002 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mevlüt YILMAZ’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 31.12.2014 tarih ve 92765 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mevlüt YILMAZ’ın, tezi incelenmiş olup; tez içeriğinin yetersiz olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/003 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Şenay UYSAL SÜRÜCÜ’nün, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 513-04 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Şenay UYSAL SÜRÜCÜ’nün, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN

Genel Cerrahi

Asıl

Prof.Dr.Osman DOĞRU

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Fahrettin ACAR

Genel Cerrahi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.M.Ertuğrul KAFALI

Genel Cerrahi

Yedek

Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ

Genel Cerrahi

Yedek

 

 

Karar Sayısı 2015/004 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Yunus KIRAÇ’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 528 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Yunus KIRAÇ’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 19 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınava şehir dışından katılacak olan jüri üyelerinin, yolluk ve yevmiyesinin (havayolu) Kurumumuz tarafından karşılanmasına ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Prof.Dr.İbrahim TUNCAY

Bezmialem Ünv. Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Doç.Dr.Güney YILMAZ

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ömer Faruk ERKOÇAK

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali ACAR

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Bahattin Kerem AYDIN

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/005 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatmagül GÜN’ün, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 504 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatmagül GÜN’ün, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 10 Şubat 2015 Salı günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Ali ÜNLÜ

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hüsamettin VATANSEV

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Doç.Dr.Gonca KARA GEDİK

Nükleer Tıp

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Hatice TÜRK DAĞI

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2015/006 Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent – Teknoloji Hizmetleri A.Ş. nin Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Zekeriya TOSUN, Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ ve Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.M.Nebil SELİMOĞLU’nun, TEKNOKENT bünyesinde danışmanlık hizmeti verebilmeleri talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 464 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Zekeriya TOSUN, Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ ve Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.M.Nebil SELİMOĞLU’nun, “ Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bünyesinde çalışmalarına ilişkin Uygulama Esasları Yönergesinin 4/d maddesince, Konya TEKNOKENT bünyesinde “Distrak Tıbbi Ürünler Danışmanlık Eğitim Mühendislik Kozmetik Sanayi ve Tic.Ltd.Şti.‘de” 01 Ocak – 31 Aralık 2015 tarihleri arasında her hafta sonu 09.00-20.00 saatleri arasında görevlendirilmeleri uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2015/007 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali GÜNDOĞDU’nun, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 06.01.2015 tarih ve 689 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali GÜNDOĞDU’nun, tezi incelenmiş olup; tez içeriğinin yetersiz olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin tespit edilmesi için talepte bulunulmasına ve durumun anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.