24.12.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/492 DüzceÜniversitesi Tıp Fakültesi 130601122 numaralı Dönem VI öğrencisi Betül GÖKPINAR’ın, 02 Ocak – 01 Mart 2015 tarihleri arasında “İç Hastalıkları” stajını, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 12.12.2014 tarih ve 40754 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; DüzceÜniversitesi Tıp Fakültesi 130601122 numaralı Dönem VI öğrencisi Betül GÖKPINAR’ın, 02 Ocak – 01 Mart 2015 tarihleri arasında “İç Hastalıkları” stajını, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması, Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/493 Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ferda ÇAĞLAYAN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.12.2014 tarih ve 90167 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ferda ÇAĞLAYAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Ahmet AK

Acil Tıp

Asıl

Doç.Dr.Ayşegül BAYIR

Acil Tıp

Asıl

Doç.Dr.M.Sedat KOÇAK

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Acil Tıp

Asıl

Prof.Dr.Mehmet GÜL

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Acil Tıp

Yedek

Prof.Dr.Başer CANDER

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Acil Tıp

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/494 Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Zeliha FALIOĞULLARI’nın görev süresinin 29.01.2015 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.12.2014 tarih ve 90362 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Zeliha FAZLIOĞULLARI’nın, 29.01.2015 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 29.01.2015 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/495 Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Burcu APAYDIN’ın, Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında “Diş Hekimliği uygulamalarında sedayon, öğürme refleksi ile baş itme ve ultrason kullanımı” konularında bilgi ve deneyimini artırmak üzere; 2 (iki) ay süre ile görevlendirilme talebi ile ilgili Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 17.12.2014 tarih ve 27328 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Burcu APAYDIN’ın, Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında “Diş Hekimliği uygulamalarında sedayon, öğürme refleksi ile baş itme ve ultrason kullanımı” konularında bilgi ve deneyimini artırmak üzere; 2 (iki) ay süre ile maaşının ve ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanmak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna, kararın Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine iletilmesine ve Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/496 Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Metin KOCACAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.12.2014 tarih ve 90630 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Metin KOCACAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 30 Aralık 2014 Salı günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Ender ERDOĞAN

Histoloji ve Embriyoloji

Asıl

Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL

Anatomi

Asıl

Prof.Dr.Serpil KALKAN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji

Asıl

Prof.Dr.Murad AKTAN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji

Asıl

Prof.Dr.Selçuık DUMAN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Histoloji ve Embriyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Tıbbi Patoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK

Tıbbi Biyokimya

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/497 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde ders vermek üzere Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 19.12.2014 tarih ve 89744 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı bahar döneminde ilgili yazıda bahsi geçen dersleri vermek üzere aşağıda listesi verilen Fakültemiz Öğretim Üyelerinin görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

 

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Histoloji ve Embriyoloji

Prof.Dr.Ender ERDOĞAN

Uzm.Dr.Mustafa YILMAZ

Genel Fizyoloji

Prof.Dr.A.Kasım BALTACI

Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ

Prof.Dr.Nilsel OKUDAN

Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI

                 

 

Karar Sayısı 2014/498 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Asiye DAĞDELEN’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.12.2014 tarih ve 90743-1288 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Asiye DAĞDELEN’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Yahya PAKSOY

Radyoloji

Asıl

Prof.Dr.Mehmet Emin SAKARYA

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Seda ÖZBEK

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Orhan ÖZBEK

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Acil Tıp

Yedek

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Radyoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/499 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı yabancı uyruklu Araştırma Görevlisi Dr.Ilqar ALLAHVERDİYEV’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.12.2014 tarih ve 90741-1289 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı yabancı uyruklu Araştırma Görevlisi Dr.Ilqar ALLAHVERDİYEV’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Osman TEMİZÖZ

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Ganime Dilek EMLİK

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Radyoloji

Asıl

Prof.Dr.Ülkü KERİMOĞLU

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Radyoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Alaeddin NAYMAN

Radyoloji

Yedek