17.12.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/482 Fakültemiz 132501100 numaralı Dönem II öğrencisi Taha Onur ÖZÇELİK’in,  15 – 16 Aralık 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporunun mazeretli devamsızlığına ve İş Sağlığı ve Güvenliği sınav hakkının saklı tutulması talebi ile ilgili 16.12.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501100 numaralı Dönem II öğrencisi Taha Onur ÖZÇELİK’in,  15 – 16 Aralık 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve İş Sağlığı ve Günvenliği sınav hakkının saklı tutulmasının uygun olmadığına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/483 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Eyüp ASLAN’ın,  Yandal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.12.2014 tarih ve 88177 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Eyüp ASLAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Yandal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 25 Aralık 2014 Perşembe günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve  sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.  

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Dursun ODABAŞ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağ.ve Hast.

Asıl

Doç.Dr.Tamer BAYSAL

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağ.ve Hast.

Asıl

Doç.Dr.Mehmet ÖÇ

Kalp ve Damar Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Derya ÇİMEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.B.Behlül ALTUNKESER

Kardiyoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKBAYRAK

Kalp ve Damar Cerrahisi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/484 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Sultan GÖNCÜ’nün, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.12.2014  tarih ve 88180 sayılı yazısı görüşüldü.

 

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Sultan GÖNCÜ’nün, tezi incelenmiş olup; tez şekil yönüyle uygun olmadığına, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık  Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/485 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Pervin GÜNASLAN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.12.2014 tarih ve 88178 sayılı yazısı görüşüldü.  

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Pervin GÜNASLAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Yavuz KÖKSAL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Hanifi SOYLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hasan Ali YÜKSEKKAYA

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağ.ve Hast.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Melike EMİROĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Sevgi KELEŞ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağ.ve Hast.

Yedek

 

             Karar Sayısı 2014/486 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yahya PAKSOY’un, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev alma talebi ile ilgili 15.12.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

            Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Yahya PAKSOY’un  Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Kliniğindeki eğitici eksikliği nedeniyle haftanın bir günü, bununla beraber ihtiyaç halinde  Cumartesi günleri yarım gün asistanlara MR eğitimi vermek üzere şahsi görevlendirilme talebinin olduğu anlaşılmıştır.

 

              Ancak,  bilindiği üzere kurumdışı görevlendirmeler gerekli yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi şartı ile kurumların karşılıklı muvaffakayetine bağlıdır. Bu itibarla, söz konusu görevlendirmenin içeriği, ne kadar süreli olacağı, hangi hükümlere göre ne şekilde gerçekleştirileceği ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticiliğinden resmi talep gelmesi halinde konunun 2547 sayılı Kanun hükümlerine göre yeniden değerlendirilmesine ve durumun Prof.Dr.Yahya PAKSOY’a bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/487 Fakültemiz Tıp Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Fakültemiz Öğretim Üyelerine yönelik 29 – 30 Aralık 2014 tarihlerinde “Ölçme Değerlendirme Kursu” düzenlenecektir. Söz konusu kursa Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Z.Ceren KARAHAN ve Biyoistatistik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Derya ÖZTUNA’nın eğitici olarak katılımlarının sağlanması talebi ile ilgili Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Başkanlığının 16.12.2014 tarih ve 88290 sayılı yazısı görüşüldü.

 

           Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, 29 – 30 Aralık 2014 tarihlerinde Fakültemiz Öğretim Üyelerine düzenlenecek olan “Ölçme Değerlendirme Kursuna” eğitici olarak Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Z.Ceren KARAHAN ve Biyoistatistik Anabilim Dalı Doç.Dr.Derya ÖZTUNA’nın, katılımlarının sağlanmasına ve yolluk – yevmiylerinin (demiryolu/karayolu) Fakültemiz tarafından karşılanmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

Karar Sayısı 2014/488  Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 26 – 27 Şubat 2015 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan “Klinik Araştırmalar Çalıştayına” yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli görevlendirilmesi talebi ile ilgili Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun 05.12.2014 tarih ve 145489 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 26 – 27 Şubat 2015 tarihlerinde İzmir’de düzenlenecek olan “Klinik Araştırmalar Çalıştayına” yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/489 Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hilal ARIKOĞLU’nun, 24 Aralık 2014 tarihinde Ankara TÜBİTAK’ta düzenlenecek olan “Proje Önerilerini Değerlendirme Paneline”, yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.12.2014 tarih ve 88442 sayılı yazısı görüşüldü.

 

            Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hilal ARIKOĞLU’nun, 24 Aralık 2014 tarihinde Ankara TÜBİTAK’ta  düzenlenecek olan “Proje Önerilerini Değerlendirme Paneline”, panelist olarak yolluklu – yevmiyeli (karayolu/demiryolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/490 Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serkan YILDIRIM’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.12.2014 tarih ve 88591 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kalp ve Damar CerrahisiAnabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serkan YILDIRIM’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 25 Aralık 2014 Perşembe günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve  sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Güven Sadi SUNAM

Göğüs Cerrahisi

Asıl

Prof.Dr.Ali SARIGÜL

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Kalp ve Damar Cerr.

Asıl

Doç.Dr.Mehmet ÖÇ

Kalp ve Damar Cerrahisi

Asıl

Doç.Dr.Bahar ÖÇ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKBAYRAK

Kalp ve Damar Cerrahisi

Asıl

Prof.Dr.Erdal EGE

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Kalp ve Damar Cerr.

Yedek

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Radyoloji

Yedek

 

 

 

 

 

 

 

Karar Sayısı 2014/491 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Nalan VARSAK’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu, Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 10.12.2014 tarih ve 14021115 sayılı yazısı görüşüldü.

 

           Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Nalan VARSAK’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan          4 (dört) aylık “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu, ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 12.01.2015 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin        18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine  bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.