10.12.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/472 Fakültemiz 142501116 numaralı  Dönem I öğencisi Dilara KÜPELİ’nin, I.Kurul Sonu Sınavı Hekimlik Uygulamaları süreç puanına itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 08.12.2014 tarih ve 85762 sayılı yazısı görüşüldü.

 

            Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden, 142501116 numaralı Dönem I öğrencisi Dilara KÜPELİ’nin, I.Kurul Sonu Sınavı Hekimlik Uygulamarı süreç puanına itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav sonuçlarının aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Sınav yapılan alan

 

İtiraz Öncesi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Pratik Notu

Hekimlik Uygulamaları Süreç Puanı

-3

3

 

          Karar Sayısı 2014/473 Fakültemiz 142501167 numaralı Tıp Programı öğrencisi Rıdvan KOYUNCU’nun, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Güz dönemi ara sınavlara katılması talebi ile ilgili 08.12.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

         Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 142501167 numaralı Tıp Programı öğrencisi Rıdvan KOYUNCU’nun, 2013 – 2014 Eğitim/Öğretim Yılında İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde zorunlu İngilizce hazırlık sınıfında başarısız olduğu ve ÖSYM’nin 28.11.2014 tarihinde açılamış olduğu “Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında Başaısız Olan Öğrencilerin Türkçe Öğrenim Yapan Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme Sonuçlarına” göre Fakültemize yerleştirildiği anlaşılmıştır. 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Güz döenmi mazeret sınavına katılmasının uygun olduğuna ve kararın gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy çokluğuyla (üyelerden Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL, mazeret sınavına katılmaması yönünde karara şerh düşmüştür.)  karar verildi.

 

          Karar Sayısı 2014/474 Fakültemiz 142501152 numaralı Dönem I öğrencisi Shokoufeh FATAHI’nın, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında kayıt  dondurma talebi ile ilgili 08.12.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü

 

          Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 142501152 numaralı Dönem I öğrencisi Shokoufeh FATAHI’nın, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında kayıt kayıt dondurma talebinin uygun olmadığına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

           Karar Sayısı 2014/475 Fakültemiz Dönem III öğrencileri 092501106 numaralı Emil HASANOV, 122501144 numaralı Bilal KHELLO, 122501134 numaralı Waseem ALMOBAYED ve 122501099 numaralı Hülya KOCAMAN’ın, II.Kurul Sonu Sınavı pratik puanlarına itirazları ile ilgili Başkoordinatörlüğün 05.12.2014 tarih ve 85561 sayılı yazısı görüşüldü.

            Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem III Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden, Dönem III öğrencileri 092501106 numaralı Emil HASANOV, 122501144 numaralı Bilal KHELLO, 122501134 numaralı Wasesem ALMOBAYED ve 122501099 numaralı Hülya KOCAMAN’ın, II.Kurul Sonu Sınavı pratik puanlarına itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav sonuçları aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

S.NO

NUMARASI

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

PUANI

1

092501106

Emil HASANOV

T.Mikrobiyoloji P.Ruanı

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

2

122501144

Bilal KHELLO

T.Mikrobiyoloji P.Puanı

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

3

122501134

Waseem ALMOBAYED

T.Mikrobiyoloji P.Puanı

2 Olarak Düzeltilmiştir.

4

122501099

Hülya KOCAMAN

Hekimlik Uyg. S.Puanı

3 Olarak Düzeltilmiştir.

 

Karar Sayısı 2014/476 Fakültemiz 132501163 numaralı Dönem I öğrencisi Nıgına AKHMEDOVA’nın,  03 – 04 Aralık 2014 tarihleri almış olduğu istirahat raporunun mazeretli devamsızlığına sayılması talebi ile ilgili 03.12.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

                Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501163 numaralı Dönem I öğrencisi Nıgına AKHMEDOVA’nın,  03 – 04 Aralık 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince mazeretli devamsızlığına sayılmasının uygun olmadığına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/477 Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra İNAN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.12.2014 tarih ve 86097-1247 sayılı yazısı görüşüldü.  

 

            Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra İNAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Fikret KANAT

Göğüs Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Adil ZAMANİ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Baykal TÜLEK

Göğüs Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Mecit SÜERDEM

Göğüs Hastalıkları

Yedek

Prof.Dr.Mehmet GÖK

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Göğüs Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/478 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ömer ARDIÇ’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.12.2014 tarih ve 86100-1246 sayılı yazısı görüşüldü.  

 

            Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ömer ARDIÇ’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Dursun ODABAŞ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sağ. ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Derya ÇİMEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Harun PERU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

 

 

 

 

Karar Sayısı 2014/479 Fakültemiz  Tıbbi Farmakoloji  Anabilim  Dalı  Uzmanı (Eczacı)  Zülfiye  GÜNEY’in   görev  süresinin  uzatılması  ile  ilgili  Fakültemiz Hastanesi Başhekimliğinin 08.12.2014 tarih ve 86160 sayılı yazısı görüşüldü.

 

                Yapılan  inceleme ve  görüşmelerden  sonra  Fakültemiz  Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Uzmanı   (Eczacı) Zülfiye GÜNEY’in,  görev süresinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesi gereğince 24.12.2014 tarihinden itibaren 2 (iki)  yıl uzatılmasının uygun olduğuna ve  Kararın  Rektörlük Makamına  arza  oy birliği  ile karar verildi.

 

 

Karar Sayısı 2014/480 17 – 22 Ocak 2015 tarihleri arasında Tıp Eğitimi Programlarını  Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Eğiticileri tarafından  Fakültemize düzenlenecek olan ziyarete iştirak edeceklerin yolluk-yevmiye ve konaklama ücretlerinin Fakültemiz bütçesinden karşılanması  hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, 17 – 22 Ocak 2015 tarihleri arasında Fakültemize ziyarette bulunacak olan  Tıp Eğitimi Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Eğiticilerinin; Prof.Dr.H.İbrahim DURAK (Ege Ünv. Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD. Öğr.Üy.-havayolu), Prof.Dr.Mustafa TURAN (TOBB-ETÜ Tıp Fak. Tıp Eğitimi AD. Öğr.Üy.-karayolu/demiryolu), Prof.Dr.Berrak YEĞEN (Marmara Ünv. Tıp Fak. Fizyoloji AD. Öğr.Üy.-havayolu-) ve Prof.Dr.Erbuğ KESKİN’in (İstanbul Ünv. Tıp Fak. Çocuk Cerrahisi AD.Öğr.Üy.-havayolu-) yolluk – yevmiye ve konaklama ücretlerinin Fakültemiz bütçesinden karşılanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/481 Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İbrahim Tuğrul TAŞPINAR’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.12.2014 tarih ve 86599-1248 sayılı yazısı görüşüldü.  

 

            Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İbrahim Tuğrul TAŞPINAR’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Doç.Dr.Hilal KOÇABAŞ

N.E.Ünv.Meram Tıp FakFizik Tedavi ve Reh.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.İlknur ALBAYRAK GEZER

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Prof.Dr.Ö.Murat ÖZERBİL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Sami KÜÇÜKŞEN

N.E.Ünv.Meram Tıp FakFizik Tedavi ve Reh.

Yedek