Bu Yönetmeliğin amacı; taraf olunan uluslararası anlaşma ve sözleşmeler ile Avrupa Birliği standartları ve iyi klinik uygulamaları çerçevesinde, gönüllü insanlar üzerinde gerçekleştirilecek klinik araştırmaların tasarımı, yürütülmesi, kayıtlarının tutulması, rapor edilmesi, geçerliliği ve diğer hususlarda bilimsel ve etik standartların sağlanması ve gönüllülerin haklarının korunmasına dair usul ve esasları düzenlemektir.

Bize Ulaşın

E-Postalar:

Klinik:  etikselcuk@gmail.com;

Girişimsel Olmayan: stipgokad@selcuk.edu.tr

Adres: Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi 42075 Selçuklu / Konya / Turkey

Telefon/Fax: 0(332) 224 39 63

Web Site : http:www.tip.selcuk.edu.tr

mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort