25.4.2012 Tarihli Toplantı Kararları

Karar Sayısı 2012/01 : Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde El Cerrahisi Bilim Dalı kurulması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı'nın, 02/04/2012 tarih ve 208 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Zekeriya TOSUN'un, El Cerrahisi Bilim Dalı'nda uzmanlık belgesi mevcut olduğundan, Fakültemizde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı bünyesinde El Cerrahisi Bilim Dalı kurulması talebi Fakülte Kurulumuzca uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamının arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2012/02 : 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Senato başlıklı 14. maddesi gereğince Selçuk Üniversitesi Senatosu'na Fakültemiz öğretim üyelerinden bir (bir) üyenin tespiti hususu görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Senato başlıklı 14. maddesi gereğince Selçuk Üniversitesi Senatosu'nda üye olarak görev yapmak üzere; Fakülte Kurulunca yapılan oylama sonucu Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ender ERDOĞAN seçilmiştir.

Karar Sayısı 2012/03: Fakültemiz Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu'nun 19 Nisan 2012 tarih ve 2012/010 sayılı kararı ile belirlemiş olduğu, Fakültemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılına ait Akademik Takvimin kabulü hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takviminin aşağıdaki listede belirtildiği şekliyle kabulüne, Üniversitemiz Senatosunca görüşülmek üzere; Rektörlük Makamı'nın arzına oy birliği ile karar verildi.