07.05.2012 Tarihli Toplantı Kararları

Karar Sayısı 2012/004 Selçuk Üniversitesi Selçuklu Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin belirlenmesi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin aşağıda belirtilmiş haliyle kabulüne, Üniversitemiz Senatosunca görüşülmek üzere, Rektörlük Makamı'nın arzına oy birliği ile karar verildi.