05.10.2012 Tarihli Toplantı Kararları

Karar Sayısı 2010/014 : Fakültemiz Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Yahya PAKSOY’un, Fakültemizdeki görevinden ayrılması sebebiyle, boşalan Fakültemiz Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliği için, Fakültemiz Fakülte Kurulu üyeleri Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. İ.İlknur UYSAL’ı aday göstermişlerdir.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17. maddesinin (b) bendine göre Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliği için oylama yapılmış olup; yapılan oylama sonucunda Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL, oy birliği ile Fakültemiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

Karar Sayısı 2012/015 : Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesinde Yoğun Bakım Bilim Dalı kurulması talebi ile ilgili, Anabilim Dalı Başkanlığı’nın, 27/07/2012 tarih ve 189 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Jale Bengi ÇELİK’in, Yoğun Bakım Bilim Dalı’nda uzmanlık belgesi mevcut olduğundan, Fakültemizde Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı bünyesinde Yoğun Bakım Bilim Dalı kurulması talebi Fakülte Kurulumuzca uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamının arzına oy birliği ile karar verildi