18.03.2014 Tarihli Toplantı Kararları

Karar Sayısı 2013/02 Fakültemiz Yönetim Kurulu Üyesi Prof.Dr. Ali ÜNLÜ’nün (3 yıllık) görev süresinin 16.03.2013 tarihinde dolması nedeniyle, boşalan Fakültemiz Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliği için, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hakan ŞENARAN aday olmuştur.

 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 17. maddesinin (b) bendi’nin 2. fıkrası gereğince, Fakülte Yönetim Kurulu Profesör Temsilciliği için yapılan oylama sonucunda, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hakan ŞENARAN, oy birliği ile Fakültemiz Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

 

Karar Sayısı2013/03 Sağlık Bakanlığı’nın 25 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” 21. Maddesince Aile hekimliği Stajının 1 ay olarak değiştirilmesi ile ilgili Aile Hekimliği Anabilim Dalı’nın 25.01.2013 tarih ve 11 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Sağlık Bakanlığı’nın 25 Ocak 2013 tarihinde yayınlanan “Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği” 21. Maddesince Aile Hekimliği Dönem V1 Stajının 1 ay olarak değiştirilmesi hususu, Fakültemiz Eğitim Komisyonunca bila tarihte değerlendirildikten sonra karara bağlanmasına Fakülte Kurulumuzca oy birliği ile karar verildi.