26.11.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

 

Karar Sayısı 2014/454 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Araştırma Görevlisi Dr.Fahri REÇBER’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.11.2014 tarih ve 80962-957 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Araştırma Görevlisi Dr.Fahri REÇBER’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 08 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Ahmet AK

Acil Tıp

Asıl

Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Asıl

Doç.Dr.Hülagü KAPTAN

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ender KÖKTEKİR

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.A.Hakan EKMEKÇİ

Nöroloji

Asıl

Prof.Dr.Yalçın KOCAOĞULLARI

N.E. Ünv. Meram Tıp Fak. Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yedek

Prof.Dr.Zekeriya TOSUN

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/455 Batterjee Medical College’de (Cidde-Suudi Arabistan) öğrenimine devam eden Muhammet ÖZMEN isimli öğrencinin 01.01.2015-31.01.2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile seçmeli stajını Fakültemizde yapma talebi ile ilgili 09.11.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Batterjee Medical College’de (Cidde-Suudi Arabistan) öğrenimine devam eden Muhammet ÖZMEN isimli öğrencinin 01.01.2015-31.01.2015 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile (Gastroenteroloji+Endokrinoloji) staj yapma talebinin, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının’da uygun görüşleri üzerine; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesince uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/456 Fakültemiz 132501081 numaralı Dönem II öğrencisi Burak Kaan KORHAN’ın, 24.11.2014 tarihinden itibaren 5 (beş) gün süre ile almış olduğu istirahat raporunun mazeretli devamsızlığına sayılması talebi ile ilgili 25.11.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501081 numaralı Dönem II öğrencisi Burak Kaan KORHAN’ın, 24.11.2014 tarihinden itibaren 5 (beş) gün süre ile almış olduğu istirahat Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereği kabulüne, ve rapor tarihlerinin mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/457 Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ender ERDOĞAN’ın, 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “8. Hücresel Sinir Bilim Günleri Toplantısı”na sunum yapmak üzere 28-30 kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.11.2014 tarih ve 82275 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ender ERDOĞAN’ın, 29-30 Kasım 2014 tarihlerinde Sakarya Üniversitesi’nde düzenlenecek olan “8. Hücresel Sinir Bilim Günleri Toplantısı”na sunum yapmak üzere 28-30 kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/458 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ateş DUMAN’ın, İngiltere’nin Sheffield şehrindeki “Sheffield Children’s Hospital”da pediatrik anestezi konusundaki bilgi ve becerisini artırmak üzere; 01 Aralık – 28 Şubat 2014 tarihleri arasında 3 (üç) ay süreli görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.11.2014 tarih ve 82478-971 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ateş DUMAN’ın, İngiltere’nin Sheffield şehrindeki “Sheffield Children’s Hospital”da pediatrik anestezi konusundaki bilgi ve becerisini artırmak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunun 39 uncu maddesi gereğince, 01 Aralık – 28 Şubat 2014 tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/459 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatmagül GÜN’ün, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.11.2014 tarih ve 82346 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatmagül GÜN’ün, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne, 24 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava şehir dışından katılacak üyenin yolluk ve yevmiyesinin (havayolu) Fakültemiz bütçesinden karşılanmasına, durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Ali ÜNLÜ

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Prof.Dr.Muhittin SERDAR

Acıbadem Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hüsamettin VATANSEV

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Doç.Dr.Aysel KIYICI

Mevlana Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK

Tıbbi Biyokimya

Yedek

 

 

 

Karar Sayısı 2014/460 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hatice BARAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.11.2014 tarih ve 82345 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hatice BARAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne, 16 Aralık 2014 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınava şehir dışından katılacak üyenin yolluk ve yevmiyesinin (karayolu-demiryolu) Fakültemiz bütçesinden karşılanmasına, durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Ali ÜNLÜ

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Prof.Dr.İ.Özkan ALATAŞ

Osmangazi Üniversitesi Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK

Tıbbi Biyokimya

Asıl

Doç.Dr.Hümeyra YERLİKAYA

N.E.Ünv. Meram Tıp Fak. Tıbbi Biyokimya

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE

Tıbbi Biyokimya

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/461 Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Zekeriya TOSUN, Araştırma Görevlileri Dr.Malik ABACI, Dr.Gökçe YILDIRAN ve Dr.Nuh EVİN’in 28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Dudak ve Damak Yarıkları derneği tarafından Nevşehir’de düzenlenecek olan “I. Uluslararası Kongresi’”ne 28 Kasım 2014 yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.11.2014 tarih ve 82426-973 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Nuh EVİN’in, 28-30 Kasım 2014 tarihleri arasında Dudak ve Damak Yarıkları Derneği tarafından Nevşehir’de düzenlenecek olan “I. Uluslararası Kongresi”ne , 28 Kasım 2014 tarihinde sunum yapmak üzere yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak, Prof.Dr.Zekeriya TOSUN, Dr.Malik ABACI ve Dr.Gökçe YILDIRAN’ın; Kurulumuzun 2012/184 sayılı kararında araştırma görevlilerine ancak, yurt içinde konuşma ve sunum yapmak üzere yapılacak görevlendirmelerde bir kez yolluk ve yevmiye verilebileceği yönündeki hükmüne istinaden, yolluksuz yevmiyesiz ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/462 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, 28-29 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “9. Omuz Artroskopisi Kursu’na yolluksuz – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 25.11.2014 tarih ve 82472-972 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, 28-29 Kasım 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “9. Omuz Artroskopisi Kursu’na yolluksuz – yevmiyeli katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/463 Fakültemiz 122501011 numaralı Dönem III Öğrencisi Orhan IŞIK’ın 25.11.2014 tarihli sağlık raporunun kabulü talebi ile ilgili 25.11.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 122501011 numaralı Dönem III Öğrencisi Orhan IŞIK’ın 25.11.2014 tarihli sağlık raporunun Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereğince mazeretli devamsızlığına sayılmasının uygun olduğuna ancak; o tarihte yapılan ders ve TEBAD talebinin uygun olmadığına, durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar Sayısı 2014/464 Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan ACAR’ın, 28 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 27.11.2014 tarih ve 82946 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan ACAR’ın, 28 Kasım 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu– yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.