19.11.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/447 Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi 09130041818 numaralı Dönem V öğrencisi Hasan ŞAHİN’in, 17 – 27 Kasım 2014 tarihleri arasında “Beyin ve Sinir Cerrahisi” stajını, Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili 12.11.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi 09130041818 numaralı Dönem V öğrencisi Hasan ŞAHİN’in, 17 – 27 Kasım 2014 tarihleri arasında “Beyin ve Sinir Cerrahisi” stajını, Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalında yapması, Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/448 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Fatih İNCİ’nin, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jürisinde değişiklik talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.11.2014 tarih ve 79569-1151 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkarı Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Fatih İNCİ’nin Tıpta Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jürisinin 15.10.2014 tarih ve 2014 – 400 sayılı Yönetim Kurulu Kararı tespit edildiği anlaşılmıştır.İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı jüri üyelerinden Prof.Dr.Ayşe KARS ve Prof.Dr.Başak OYAN ULUÇ’un mazeretleri nedeniyle katılamayacaklarını bildirdiğinden yeni jüri üyelerinin aşağıdaki listede belirtilmiş haliyle kabulüne, sınavın 24 Kasım 2014 tarihinde gerçekleştirilmesine, şehir dışından katılacak üyelerin yolluk ve yevmiyelerinin Fakültemiz bütçesinden karşılanmasına (Hacettepe Üniversitesinden katılacak jüri üyesi için karayolu/demiryolu) oy birliği ile Karar verildi.

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Özlem ATA

İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Alev TÜRKER

Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Sercan AKSOY

Hacettepe Ünv.Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

İç Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Güler YAVAŞ

Radyasyon Onkolojisi

Asıl

Doç.Dr.Mehmet ARTAÇ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Tıbbi Patoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/449 Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Selahattin ARTUÇ’un, 29 – 30 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “I.Uluslararası Adli Toksikoloji Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.11.2014 tarih ve 79716 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Selahattin ARTUÇ’un, 29 – 30 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “I.Uluslararası Adli Toksikoloji Kongresine” sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/450 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN’in, görev süresinin 18.12.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.11.2014 tarih ve 79229-946 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN’in, (yardımcı doçent kadrosunda görev yapmaktadır.9 18.12.2014 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 18.12.2014 tarihinden itibaren görev süresinni 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/451 Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Senem BAŞTOKLU’nun, 19 – 24 Kasım 2014 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek olan “24.Ulusal Patoloji Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.11.2014 tarih ve 80606 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Senem BAŞTOKLU, 01 Eylül – 22 Aralık 2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında eğitim almak üzere görevlendirildiği ve 01 Eylül 2014 tarihinde Fakültemizdeki görevinden ayrıldığı anlaşılmıştır. Dr.Senem BAŞTOKLU fiilen Fakültemizde görev yapmadığından (idari izin geçici görevli olduğu kurumdan alınmalıdır.) söz konusu talebin karşılanmasının uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/452 Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Murat ÇELİK’in, 19 – 24 Kasım 2014 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek olan “24.Ulusal Patoloji Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.11.2014 tarih ve 80612-951yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Murat ÇELİK’in, 19 – 24 Kasım 2014 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek olan “24.Ulusal Patoloji Kongresine”, sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/453 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Berker BAKBAK’ın, 06 Aralık 2014 tarihinde Florida’da (Miami) düzenlenecek olan “Ophtalmic Imaging Programına”, 05 – 07 Aralık 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.11.2014 tarih ve 80609-954 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Berker BAKBAK’ın, 06 Aralık 2014 tarihinde Florida’da (Miami) düzenlenecek olan “Ophtalmic Imaging Programına” Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12601355-12601356-13601039-12601353-12601357-12601358-12601359-12601369-12601370 nolu, Yurtdışı Uluslararası Yayın Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 05 – 07 Aralık 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.