12.11.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/434 Fakültemiz 132501806 numaralı Dönem II öğrencisi Şerife YAYLACI’nın, Meram Tıp Fakültesi’nde ayaktan tedavi olduğu 03.11.2014 tarihinin mazeretli devamsızlığına sayılması talebi ile ilgili bila tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501806 numaralı Dönem II öğrencisi Şerife YAYLACI’nın, Meram Tıp Fakültesi’nde ayaktan tedavi olduğu 03.11.2014 tarihinin mazeretli devamsızlığına sayılması talebinin Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereği uygun görülmediğine, ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/435 Fakültemiz 112501122 numaralı Dönem II öğrencisi Emin ARİFZADE’nin, 05 – 06 Kasım 2014 tarihleri arasında yatarak tedavi gördüğü günlerin ve 07 – 13 Kasım 2014 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporunun mazeretli devamsızlığına sayılması talebi ile ilgili 07.11.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

 

Karar Sayısı 2014/436 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencisi Sümeyye KASIM’ın, 16 Kasım – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında “İç Hastalıkları” stajını, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığının 21.10.2014 tarih ve 16297 sayılı yazısı görüşüldü

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem VI öğrencisi Sümeyye KASIM’ın, 16 Kasım – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında “İç Hastalıkları” stajını, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması, Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/437 Fakültemiz Dönem II öğrencisi 132501158 numaralı Fatimah Mustafa ALİ’nin, I.Kurul Sonu Sınavı Histoloji ve Embriyoloji AD. Pratik sonucuna itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 11.11.2014 tarih ve 78402-142 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem II öğrencisi 132501158 numaralı Fatimah Mustafa ALİ’nin, I.Kurul Sonu Sınavı Histoloji ve Embriyoloji AD. Pratik sonucuna itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav sonuçları aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Anabilim Dalı

 

İtiraz Öncesi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Pratik Notu

İtiraz Sonrası Toplam

Sonucu

Histoloji ve Embriyoloji

1

2

2

 

Karar Sayısı 2014/438 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Feyza TÜLEK’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.11.2014 tarih ve 78123 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Feyza TÜLEK’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Jale Bengi ÇELİK

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Prof.Dr.Alper YOSUNKAYA

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Anesteziyoloji ve Rea.

Asıl

Doç.Dr.Bahar ÖÇ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Doç.Dr.Seza APİLİOĞULLARI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yedek

Prof.Dr.Ateş DUMAN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/439 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Tansu ÇİMEN’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Radyoloji” rotasyonunu Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 13.10.2014 tarih ve 69775 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Tansu ÇİMEN’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Radyoloji” rotasyonunu, Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalında yapmasının (ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla) Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/440 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Nagehan Burcu BAYRAK’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunu, 01 Aralık 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 31.10.2014 tarih ve 75335 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Nagehan Burcu BAYRAK’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunu, 01 Aralık 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna (ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla) ve durumun Diş Hekimliği Fakültesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/441 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Saliha ÇALIŞIR’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Nöroloji” rotasyonunu, Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 27.10.2014 tarih ve 18102 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Saliha ÇALIŞIR’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Nöroloji” rotasyonunu, ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/442 Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayşegül BAYIR, Öğretim Görevlisi Dr.Hasan KARA, Araştırma Görevlileri Dr.Selim DEĞİRMENCİ ve Dr.Ali DOĞRU’nun, 13 – 16 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “4.Eurasian Congress on Emergency Medicin Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli katılma talepleri ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 77642 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Ayşegül BAYIR (konuşmacı), Öğretim Görevlisi Dr.Hasan KARA (sunum), Araştırma Görevlileri Dr.Selim DEĞİRMENCİ (sunum) ve Dr.Ali DOĞRU’nun (sunum), 13 – 16 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “4.Eurasian Congress on Emergency Medicin Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/443 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şansal GEDİK’in, 20 Kasım 2014 tarihinde TOD Ankara Şubesi tarafından Ankara’da düzenlenecek olan “Nörooftalmoloji Toplantısına”, yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.11.2014 tarih ve 76356 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şansal GEDİK’in, 20 Kasım 2014 tarihinde TOD Ankara Şubesi tarafından Ankara’da düzenlenecek olan “Nörooftalmoloji Toplantısına”, konuşmacı olarak, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/444 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent ORAN’ın, 2547 Sayılı Kanunun 40/a maddesi gereğince, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde “Çocuk Kardiyolojisi” dersini vermek üzere görevlendirilmesi talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığının 07.11.2014 tarih ve 19675 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarında “Çocuk Kardiyolojisi” dersini vermek üzere Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent ORAN’ın, görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/445 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Dr.Nursel AKBABA ve Dr.Ali KANDEĞER’in, 12 – 16 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Türkiye Psikiyatri Derneği 50.Ulusal Psikiyatri Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 11.11.2014 tarih ve 78414 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Dr.Nursel AKBABA (sunum) ve Dr.Ali KANDEĞER’in (sunum), 12 – 16 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Türkiye Psikiyatri Derneği 50.Ulusal Psikiyatri Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/446 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, 26 – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “3.Retrograd Intrarenal Cerrahi Kursuna”, 27 – 28 Kasım 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli (havayolu) katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, 26 – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “3.Retrograd Intrarenal Cerrahi Kursuna” konuşmacı olarak, 27 – 28 Kasım 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.