05.11.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/424 Fakültemiz 142501026 numaralı Dönem I öğrencisi M.Rüveydagül KOÇAK’ın, 28 Ekim 2014 tarihinde almış olduğu istirahat raporunun mazeretli devamsızlığına sayılması talebi ile ilgili dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 142501026 numaralı Dönem I öğrencisi M.Rüveydagül KOÇAK’ın, 28 Ekim 2014 tarihinde almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15 inci maddesi gereği kabulüne, ve rapor tarihinin mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/425 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER’in, 05 – 06 Aralık 2014 tarihlerinde Polonya’da (Varşova) düzenlenecek olan “Rhinoforum 2014 Kongresine”, 04 – 07 Aralık 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.11.2014 tarih ve 75714 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER’in, 05 – 06 Aralık 2014 tarihlerinde Polonya’da (Varşova) düzenlenecek olan “Rhinoforum 2014 Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701712 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 04 – 07 Aralık 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/426 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı Dr.Ali GÜLEÇ’in, 15 Kasım 2014 – 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında “Pediatrik Ortopedi” alanında eğitim alma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştıma Hastanesinin 30.10.2014 tarih ve 18289 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Uzmanı Dr.Ali GÜLEÇ’in, 15 Kasım 2014 – 15 Mayıs 2015 tarihleri arasında ek ödemesinin kendi kurumu tarafından karşılanması kaydıyla, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında “Pediatrik Ortopedi” alanında eğitim almasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/427 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Tayfur TÜRKEL’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Kardiyoloji” rotasyonunu Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 31.10.2014 tarih ve 18413 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Tayfur TÜRKEL’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Kardiyoloji” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/428 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Kenan KOŞAR’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Kardiyoloji” rotasyonunu Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 31.10.2014 tarih ve 18413 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Kenan KOŞAR’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Kardiyoloji” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/429 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Alper YILMAZ’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Enfeksiyon Hastalıkları” rotasyonunu Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 31.10.2014 tarih ve 18411 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Alper YILMAZ’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Enfeksiyon Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, Fakültemiz Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/430

 

 

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Uzm.Dr.Mustafa Gazi UÇAR’ın, Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna, 2547 Sayılı Kanunun 23 üncü Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/431 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Hakan ŞENARAN, Doç.Dr.Güney YILMAZ, Yrd.Doç.Dr.Bahattin Kerem AYDIN ve Araştırma Görevlisi Dr.Ali İhsan TUĞRUL’un, 12 – 16 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.11.2014 tarih ve 76954-76440 sayılı yazıları görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Hakan ŞENARAN (oturum başkanı), Doç.Dr.Güney YILMAZ (sunum), Yrd.Doç.Dr.Bahattin Kerem AYDIN (sunum) ve Araştırma Görevlisi Dr.Ali İhsan TUĞRUL’un (sunum), 12 – 16 Kasım 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “24.Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/432 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şansal GEDİK’in, 29 – 30 Kasım 2014 tarihlerinde Azerbaycan’da düzenlenecek olan “TCOD Azerbaycan Uluslararası Tıbbi Retina Kursu’na”, 28 – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu-karayolu) katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.11.2014 tarih ve 76356 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şansal GEDİK’in, 29 – 30 Kasım 2014 tarihlerinde Azerbaycan’da düzenlenecek olan “TCOD Azerbaycan Uluslar arası Tıbbi Retina Kursuna”, konuşmacı olarak, 28 – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu-karayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/433 Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıylaFakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında eğitim hakkı kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Nisa ÇETİN KARGIN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.11.2014 tarih ve 76441 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıylaFakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında eğitim hakkı kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Nisa ÇETİN KARGIN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; Anabilim Dalı Başkanlığının uygun gördüğü tarihte sınavın yapılmasına ve Jüri üyelerinin ise asıl/yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne, tez savunma sınavına (anabilim dalının bildirdiği tarihte) kurum dışından katılan jüri üyelerinin yolluklu – yevmiyelerinin Kurumumuz tarafından karşılanmasına (demiryolu/karayolu) Kararın Rektörlük Makamına arza ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU

 

Aile Hekimliği

Asıl

Prof.Dr.Murat ÜNALACAK

 

Hacettepe Ünv.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Asıl

Doç.Dr.Bünyamin IŞIK

 

Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Asıl

Doç.Dr.Nazlı ŞENSOY

 

Afyon Kocatepe Ünv. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Fatma GÖKŞİN CİHAN

N.E.Ünv. Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği

Yedek