30.10.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/411Fakültemiz 132501127 numaralı Dönem II öğrencisi Ramazan Oğuzhan ÜNLÜ’nün, 17 Ekim 2014 tarihinde babasının vefat etmesi nedeniyle 15 – 16 – 17 Ekim 2014 tarihlerinde yapılan komite sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 27.10.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501127 numaralı Dönem II öğrencisi Ramazan Oğuzhan ÜNLÜ’nün, 17 Ekim 2014 tarihinde babasının vefat etmesi nedeniyle 15 – 16 – 17 Ekim 2014 tarihlerinde yapılan komite sınav hakkının saklı kalması, Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 18 inci maddesi gereği kabulüne, ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/412 Fakültemiz 132501010 numaralı Dönem II öğrencisi Fatma Betül ŞANDA’nın, I.Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 27.10.2014 tarih ve 74318 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem II Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz 132501010 numaralı Dönem II öğrencisi Fatma Betül ŞANDA’nın, I.Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav cevap anahtarının aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Anabilim Dalı

Soru Kitapçığı

İtiraz sonucu

Anatomi

B Kitapçığı-6.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

 

B Kitapçığı-13. Soru

Soru İptal Edilmiştir.

 

A Kitapçığı-18.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

 

A Kitapçığı-22.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

Histoloji ve Embriyoloji

A Kitapçığı-56.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

 

B Kitapçığı-62.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

Tıbbi Mikrobiyoloji

A Kitapçığı-80.Soru

E Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

B Kitapçığı-81.Soru

E Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

Karar Sayısı 2014/413 Üniversitemiz Türk Devlet Akraba Toplulukları Burslu Öğrenciler Merkezi Koordinatörlüğünün Türkiye Burslusu Öğrencilere Danışman Belirlenmesi talebi ile ilgili 21.10.2014 tarih ve 72605 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemizde öğrenim gören Türkiye Burslusu Öğrencilere belirlenen danışman listesinin aşağıdaki kişilerden oluşmasının uygun olduğuna, durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

DÖNEM

DANIŞMAN

I,II,III

Prof.Dr.Ali ÜNLÜ

Arş.Gör.Dr.Oksana KÖSE

IV, V, VI

Doç.Dr.Kadir CEYLAN

Arş.Gör.Dr.Ali Reza HEKMAT

 

 

 

 

Karar Sayısı 2014/414 Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıylaFakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında eğitim hakkı kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Nisa ÇETİN KARGIN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 27.10.2014 tarih ve 74024-1059 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıylaFakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında eğitim hakkı kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Nisa ÇETİN KARGIN’ın, tezi incelenmiş olup; tez içeriğinin yetersiz olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/415 01 Eylül – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında eğitim alması uygun bulunan, Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Senem BAŞTOKLU’nun, eğitim tarihlerinin değiştirilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 21.10.2014 tarih ve 72557-843 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Dr.Senem BAŞTOKLU’nun, 01 Eylül – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında eğitim almasının 2014/291 sayılı Karar ile uygun bulunduğu ve resmi prosedürlerin uzun sürmesi üzerine ilgilinin 01 Eylül’de değil de 22 Eylül’de göreve başladığı anlaşılmıştır. Bu nedenle eğitimin tamamlanması için Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince Dr.Senem BAŞTOKLU’nun eğitim tarihlerinin 22.09.2014-22.12.2014 olarak değiştirilmesine, belirtilen tarih aralığında yolluksuz-yevmiyesiz maaşlı-ek ödemeli ve idari izinli sayılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/416 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Nursel AKBABA’nın, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 01 Aralık 2014 – 31 Ocak 2015 tarihleri arasında eğitim alması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 21.10.2014 tarih ve 72515-1050 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Nursel AKBABA’nın, 01 Aralık 2014 – 31 Ocak 2015 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim almak üzere; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinin 18 inci maddesi ve 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince; maaşlı, ek ödemeli yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/417 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Güneş Devrim KICALI’nın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu, 15 Aralık 2014 – 15 Nisan 2015 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 21.10.2014 tarih ve 72516-1048 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Güneş Devrim KICALI’nın, Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 18 inci maddesi gereğince, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında 15 Aralık 2014 – 15 Nisan 2015 tarihleri arasında maaşlı, ek ödemeli (her mali yılda 3 ay süreyle olmak üzere) yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak görevlendirilmesi uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2013/418 Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalıda Uzman olarak görev yapan Dr.Erdem Kamil ÖZER’in, 13 – 14 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “Klinik Araştırmalar ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarca Değerlendirilmesi-Güncel Mevzuat Işığında başlığındaki Toplantıya”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.10.2013 tarih ve 74023-1062 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalıda Uzman olarak görev yapan Dr.Erdem Kamil ÖZER’in, 13 – 14 Kasım 2014 tarihlerinde Ankara’da düzenlenecek olan “Klinik Araştırmalar ve Klinik Araştırma Başvuru Dosyalarının Etik Kurullarca Değerlendirilmesi-Güncel Mevzuat Işığında başlığındaki Toplantıya”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/419 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.İbrahim Özkan ÖNAL’ın, 17 – 19 Kasım 2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde (Chicago-North Shore ) düzenlenecek olan “Surgery and Anesthesia Kongresine”, 17 – 20 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.10.2014 tarih ve 73005-852 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.İbrahim Özkan ÖNAL’ın, 17 – 19 Kasım 2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletlerinde (Chicago-North Shore) düzenlenecek olan “Surgery and Anesthesia Kongresine”, sunum yapmak üzere, 17 – 20 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/420 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT’un, 05 – 06 Aralık 2014 tarihlerinde Polonya’da (Varşova) düzenlenecek olan “Rhinoforum 2014 Kongresine”, 04 – 07 Aralık 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.10.2014 tarih ve 73410-861 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT’un, 05 – 06 Aralık 2014 tarihlerinde Polonya’da (Varşova) düzenlenecek olan “Rhinoforum 2014 Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701709 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 04 – 07 Aralık 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/421 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 05.09.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımında Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Öğretim Görevlisi kadrosuna (Çocuk Nörolojisi Uzmanı olmak) müracaat eden Uzm.Dr.Ayşe KARTAL’ın, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereği Ön Değerlendirmeden ve Giriş Sınavından başarılı olduğundan Öğretim Görevlisi olarak ataması görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Öğretim Görevlisi kadrosuna (Çocuk Nörolojisi Uzmanı olmak) müracaat eden Uzm.Dr.Ayşe KARTAL’ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesince 2 (iki) yıl süre ile Öğretim Görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/422 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Irak Musul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olan Dr.Imad Taher Salih ALZMW’nin, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği gereği uzmanlık denklik sınavına alınması talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığının 23.10.2014 tarih ve 73534 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün yazısı ekinde gönderilmiş olan evraklar incelendiğinde Dr.Imad Taher Salih ALZMW’nin, 2000 – 2005 yıllarında Irak Musul Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun olduğu ve 2000 – 2005 yıllarında Musul Tıp Üniversitesinde“Genel Cerrahi” dalında uzmanlık eğitimi aldığı anlaşılmıştır.

 

Dr.Imad Taher Salih ALZMW’e, ait uzmanlık eğitimi dosyası Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 23 üncü Maddesi kapsamında bilimsel açıdan değerlendirilmiş ve aynı Yönetmeliğin 25. maddesi 2. Fıkrasında arzı ve izahı yapıldığı gibi 24. Maddeye atıfta bulunarak Uzmanlık Eğitimi Denklik Sınavının 12 Kasım 2014 Çarşamba saat: 10:00’da yapılmasına ve Jüri Üyelerinin ise listede belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun jüri üyelerine ve ilgiliye bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Kadir CEYLAN

Üroloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Fahrettin ACAR

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ

Çocuk Cerrahisi

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul KAFALI

Genel Cerrahisi

Yedek

 

 

Karar Sayısı 2014/423 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 05.09.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımında Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Öğretim Görevlisi kadrosuna (Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak) müracaat eden Uzm.Dr.Serdar ALTINAY’ın, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereği Ön Değerlendirmeden ve Giriş Sınavından başarılı olduğundan Öğretim Görevlisi olarak ataması görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Öğretim Görevlisi kadrosuna (Tıbbi Patoloji Uzmanı olmak) müracaat eden Uzm.Dr.Serdar ALTINAY’ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesince 2 (iki) yıl süre ile Öğretim Görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.