15.10.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/390 Fakültemiz 132501031 numaralı Dönem II öğrencisi Gülsüm OTUR’un, Dönem I zorunlu İnkılap Tarihi dersinden şartlı geçiş talebi ile ilgili 16.09.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501031 numaralı Dönem II öğrencisi Gülsüm OTUR’un, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince, Dönem I zorunlu İnkılap Tarihi dersinden şartlı geçmesinin uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/391 Fakültemiz 132501030 numaralı Dönem II öğrencisi Şeyma SÖYLER’in, İngilizce dersinden şartlı geçiş talebi ile ilgili 12.09.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501030 numaralı Dönem II öğrencisi Şeyma SÖYLER’in, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince, İngilizce dersinden şartlı geçmesinin uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/392 Fakültemiz 122501079 numaralı Dönem II öğrencisi Enes GÖKCÜK’ün, 23 Ağustos 2014 tarihinden itibaren almış olduğu 60 (altmış) günlük istirahat raporunun, işleme alınması hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 122501079 numaralı Dönem II öğrencisi Enes GÖKCÜK’ün, 23 Ağustos 2014 tarihinden itibaren almış olduğu 60 (altmış) günlük istirahat raporunun, Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin a ve b bendleri gereğince “Devam zorunluluğunu sağlık mazereteri dolayısıyla yerine getiremeyenlerin bu zorunluluğu yerine getirmiş sayılmalarına imkan bulunmamaktadır.” hükmü gereğince; istirahat raporunun kabul edilmemesine ve durumun gereği yapılmak üzere, Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/393 Fakültemiz Dönem III öğrencileri 082501104 numaralı Özgür UMAY ve 102501143 numaralı Hasan DUMAN’ın, I.Kurul Sonu sınavı Patoloji Pratik sonucuna ait itirazları ile ilgili Başkoordinatörlüğün 13.10.2014 tarih ve 69563 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem III Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem III öğrencileri 082501104 numaralı Özgür UMAY ve 102501143 numaralı Hasan DUMAN’ın, I.Kurul Sonu sınavı Patoloji Pratik sonucuna ait itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Öğrenci No

Adı ve Soyadı

 

İtiraz Sonrası Patoloji Notu

082501104

Özgür UMAY

3

102501143

Hasan DUMAN

3

 

 

 

Karar Sayısı 2014/394 Fakültemiz Dönem V öğrencisi 102501047 numaralı Merve AKMAN’ın, 02 – 19 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde staj değişim programından yararlanma talebi ile ilgili dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dönem V öğrencisi 102501047 numaralı Merve AKMAN’ın, 02 – 19 Şubat 2015 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde staj değişim programından yararlanmasının Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 14 üncü maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/395 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Dr.Murat GÜL ve Dr.Emre ALTINTAŞ’ın, 16 – 19 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “23.Ulusal Üroloji Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.10.2014 tarih ve 68392-798 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlileri Dr.Murat GÜL ve Dr.Emre ALTINTAŞ’ın, 16 – 19 Ekim 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “23.Ulusal Üroloji Kongresine” sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/396 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İlter PAYDUR’un, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.10.2014 tarih ve 69905-1025 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İlter PAYDUR’un, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 22 Ekim 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Harun PERU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Ali ANNAGÜR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ

Çocuk Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Derya ÇİMEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Prof.Dr.Yaşar ŞEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

 

 

 

 

 

 

Karar Sayısı 2014/397 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Nazlı SEÇKİN’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.10.2014 tarih ve 69937-1022 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Nazlı SEÇKİN’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 23 Ekim 2014 Perşembe günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Yaşar ŞEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Ali ANNAGÜR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Sevil ARI YUCA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ

Çocuk Cerrahis

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Derya ÇİMEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ

Çocuk Cerrahisi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/398 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Doğan KÖSE’nin, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.10.2014 tarih ve 69936-1023 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Doğan KÖSE’nin, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 01 Aralık 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınava şehir dışından katılacak olan jüri üyelerinin, yolluk ve yevmiyesinin Kurumumuz tarafından karşılanmasına (karayolu) ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Yavuz KÖKSAL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Serhan KÜPELİ

Çukurova Ünv. Tıp Fakültesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ekrem ÜNAL

Erciyes Ünv. Tıp Fakültesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ

Çocuk Cerrahisi

Yedek

Doç.Dr.Neriman SARI ÇALIŞKAN

Dr.Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi-Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

 

 

Karar Sayısı 2014/399 Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Oktay SARI’nın, 18 Ekim 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) düzenlenecek olan “Tıp Dekanları Konseyine”, yolluklu – yevmiyeli (demiryolu) katılması hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dekanı Prof.Dr.Oktay SARI’nın, 18 Ekim 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) düzenlenecek olan “Tıp Dekanları Konseyine”, yolluklu – yevmiyeli (demiryolu) ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/400 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Fatih İNCİ’nin, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.10.2014 tarih ve 69420-1018 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Fatih İNCİ’nin, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 24 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınava şehir dışından katılacak olan jüri üyelerinin, yolluk ve yevmiyesinin Kurumumuz tarafından karşılanmasına (Hacettepe Üniversitesi’nden katılacak jüri üyesi için karayolu-Yeditepe Üniversitesi’nden katılacak jüri için havayolu) ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Özlem ATA

İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Ayşe KARS

Hacettepe Ünv. Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Alev TÜRKER

Hacettepe Ünv.Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

İç Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Güler YAVAŞ

Radyasyon Onkolojisi

Asıl

Prof.Dr.Başak OYAN ULUÇ

Yeditepe Ünv. Tıp Fakültesi-İç Hastalıkları

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Tıbbi Patoloji

Yedek

 

 

Karar Sayısı 2014/401 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Nazlı SEÇKİN’in, 25 – 29 Ekim 2014 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenecek olan “XXI.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.10.2014 tarih ve 70010-1020 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Nazlı SEÇKİN’in, 25 – 29 Ekim 2014 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenecek olan “XXI.Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresine” sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.