09.10.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/385 Fakültemiz Dönem III öğrencisi 092501106 numaralı Emil HASANOV’un, I.Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 02.10.2014 tarih ve 67730-134 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem III Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem III öğrencisi 092501106 numaralı Emil HASANOV’un, I.Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav cevap anahtarının aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Anabilim Dalı

Soru Kitapçığı

 

İtiraz sonucu

Tıbbi Patoloji

Akitapçığı – 58. Soru

C Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

Karar Sayısı 2014/386 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında “İşitme ve Ölçümü I ve Vestibüler Sistem ve Testleri” derslerini okutmak üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili 29.09.2014 tarih ve 66087 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunun talebine istinaden, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında “İşitme ve Ölçümü I ve Vestibüler Sistem ve Testleri” derslerini vermek üzere, Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ömer ERDUR’un, görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/387 Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi gereğince Fakültemizde görevlendirilen Öğretim Görevlisi Dr.Yaşar Ali SULAK’ın, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca ders vermek üzere görevlendirilmesi talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığı’nın 25.09.2014 tarih ve 16417 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kadrosunda olup; 2547 sayılı Kanunun 13/b maddesi gereğince Fakültemizde görevlendirilen Öğretim Görevlisi Dr.Yaşar Ali SULAK’ın, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca ders vermek üzere görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/388Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Osman GÜVENÇ’in, 01 Kasım 2014 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde “Pediatrik Aritmiler ve Gişimsel Elektronörofizyoloji” alanında bilgi ve deneyimini artırmak üzere görevlendirilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 66855-982 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Osman GÜVENÇ’in, eğitim süresi Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre 3 (üç) yıldır. Dr.Osman GÜVENÇ 07.02.2012 tarihinde göreve başlamış olup; eğitim süresini 07.02.2015 tarihinde tamamlayacaktır. Alınması talep edilen eğitim süresi ilgilinin uzmanlık eğitim süresini aştığından söz konusu talebin uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/389 Fakültemiz Biyofizik Anabilim Dalı (ÖYP) Araştırma Görevlisi Emel TAŞ’ın, 2014 Güz Dönemi ÖYP Lisansüstü Eğitim ek kontenjanı ile İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalına yerleştirildiğinden, 2547 Sayılı Kanunun 35. ve 39 uncu maddeleri gereğince, İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalına görevlendirilme talebi ile ilgili 02.10.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Fakültemiz Biyofizik Anabilim Dalında lisansüstü eğitim hakkı kazanan ve 10.02.2014 tarihinde görevine başlayan Emel TAŞ’ın, 2014 Güz Dönemi ÖYP Lisansüstü Eğitim ek kontenjanı ile İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalına yerleştirildiği anlaşılmıştır. İlgilinin talebi üzerine 2547 Sayılı Kanunun 35 inci maddesi gereğince, lisansüstü eğitim süresi boyunca İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Biyofizik Anabilim Dalına görevlendirilmesine (geçici atama) , ancak 35 inci maddeye göre görevlendirilmesinin gerçekleştirileceği tarihe kadar 39 uncu maddeye göre maaşlı – ek ödemeli (her mali yılda 3 (üç) ay süreyle olmak üzere) görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza ve ÖYP Koordinatörlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.