01.10.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/369 2012 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı (ÖYP) kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Arş.Görv. Kemal YÜCE’nin, Seconda Üniversita Degli Studi di Napoli Üniversitesi İtalya’da “Erasmus Öğrenim Hareketliliği” konulu eğitime katılması talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlğı’nın 25.09.2014 tarih ve 65283 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2012 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Kemal YÜCE’nin, Seconda Üniversita Degli Studi di Napoli Üniversitesi İtalya’da “Erasmus Öğrenim Hareketliliği” konulu eğitime 01 Ekim 2014 – 01 Mart 2015 tarihleri arasında, 2547 sayılı Kanunun 39. Maddesi gereğince yolluksuz-yemiyesiz maaşlı ek ödemeli (bir mali yılda 3 ay almak üzere) katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamının arzına, ayrıca; Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/370 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında ders vermek üzere Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 09.07.2014 tarih ve 44901sayılı yazısına istinaden 20.08.2014 tarih ve 2014/305 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Anatomi dersini vermek üzere görevlendirilen Öğretim Üyelerine ilaveten Yrd.Doç.Dr. Zeliha FAZLIOĞULLARI’nın da görevlendirilmesi talebi ile ilgili Anatomi Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 24.09.2014 tarih ve 64917 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında ilgili yazıda bahsi geçen Anatomi dersini vermek üzere görevlendirilen Öğretim Üyelerine ilaveten Yrd.Doç.Dr. Zeliha FAZLIOĞULLARI’nın da görevlenrilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/371 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ’ın, görev süresinin 09.10.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.09.2014 tarih ve 65239 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerdensonra; Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr Hüseyin YILMAZ’ın, 09.10.2014 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 09.10.2014 tarihinden itibaren görev süresinni 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/372Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Murat GÜL’ün, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.09.2014 tarih ve 65747-777 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Murat GÜL’ün Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 27 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr. Serdar GÖKTAŞ

Üroloji

Asıl

Doç.Dr. Kadir CEYLAN

Üroloji

Asıl

Doç.Dr. Özcan KILIÇ

Üroloji

Asıl

Doç.Dr. İlhan ÇİFTÇİ

Çocuk Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç. Murat AKAND

Üroloji

Asıl

Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AVŞAR

Nefroloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ

Çocuk Cerrahisi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/373Fakültemiz 142501030 numaralı Dönem I öğrencisi Mehmet AKGÜL’ın, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olduğundan dolayı öğrenim gördüğü sürede almış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce derslerinden muaf olma talebini konu alan dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Fakültemiz 142501030 numaralı Dönem I öğrencisi Mehmet AKGÜL’ün, Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nden mezun olduğundan dolayı öğrenim gördüğü sürede almış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türk Dili ve Edebiyatı ve İngilizce derslerinden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince söz konusu derslerden muafiyetine ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/374Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Asistanı Dr.Recep DEMİRGÜL’ün, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Çocuk Cerrahisi” rotasyonunu Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 15.09.2014 tarih ve 15444 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Asistanı Dr. Recep DEMİRGÜL’ün uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Çocuk Cerrahisi” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı’nda yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 18 inci maddesi gereğince kabulüne ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar Sayısı 2014/375 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nilsel OKUDAN’ın,15 Ekim 2014 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İzmir) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 66206 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nilsel OKUDAN’ın, 15 Ekim 2014 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/376Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI’nın, 15-19 Kasım 2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (Washington) düzenlenecek olan “Society for Neuroscience 2014” isimli kongreye 14-20 Kasım tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 66799 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra,Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Öğretim Üyesi Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI’nın,15-19 Kasım 2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (Washington) düzenlenecek olan “Society for Neuroscience 2014” isimli kongreye 14-20 Kasım tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) olarak katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/377 Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan ACAR’ın, 15 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 29.09.2014 tarih ve 66206 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan ACAR’ın, 15 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/378Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Fatih KARA’nın, 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek olan “17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresine” BAP destekli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 66650-975 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizHalk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Fatih KARA’nın, 20-24 Ekim 2014 tarihleri arasında Edirne’de düzenlenecek olan “17. Ulusal Halk Sağlığı Kongresine” Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12601516 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamındakatılım ücretlerinin buprojeden karşılanmasısuretiyle, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

Karar Sayısı 2014/379 Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Behlül ALTUNKESER’in, 13 Ekim 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 66785-980 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Behlül ALTUNKESER’in, 13 Ekim 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/380 Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mecit SÜERDEM’in, 10 Ekim 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (demiryolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 66813-981 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mecit SÜERDEM’in, 10 Ekim 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak, yolluklu – yevmiyeli (demiryolu) ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/381Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nilsel OKUDAN’ın, 15-19 Kasım 2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (Washington) düzenlenecek olan “Society for Neuroscience 2014” isimli kongreye 14-20 Kasım 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 66879 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nilsel OKUDAN’ın, 15-19 Kasım 2014 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri’nde (Washington) düzenlenecek olan “Society for Neuroscience 2014” isimli kongreye Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12601322 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamındakatılım ücretlerinin buprojeden karşılanması, yolluk ve yevmiyesinin ise Fakültemiz tarafından karşılanması suretiyle, 14-20 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/382Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Hülya ÖZDEMİR’in, 25-29 Ekim 2014 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenecek olan “XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi’”ne 24-29 Ekim 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) katılma talebiyle ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 66880 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra,Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Hülya ÖZDEMİR’in, 25-29 Ekim 2014 tarihleri arasında Bodrum’da düzenlenecek olan “XXI. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi’”ne 24-29 Ekim 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/383Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU ve Uzman olarak görev yapan Dr.Abdullah SİVRİKAYA’nın 16-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu: Kalite Standardizasyon-Akreditasyon” sempozyumuna 15-19 Ekim 2014 tarihleri arasında katılma talepleriyle ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 30.09.2014 tarih ve 66894 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra,Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU ve Uzman olarak görev yapan Dr.Abdullah SİVRİKAYA’nın 16-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan “Laboratuvar Yönetimi Sempozyumu: Kalite Standardizasyon-Akreditasyon” sempozyumuna 15-19 Ekim 2014 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/384 Selçuk TURKMSIC topluluğunun Türk Tıp Öğrenciler Birliği’nin 11-13 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenleyeceği 63. Genel Kurul Toplantısına katılma istekleri ile ilgili Başkooordinatörlüğün 26.09.2014 tarih ve 65705 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan incelem ve görüşlelerden sonra, Selçuk TURKMSIC topluluğunun Türk Tıp Öğrenciler Birliği’nin 11-13 Ekim 2014 tarihleri arasında düzenleyeceği 63. Genel Kurul Toplantısına Fakültemiz Dönem III Öğrencilerinden 122501121 numaralı Dicle DERİ, 122501014 numaralı Ahmet Emre AVŞAR ve 122501046 numaralı Dilan YAZAR’ın katılmalarının uygun olmadığına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.