24.09.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/362 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Arif ATAY’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Kalp ve Damar Cerrahisi” rotasyonunu 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 08.09.2014 tarih ve 15092 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Arif ATAY’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Kalp ve Damar Cerrahisi” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/363 Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Nadir KOÇAK ve Araştırma Görevlisi Dr.Said ÇELİK’in, 24 – 27 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) katılma talepleri ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.09.2014 tarih ve 64216-951 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Nadir KOÇAK ve Araştırma Görevlisi Dr.Said ÇELİK’in, 24 – 27 Eylül 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “11.Ulusal Tıbbi Genetik Kongresine”, sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/364 05.09.2014 tarihinde 29110 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen, Fakültemiz Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adayların Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin belirlenmesi ve sınav tarih ve yerinin tespiti hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 7 nci maddesi gereği, Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK (Komisyon Bşk.), Deri ve Zührevi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Cevdet ALTINYAZAR ve Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hüseyin SERÇE’den, oluşmasına, Yabancı Dil Sınavının 26.09.2014 Cuma günü saat 10.00’da Fakültemiz Dekanlığı TEBAD I’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/365 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Selim SAFALI’nın, ABD – Cristine M.Kleinert İnstitüte For Hand Microsurgery’de gözlemci olarak; 01 – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında 1 (bir) ay süreli görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.09.2014 tarih ve 64185-763 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Selim SAFALI’nın, ABD – Cristine M.Kleinert İnstitüte For Hand Microsurgery’de gözlemci olarak; 2547 Sayılı Yükseköğrektim Kanunun 39 uncu maddesi ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin (3) fıkrası gereğince, 01 – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/366 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Çetin ÇELİK’in, 30 Eylül 2014 tarihinde Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İstanbul) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.09.2014 tarih ve 64181-765 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Çetin ÇELİK’in, 30 Eylül 2014 tarihinde Bezm-i Alem Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İstanbul) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/367 Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalında eğitim alma hakkı kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Lütfiye ÖZDEMİR GÖKSU’nun, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi iken, Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliğininde uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu 16 Haziran – 04 Ağustos 2014 tarihleri arasında 49 (kırkdokuz) günuzmanlık eğitiminde geçen süresinin Fakültemizdeki rotasyonuna ve eğitim süresine sayılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.09.2014 tarih ve 64499-958 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalında eğitim alma hakkı kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Lütfiye ÖZDEMİR GÖKSU’nun, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi iken, Dr.Sami Ulus Kadın Doğum Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliğininde uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu 16 Haziran – 04 Ağustos 2014 tarihleri arasında (1 (bir) ay 19 (ondokuz gün) tarihleri arasındauzmanlık eğitimi aldığı anlaşılmıştır. Buradan hareketle Tıpta ve DişHekimliginde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinda bulunan “Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak; dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları, yeni başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.” hükmü gereğince Dr.Lütfiye ÖZDEMİR GÖKSU’nun,Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Aile Hekimliği Kliniğinde aldığı Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonunun Fakültemizdeki eğitim süresine ve rotasyonuna ( 82 nolu TUK kararı gereği 2 aylık Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları rotasyonu mevcuttur.) sayılmasının uygun olduğuna, eksik kalan 11(onbir) gün rotasyonunun tamamlanmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/368 Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Güler YAVAŞ’ın, görev süresinin 09.10.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.09.2014 tarih ve 64498-955 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Güler YAVAŞ’ın, 09.10.2014 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 09.10.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.