17.09.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/345 Fakültemiz 132501161 numaralı Dönem I öğrencisi Ghiath ALHOSNI’nın, Suriye Albaatth Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dönem I ve II’yi okuduğunu ve başarılı olduğunu ve Dönem III’e intibak yapılması hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 132501161 numaralı Dönem I öğrencisi Ghiath ALHOSNI’nın, Suriye Albaatth Üniversitesi Tıp Fakültesinde Dönem I ve II’yi okuduğunu ve başarılı olduğunu ve Dönem III’e intibak isteği, ders müfredatı ve not durumu Fakültemiz Komisyonunca değerlendirilmiş olup, Dönem Il ‘den başlamasının uygun olduğuna gereği yapılmak üzere kararın Öğrenci İşlerine Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/346 Fakültemiz 142501120 numaralı Dönem I öğrencisi Merve ALAN’ın, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğrenim gördüğü sürede almış olduğu İngilizce I ve Türk Dili I derslerinden muaf olma talebi ile ilgili 12.09.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 142501120 numaralı Dönem I öğrencisi Merve ALAN’ın, Süleyman Demirel Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde öğrenim gördüğü sürede almış olduğu İngilizce I ve Türk Dili I derslerinden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 1 inci fıkrası gereğince muafiyetinin uygun olmadığına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/347 Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İsmail HARMANKAYA’nın, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 01 Kasım – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında “Hematopatoloji” eğitimi alması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.09.2014 tarih ve 59933-726 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İsmail HARMANKAYA’nın, 01 Kasım – 31 Aralık 2014 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında “Hematopatoloji” eğitimi almak üzere; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince; maaşlı, ek ödemeli yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/348 Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Tuğba GÜRCAN’ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 01 Temmuz – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında “Hematopatoloji ve Yumuşak Doku Patoloji” eğitimi alması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.09.2014 tarih ve 59933-726 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Tuğba GÜRCAN’ın Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 01 Temmuz – 30 Eylül 2015 tarihleri arasında “Hematopatoloji ve Yumuşak Doku Patoloji” eğitimi almak üzere; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince; maaşlı, ek ödemeli yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

Karar Sayısı 2014/349 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Malik ABACI’nın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.09.2014 tarih ve 61085-742 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Malik ABACI’nın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Zekeriya TOSUN

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Asıl

Prof.Dr.Nedim SAVACI

N.E.Üniv. Meram Tıp Fak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Mehtap KARAMEŞE

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.A.Özlem GÜNDEŞLİOĞLU

N.E.Üniv. Meram Tıp Fak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Zeynep ALTUNTAŞ

N.E.Üniv. Meram Tıp Fak. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/350 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Alaaddin NAYMAN’ın, görev süresinin 12.10.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.09.2014 tarih ve 60691-929 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Alaaddin NAYMAN’ın, 12.10.2014 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 12.10.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/351 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN, Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ ve Öğretim Görevlisi Dr.İlhan ECE’nin, 24 – 28 Eylül 2014 tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenecek olan “Hepato Billio Pankreatoloji 2014 Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.09.2014 tarih ve 61086-740 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN, Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ ve Öğretim Görevlisi Dr.İlhan ECE’nin, 24 – 28 Eylül 2014 tarihleri arasında Kıbrıs’ta düzenlenecek olan “Hepato Billio Pankreatoloji 2014 Kongresine”, sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/352 Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN’ın, 2547 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince, görevlendirilmesi talebine ilişkin Personel Daire Başkanlığının 10.09.2014 tarih ve 15271 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN’ın, 2547 Sayılı Kanunun 38 inci maddesi gereğince Adli Tıp Kurumu Konya Adli Tıp Şube Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri sınıfı uzman kadrosunda ikinci görevli olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/353 Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı güz döneminde ders vermek üzere Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğünün 22.07.2014 tarih ve 48468 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Üniversitemiz Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı güz döneminde ilgili yazıda bahsi geçen dersleri vermek üzere aşağıda listesi verilen Fakültemiz Öğretim Üyelerinin görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Anestezi Uygulama I

Klinik Anestezi I

Reanimasyon I

Anesteziye Giriş

Prof.Dr.Jale Bengi ÇELİK

Prof.Dr.Ateş DUMAN

Doç.Dr.İnci KARA

Doç.Dr.Bahar ÖÇ

Doç.Dr.Seza APİLİOĞULLARI

Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan ARUN

Yrd.Doç.Dr.İbrahim Özkan ÖNAL

Fizyoloji

Prof.Dr.A.Kasım BALTACI

Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ

Prof.Dr.Nilsel OKUDAN

Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI

Acil Hasta Bakımı I

Resüsitasyon

 

Prof.Dr.Ahmet AK

Doç.Dr.Ayşegül BAYIR

Öğr.Gör.Dr.Hasan KARA

Biyokimyada Özel Tetkikler

Laboratuvarda Kalite ve Standardizasyon

Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK

Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU

Uzm.Dr.Abdullah SİVRİKAYA

Tıbbi Lavoratuvar

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

Anestezi

Yaşlı Bakımı

İlk ve Acil Yardım

Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

Odyometri

Ameliyathane Teknikleri

Diyaliz

Fizyoterapi

Prof.Dr.A.Kağan KARABULUT

Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL

Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Zeliha FAZLIOĞULLARI

Vestibüler Sistem ve Testleri

Klinik Eğitim ve Uygulama I

Çocuk Odyolojik Test Yöntemleri

Ses Fiziği

İşitme ve Ölçümü I

Öğretim Üyesi görevlendirilmemiştir.

Tıbbi Görüntüleme I

Tıbbi Görüntüleme III

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Doç.Dr.Osman TEMİZÖZ

Doç.Dr.Seda ÖZBEK

Yrd.Doç.Dr.Ali Sami KIVRAK

Yrd.Doç.Dr.Alaaddin NAYMAN

Radyoterapiye giriş

Yrd.Doç.Dr.Güler YAVAŞ

Öğr.Gör.Dr.Çağdaş YAVAŞ

Famakoloji

Uzm.Dr.Erdem Kamil ÖZER

Uzm.Şengal BAĞCI TAYLAN

 

 

CERRAHİ HASTALIKLAR BİLGİSİ – I

 

DERSİN ADI

 

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Doğumsal Genel Cerrahi Hastalıklar

Travmatik Genel Cerrahi Hastalıklar

Edinilmiş Genel Cerrahi Hastalıklar

Karın İçi Tümörler

Laparoskopik Cerrahi

Öğr.Gör.Dr.İlhan ECE

Öğr.Gör.Dr.Serdar YORMAZ

Doğumsal Üroloji Hastalıkları

Travmatik Üroloji Hastalıkları

Edinilmiş Üroloji Hastalıkları

Acil Üroloji Hastalıkları

Öğretim Üyesi görevlendirilmemiştir.

Doğumsal Beyin Cerrahi Hastalıkları

Travmatik Beyin Cerrahi Hastalıkları

Edinilmiş Beyin Cerrahi Hastalıkları

Acil Beyin Cerrahi Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.Ender KÖKTEKİR

Doğumsal Göz Hastalıkları

Travmatik Göz Hastalıkları

Edinilmiş Göz Hastalıkları

Acil Göz Hastalıkları

Prof.Dr.Ümit KAMIŞ

Doğumsal KBB Hastalıklar

Travmatik KBB Hastalıklar

Edinilmiş KBB Hastalıklar

Acil KBB Hastalıklar

Baş Boyun Timörleri

Yrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER

Doğumsal Ortopedik Hastalıklar

Travmatik Ortopedik Hastalıklar

Edinilmiş Ortopedik Hastalıklar

Acil Ortopedik Hastalıklar

Kemik Doku Timörleri

Öğretim Üyesi görevlendirilmemiştir.

Doğumsal Plastik Cerrahi Hastalıkları

Travmatik Plastik Cerrahi Hastalıkları

Edinilmiş Plastik Cerrahi Hastalıkları

Estetik Cerrahi

Deri Kanserleri

Prof.Dr.Zekeriya TOSUN

Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ

Doğumsal Kadın Hastalıkları

Travmatoloji Kadın Cerrahi Hastalıkları

Edinilmiş Kadın Cerrahi Hastalıkları

Acil Kadın Cerrahi Hastalıkları

Üreme Sistemi Timörleri

Prof.Dr.Çetin ÇELİK

Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN

Yrd.Doç.Dr.Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU

Yrd.Doç.Dr.Setenay Arzu YILMAZ

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gül KEBAPCILAR

Doğumsal Kalp ve Damar Cerrahi Hastalıklar

Travmatik Kalp ve Damar Cerrahi Hastalıklar

Edinilmiş Kalp ve Damar Cerrahi Hastalıklar

Acil Kalp ve Damar Cerrahi Hastalıklar

Doç.Dr.Mehmet ÖÇ

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKBAYRAK

Doğumsal Çocuk Cerrahi Hastalıkları

Travmatik Çocuk Cerrahi Hastalıkları

Edinilmiş Çocuk Cerrahi Hastalıkları

Acil Çocuk Cerrahi Hastalıkları

Çocukluk Dönemi Timörleri

Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ

Doğumsal Göğüs Cerrahi Hastalıklar

Travmatik Göğüs Cerrahi Hastalıklar

Edinilmiş Göğüs Cerrahi Hastalıklar

Acil Göğüs Cerrahi Hastalıklar

Yrd.DoçDr.Murat ÖNCEL

 

 

Karar Sayısı 2014/354 Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığının, daha önce Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesinde 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında “Farmakoloji” dersini okutmak üzere görevlendirilmesi yapılan Prof.Dr.Hülagu BARIŞKANER’in yerine Uzm.Dr.Erdem Kamil ÖZER ve Uzm.Şengal BAĞCI TAYLAN’ın, görevlendirilmeleri talebi ile ilgili Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığının 10.09.2014 tarih ve 59944-51 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültetmiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığının talebine istinaden 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında “Farmakoloji” dersini okutmak üzere Uzm.Dr.Erdem Kamil ÖZER ve Uzm.Şengal BAĞCI TAYLAN’ın, görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/355 Üniversitemiz Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Güz döneminde ders vermek üzere Fakültemizden öğretim elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün 05.09.2014 tarih ve 59677 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Güz döneminde söz konusu dersleri vermek üzere; görevlendirilen öğretim üyesi listesinin aşağıda belirtilmiş haliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

BÖLÜMÜ

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Anatomi

Beslenme ve Diyetetik

Hemşirelik

Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Zeliha FAZLIOĞULLARI

Farmakoloji

Hemşirelik

Uzm.Şengal BAĞCI TAYLAN

 

Karar Sayısı 2014/356 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Melike EMİROĞLU’nun, 22 Eylül – 30 Aralık 2014 tarihleri arasında haftada 1 (bir) gün (Salı) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.09.2014 tarih ve 61933 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Melike EMİROĞLU’nun , 22 Eylül – 30 Aralık 2014 tarihleri arasında haftada 1 (bir) gün (Salı) Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsünde bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/357 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 05.09.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeli’ğin 9. maddesince Giriş Sınavı Jüri üyelerinin tespiti hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran Uzm.Dr.Ayşe KARTAL’ın, Giriş Sınav Juri üyelerinin Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesince, aşağıdaki tablodaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

ÖNERİLEN JÜRİLER ARASINDAN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ İSİM LİSTESİ

 

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIMLARI ANABİLİM DALI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

 

 • Prof.Dr.Bülent ORAN (Başkan)
 • Prof..Dr. Yaşar ŞEN (Asıl üye)
 • Prof. Dr.Yavuz KÖKSAL (Asıl Üye)
 • Doç.Dr.Sevil ARI YUCA (Yedek Üye)
 • Doç.Dr. Harun PERU
 • Doç.Dr. Hasibe ARTAÇ
 • Doç.Dr. H.Haldun EMİRODĞLU
 • Yrd. Doç.Dr. Melike EMİROĞLU

 

Karar Sayısı 2014/358 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 05.09.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeli’ğin 9. maddesince Giriş Sınavı Jüri üyelerinin tespiti hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran Uzm.Dr.Ali GÜLEÇ’in, Giriş Sınav Juri üyelerinin Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesince, aşağıdaki tablodaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

ÖNERİLEN JÜRİLER ARASINDAN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ İSİM LİSTESİ

 

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ ANABİLİM DALI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

 

 • Prof.Dr. Hakan ŞENARAN (Başkan)
 • Doç.Dr. Güney YILMAZ ( Asıl Üye)
 • Yrd.Doç.Dr. Ömer Faruk ERKOÇAK (Asıl üye)
 • Yrd.Doç Dr.Bahattin Kerem AYDIN ( Yedek Üye)
 • Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN
 • Prof..Dr. Funda LEVENOĞLU
 • Yrd.Doç.Dr. Fahrettin ACAR
 • Yrd. Doç.Dr. Ertuğrul KAFALI
 • Doç.Dr. Bahar ÇOLPAN

 

 

 

 

Karar Sayısı 2014/359 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 05.09.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeli’ğin 9. maddesince Giriş Sınavı Jüri üyelerinin tespiti hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran Uzm.Şengal BAĞCI TAYLAN’ın, Giriş Sınav Juri üyelerinin Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesince, aşağıdaki tablodaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

ÖNERİLEN JÜRİLER ARASINDAN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ İSİM LİSTESİ

 

TIBBİ FARMAKOLOJİ ANABİLİM DALI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

 

 • Prof.Dr. Hülagu BARIŞKANER ( Başkan)
 • Prof.Dr. İ.İlknur UYSAL ( Asıl Üye)
 • Yrd.Doç.Dr. Fatih KARA ( Asıl üye)
 • Doç.Dr. Kamil Hakan DOĞAN ( Yedek Üye)
 • Prof.Dr. Murat AYAZ
 • Prof..Dr. Rasim MOĞULKOÇ
 • Prof.Dr. A.Kasım BALTACI
 • Prof..Dr. Serdar GERGERLİOĞLU

 

 

Karar Sayısı 2014/360 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 05.09.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeli’ğin 9. maddesince Giriş Sınavı Jüri üyelerinin tespiti hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran Uzm.Dr.Serdar ALTINAY’ın, Giriş Sınav Juri üyelerinin Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesince, aşağıdaki tablodaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

ÖNERİLEN JÜRİLER ARASINDAN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ İSİM LİSTESİ

 

TIBBİ PATALOJİ ANABİLİM DALI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

 

 • Prof.Dr. Mustafa ŞAHİN ( Başkan)
 • Yrd.Doç.Dr. Pınar KARABAĞLI ( Asıl Üye)
 • Yrd.Doç.Dr. Ceyhan UĞURLUOĞLU ( Asıl üye)
 • Doç.Dr. Kamil Hakan DOĞAN ( Yedek Üye)
 • Prof.Dr. Murat AYAZ
 • Prof..Dr. Rasim MOĞULKOÇ
 • Prof.Dr. Ender ERODOĞAN
 • Prof..Dr.Hülagu BARIŞKANER

 

 

 

 

Karar Sayısı 2014/361 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 05.09.2014 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeli’ğin 9. maddesince Giriş Sınavı Jüri üyelerinin tespiti hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Uzman alımı ile ilgili, Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Uzman kadrosuna başvuran Uzm.Dr.Elif GÜLBAHÇE MUTLU, Uzm.Dr.Serpil YANBAKAN, Uzm.Dr.Suray PEHLİVANOĞLU ve Uzm.Dr.Mehmet FİLİZFİDAN’ın,Giriş Sınav Juri üyelerinin Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesince, aşağıdaki tablodaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

ÖNERİLEN JÜRİLER ARASINDAN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ İSİM LİSTESİ

 

TIBBİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

 

 • Prof.Dr. Prof.Dr.Nilsel OKUDAN ( Başkan)
 • Yrd.Doç.Dr. Hilal ARIKOIĞLU ( Asıl Üye)
 • Doç.Dr. Muaz BELVİRANLI ( Asıl üye)
 • Doç.Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN ( Yedek Üye)
 • Prof.Dr. A.Kasım BALTACI
 • Yrd.Doç.Dr.Zelih FAZLIOĞULLARI
 • Prof.Dr. Ender ERODOĞAN
 • Prof..Dr. Serdar GERGERLİOĞLU