Stratejik Plan Hazırlama Komisyonu

STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA  KOMİSYONU
Kurul Görevi Adı ve Soyadı Görevi Bölümü
Kurul Başkanı Doç.Dr. Hüsnü ALPTEKİN  Dekan Yard. Genel Cer.
Üye Prof.Dr. Şerefnur ÖZTÜRK Dekan Yardımcısı Nöroloji
Üye Prof.Dr. Zekeriya TOSUN Öğretim Üyesi Plastik Cer.
Üye Doç.Dr. Yavuz SELVİ Öğretim Üyesi Psikiyatri
Üye Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ Öğretim Üyesi Çocuk Cer.
Üye Yrd.Doç.Dr. Bahattin Kerem AYDIN Öğretim Üyesi Ortopedi ve Travmatoloji
Üye Yrd.Doç.Dr. Kemal Macit HİSAR Öğretim Üyesi Halk Sağlığı
Üye Uz. Hasan OZANTÜRK Kalite Koordinatörü Kalite ve Akredit.
Öğr.Temsilci Üye Ali YAYLA Öğrenci Dönem 5
Raportör: Uz.Hasan OZANTÜRK Uzman Kalite ve Akredit.
Sekreterya Birimi: Kurul Sekreterliği