Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

GİRİŞİMSEL OLMAYAN KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK  KURULU
Kurul Görevi Adı ve Soyadı Görevi Bölümü
Kurul Başkanı Doç.Dr. Hüsnü ALPTEKİN Dekan Yardımcısı Genel Cerrahi
Başkan Yrd. Prof.Dr. Ali ÜNLÜ Öğretim Üyesi Tıbbi Biyokimya
Üye Prof.Dr. Duygu FINDIK Öğretim Üyesi Tıbbi   Mikrobiyo.
Üye Prof.Dr.Mehmet ÖÇ Öğretim Üyesi
Üye Doç.Dr.Oğuzhan ARUN Öğretim Üyesi Anestezi
Üye Doç.Dr. Kamil Hakan DOĞAN Öğretim Üyesi Tıp Tarihi ve Etik
Üye Doç.Dr. Halil Haldun EMİROĞLU Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Üye Doç.Dr. Yavuz SELVİ Öğretim Üyesi Ruh Sağlığı
Üye Yrd Doç.Metin GÜNDÜZ Öğretim Üyesi
Üye Yrd.Doç.Dr. Kemal Macit HİSAR Öğretim Üyesi Halk Sağlığı
Raportör: Samiye Selcen ÇELİK Memur Etik Kurul Sekr.
Sekreterya Birimi: Etik Kurul Sekreterliği