Klinik Araştırmalar Etik Kurulu

KLİNİK ARAŞTIRMALAR ETİK  KURULU
Kurul Görevi Adı ve Soyadı Görevi Bölümü
Kurul Başkanı Prof.Dr. Hasibe ARTAÇ Öğretim Üyesi Çocuk Sağlığı
Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Murat AYAZ Öğretim Üyesi Biyofizik
Üye Prof.Dr. Jale Bengi ÇELİK Öğretim Üyesi Anesteziyoloji
Üye Doç.Dr.İnci KARA Öğretim Üyesi Anesteziyoloji
Üye Doç.Dr. Mehmet AKIN Öğretim Üyesi Diş Hek.Ortodonti
Üye Doç.Dr. Serhat TÜRKOĞLU Öğretim Üyesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
Üye Doç.Dr. Hatice TÜRKDAĞI Öğretim Üyesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Üye Yrd.Doç.Dr Ayhan ULUDAĞ Öğretim Üyesi NEÜ
Üye Yrd.Doç.Dr. Kemal Macit HİSAR Öğretim Üyesi Halk Sağlığı
Üye Yrd.Doç.Pembe OLTULU Öğretim Üyesi NEÜ
Üye İlhan ALDORA Em.Araştırmacı Plastik Cerrahi
Üye Av. Gülden KARAKOÇ Avukat Hastane
Raportör: Samiye Selcen ÇELİK Memur Etik Kurul Sekret.
Sekreterya Birimi: Etik Kurul Sekreterliği