Mezuniyet Öncesi Tıp Eğitimi Komisyonu

MEZUNİYET ÖNCESİ EĞİTİM KOMİSYONU
Kurul Görevi Adı ve Soyadı Görevi Bölümü
Kurul Başkanı Prof.Dr. Serdar GÖKTAŞ Dekan Üroloji
Üye Prof.Dr.Şerefnur ÖZTÜRK Dekan Yardımcısı Nöroloji
Üye Doç.Dr. Hüsnü ALPTEKİN Dekan Yardımcısı Genel Cer.
Üye Prof.Dr. Onur URAL Başkoordinatör Enfeksiyon Hast.
Üye Doç.Dr. Rengin ELSÜRER AFŞAR Başkoord.Yard. İç Hastalıkları
Üye Doç. Dr. Oğuzhan ARUN Başkoord.Yard. Anestezi
Üye Doç.Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN Dönem I  Koord. Anatomi
Üye Doç.Dr.Esma MENEVŞE Dönem II Koord. Tıbbi Biyokimya
Üye Prof..Dr. Kamil Hakan DOĞAN Dönem III Koord. Adli Tıp
Üye Doç.Dr. Şua SÜMER Dönem IV Koord. Enfeksiyon Hast.
Üye Doç. Dr. Mustafa KOPLAY Dönem V Koord. Radyoloji
Üye Prof.Dr. Ahmet AK Dönem VI Koord. Acil Tıp
Üye Prof.Dr.Duygu FINDIK Senaryo Kur. Bşk. Tıbbi Mikrobiyo.
Üye Prof.Dr.Onur URAL Topluma Dayalı Tıp Kurulu Bşk. Enfeksiyon Hast.
Üye Doç.Dr. Bahar ÖÇ Kanıta Dayalı Tıp Kurulu Başkanı Anestezi
Üye Prof. Dr. Şükrü ARSLAN Seçmeli Ders Kurulu Başk. Çocuk Hast.
Üye Prof. Dr. Ali ÜNLÜ Program-Ölçme Değ. Kom.Bşk Tıbbi Biyokimya
Üye Doç. Dr. Hasan KARA Hekimlik Uyg. Kurulu Bşk. Acil TIP
Üye Yrd.Doç.Dr. Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN TEBAD Başkanı TEBAD
Üye Ali YAYLA Öğrenci Dönem 5
Raportör: Hatice ÖZTÜRK Memur BaşKoordin.