Koordinatörler Kurulu

KOORDİNATÖRLER KURULU
Görevi Adı ve Soyadı Bölümü
Başkoordinatör Prof.Dr. Onur URAL Enfeksiyon Hast.
Başkoord.Yard. Doç.Dr. Rengin ELSÜRER AFŞAR İç Hastalıkları
Başkoord.Yard. Doç. Dr. Oğuzhan ARUN Anestezi
Dönem I Koord. Doç.Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN Anatomi
Dönem II Koord. Doç.Dr. Esma MENEVŞE Tıbbi Biyokimya
Dönem III Koord. Prof..Dr. Kamil Hakan DOĞAN Adli Tıp
Dönem IV Koord. Doç. Dr. Şua SÜMER Enfeksiyon Hast.
Dönem V Koord. Doç.Dr. Mustafa KOPLAY Radyoloji
Dönem VI Koord. Prof.Dr. Ahmet AK Acil Tıp
Dönem I Koord.Yard. Doç.Dr. Hilal ARIKOĞLU Tıbbi Biyoloji
Dönem I Koord.Yard. Öğr.Gör.Dr.Dudu Erkoç KAYA Tıbbi Biyoloji
Dönem II Koord.Yard. Doç.Dr. Abdullah SİVRİKAYA Tıbbi Biyokimya
Dönem II Koord.Yard. Yrd.Doç.Dr. Zeliha FAZLIOĞULLARI Anatomi
Dönem III Koord.Yard. Doç.Dr. Sedat ABUŞOĞLU Tıbbi Biyokimya
Dönem III Koord.Yard. Öğr.Gör. Şengal Bağcı TAYLAN Tıbbi Farmakoloji
Dönem IV Koord.Yard. Doç.Dr. Kenan DEMİR Kardiyoloji
Dönem IV Koord.Yard. Doç.Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Enfeksiyon Hast.
Dönem V Koord.Yard. Doç.Dr. Murat AKAND Üroloji
Dönem V Koord.Yard.  Yrd. Doç. Dr. Faruk ÇİÇEKCİ  Anestezi
Dönem VI Koord.Yard. Doç.Dr. Memduha AYDIN Psikiyatri
Dönem VI Koord.Yard. Doç.Dr.Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU Kadın Doğum ve Has.
Dönem 3 Gökalp Köksal Dönem 1-2-3
Dönem 5 Ali Yayla Dönem 4-5
Dönem Temsilcisi Burak TUTUŞ Dönem 6