10.09.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/325 Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 090601061 nmaralı Dönem VI öğrencisi Zeynep SELEK’in, “İç Hastalıkları” stajını, 02 Mart – 01 Mayıs 2015 tarihleri arasında Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Düzce Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının 08.08.2014 tarih ve 22088 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi 090601061 nmaralı Dönem VI öğrencisi Zeynep SELEK’in, “İç Hastalıkları” stajını, 02 Mart – 01 Mayıs 2015 tarihleri arasında Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/326 Fakültemiz 142501041 numaralı Dönem I öğrencisi Rabia TAŞ’ın, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gördüğü sürede almış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, İngilizce, Türkçe I (Yazılı Anlatım) ve Türkçe II (Sözlü Anlatım) derslerinden muaf olma talebi ile ilgili 08.09.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 142501041 numaralı Dönem I öğrencisi Rabia TAŞ’ın, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümünde öğrenim gördüğü sürede almış olduğu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I, İngilizce, Türkçe I (Yazılı Anlatım) ve Türkçe II (Sözlü Anlatım) derslerinden Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 12. Maddesinin 1. Fıkrası gereğince muafiyetine ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/327 2014-2015 Eğitim/Öğretim yılında Fakültemize yabancı ve yurt dışından öğrenci alımında ek kontenjan olarak ilan edilen ve komisyon tarafından değerlendirirlerek belirlenen asil ve yedek öğrencilerle ilgili Komisyon üyelerinin değerlendirilmesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; “Selçuk Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Düzeyinde Yurt Dışından veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi” hükümleri uyarınca Komisyon tarafından belirlenen asıl ve yedek üyeler aşağıdaki tabloda belirtilen haliyle kabulune ve gereği yapılmak üzere kararın öğrenci işlerine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI VE SOYADI

 

ASİL/YEDEK

  1. MohammedABUALSHAIKH

Asil

  1. Seida AKMPAL

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/328 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Malik ABACI’nın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 02.09.2014 tarih ve 57392-694 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Malik ABACI’nın, tezi incelenmiş olup; tez içeriğinin yetersiz olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 28 inci Maddenin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/329 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Feyz Nur İNCESU’nun, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 59070-712 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Feyza Nur İNCESU’nun, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 12 Eylül 2014 Cuma günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Çetin ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN

Genel Cerrahi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Setenay Arzu YILMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Murat AKAND

Üroloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.M.Ertuğrul KAFALI

Genel Cerrahi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/330 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fatma BEYHEKİM’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 59069-711 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fatma BEYHEKİM’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 12 Eylül 2014 Cuma günü saat 11.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Çetin ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN

Genel Cerrahi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr. Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Setenay Arzu YILMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Murat AKAND

Üroloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.M.Ertuğrul KAFALI

Genel Cerrahi

Yedek

Karar Sayısı 2014/331 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Hakan ŞENARAN, Doç.Dr.Güney YILMAZ ve Yrd. Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, 17 – 19 Eylül 2014 tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan “Avrupa Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresine”, yolluksuz – yevmiyeli katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 59084 ve 10.09.2014 tarih ve 59940-59943 sayılı yazıları görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Hakan ŞENARAN, Doç.Dr.Güney YILMAZ ve Yrd. Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, 17 – 19 Eylül 2014 tarihleri arasında Rusya’da düzenlenecek olan “Avrupa Omuz Dirsek Cerrahisi Kongresine” sunum yapmak üzere, yolluksuz – yevmiyeli ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/332 Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ ve Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ’nin, 17 – 20 Eylül 2014 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek olan “32.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 59078 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ (oturum başkanı) ve Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ’nin (sunum), 17 – 20 Eylül 2014 tarihleri arasında Trabzon’da düzenlenecek olan “32.Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresine”, sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/333 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ender KÖKTEKİR’in, 12 – 17 Ekim 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan “EANS Toplantısına”, 11 – 18 Ekim 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.09.2014 tarih ve 59068-709 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ender KÖKTEKİR’in, 12 – 17 Ekim 2014 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti’nde düzenlenecek olan “EANS Toplantısına”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701609 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 11 – 18 Ekim 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/334 Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Duygu FINDIK ve Yrd.Doç.Dr.Hatice TÜRK DAĞI’nın, 18 – 19 Eylül 2014 tarihleri arasında Nevşehir’de (Kozaklı) düzenlenecek olan “Bulaşıcı Hastalıkları Laboratuvara Dayalı Sürveyans Sempozyumuna”, yolluklu – yevmiyesiz katılma talepleri ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 59288 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Duygu FINDIK ve Yrd.Doç.Dr.Hatice TÜRK DAĞI’nın, 18 – 19 Eylül 2014 tarihleri arasında Nevşehir’de (Kozaklı) düzenlenecek olan “Bulaşıcı Hastalıkları Laboratuvara Dayalı Sürveyans Sempozyumuna”, sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyesiz ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/335 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Nergis AKSOY’un, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Kalp ve Damar Cerrahisi” rotasyonunu 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 28.08.2014 tarih ve 14589 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Nergis AKSOY’un, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Kalp ve Damar Cerrahisi” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/336 Fakültemiz Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Güven Sadi SUNAM’ın, 10 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İstanbul) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.09.2014 tarih ve 59920 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Güven Sadi SUNAM’ın, 10 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İstanbul) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/337 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Süleyman Hilmi İPEKÇİ’nin, görev süresinin 09.10.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 59517-914 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Süleyman Hilmi İPEKÇİ’nin, 09.10.2014 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 09.10.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/338 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU ve Araştırma Görevlileri Dr.Ali ALTINOK, Dr.Nisa ÇETİN KARGIN ve Dr.Mehmet Emre AY’ın,, 24 – 28 Eylül 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “8.Aile Hekimliği Güz Okulu Toplantısına” yolluklu – yevmiyeli katılma talepleri ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 59515-914 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU ve Araştırma Görevlileri Dr.Ali ALTINOK, Dr.Nisa ÇETİN KARGIN ve Dr.Mehmet Emre AY’ın, 24 – 28 Eylül 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “8.Aile Hekimliği Güz Okulu Toplantısına”, poster sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/339 Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Kemal Macit HİSAR’ın, 15 – 16 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde inceleme yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 59512-916 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Kemal Macit HİSAR’ın, 15 – 16 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde inceleme yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/340 Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Yaşa Ali SULAK’ın, 15 – 16 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde inceleme yapmak üzere, 16 Eylül 2014 tarihinde yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 59512-916 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Yaşar Ali SULAK’ın, 15 – 16 Eylül 2014 tarihlerinde Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesinde inceleme yapmak üzere, 16 Eylül 2014 tarihinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/341 Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Tülün ÇORA ve Uzman Dr.Süleyman NERGİZ’in, 13 – 14 Kasım 2014 tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde düzenlenecek olan “Transplantasyonda Cross-Match Yöntemleri Kursuna” 12 – 14 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 59511-917 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Tülün ÇORA ve Uzman Dr.Süleyman NERGİZ’in, 13 – 14 Kasım 2014 tarihlerinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesinde düzenlenecek olan “Transplantasyonda Cross-Match Yöntemleri Kursuna” 12 – 14 Kasım 2014 tarihleri arasında Kurulumuzun 2012/184 sayılı kararında, Öğretim Elemanlarının kurs katılımında yolluk-yevmiye ödenmediğinden; yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/342 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Nazlı SEÇKİN’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.09.2014 tarih ve 58287-903 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Nazlı SEÇKİN’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.İsmail REİSLİ

N.E.Üniv. Meram Tıp Fak. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Sevil ARI YUCA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Ali ANNAGÜR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Karar Sayısı 2014/343 Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Behlül ALTUNKESER’in, 08 Eylül 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) gerçekleştirilen doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.09.2014 tarih ve 59518 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Behlül ALTUNKESER’in, 08 Eylül 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) gerçekleştirilen doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/344 Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ahmet AK’ın, 11 Eylül 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Antalya) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanlığının 10.09.2014 tarih ve 59962 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ahmet AK’ın, 11 Eylül 2014 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Antalya) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.