03.09.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/320 Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.A.Kağan KARABULUT’un, 18 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İstanbul) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 18 – 19 Eylül 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 27.08.2014 tarih ve 55778-120 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.A.Kağan KARABULUT’un, 18 Eylül 2014 tarihinde İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İstanbul) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 18 – 19 Eylül 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/321 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali ÜNLÜ’nün, 18 Eylül 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (trenyolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 29.08.2014 tarih ve 56347-122 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ali ÜNLÜ’nün, 18 Eylül 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) gerçekleştirilecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (trenyolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/322 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent KEBAPCILAR’ın, Dönem IV Koordinatörlüğü görevinden 01.09.2014 tarihinden itibaren istifa etme isteği ile ilgili 01.09.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Levent KEBAPCILAR’ın, Dönem IV Koordinatörlüğü görevinden 01.09.2014 tarihinden itibaren istifa etme isteği uygun bulunmuş olup; Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Komisyonu ve Koordinatörler başlıklı 33 üncü Maddesi gereği Fakülte Dekanı tarafından yerine Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AFŞAR, Doç.Dr.Sema YILMAZ ve DoçDr.Mehmet DAĞLI önerilmiş olup; ilgili öğretim üyelerinin arasından Doç.Dr.Mehmet DAĞLI’nın, Fakültemiz Dönem IV Koordinatörü olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/323 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU, Uzm.Dr.Fikret AKYÜREK ve Araştırma Görevlisi Dr.Beyza SARAÇLIGİL’in, 16 – 20 Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan “Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği Uluslararası Katılımlı ve LAB-EXPO 2014 Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 02.09.2014 tarih ve 57284 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU, Araştırma Görevlisi Dr.Beyza SARAÇLIGİL’in, 16 – 20 Eylül 2014 tarihleri arasında İzmir’de düzenlenecek olan “Klinik Biyokimya Uzmanlar Derneği Uluslararası Katılımlı ve LAB-EXPO 2014 Kongresine”, sunum yapmak üzere yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak ve Uzm.Dr.Fikret AKYÜREK’in ise; Kurulumuzun 2012/184 sayılı kararında araştırma görevlilerine ancak, yurt içinde konuşma ve sunum yapmak üzere yapılacak görevlendirmelerde bir kez yolluk ve yevmiye verilebileceğiyönündeki hükmüne istinaden, ilgilinin yolluksuz yevmiyesiz ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/324 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Betül YAZĞAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 02.09.2014 tarih ve 57353 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Betül YAZĞAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 12 Eylül 2014 Cuma günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Hakkı GÖKBEL

Fizyoloji

Asıl

Prof.Dr.A.Kasım BALTACI

Fizyoloji

Asıl

Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ

Fizyoloji

Asıl

Prof.Dr.Nilsel OKUDAN

Fizyoloji

Asıl

Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU

Fizyoloji

Asıl

Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI

Fizyoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Tıbbi Patoloji

Yedek