27.08.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/310 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Tuğba GÜLER’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 55190 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Tuğba GÜLER’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 11 Eylül 2014 Perşembe günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Bülent ORAN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Yaşar ŞEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Sevil ARI YUCA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ

Çocuk Cerrahisi

Asıl

Doç.Dr.Ali ANNAGÜR

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Tamer SEKMENLİ

Çocuk Cerrahisi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/311 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm. Dr.Serpil ERGÜLÜ EŞMEN’in, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 55188 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Umz.Dr.Serpil ERGÜLÜ EŞMEN’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 15 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınava şehir dışından katılacak olan jüri üyelerinin, yolluk ve yevmiyesinin Kurumumuz tarafından karşılanmasına (demiryolu/karayolu) ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Eftal YÜCEL

Başkent Üniv. Tıp Fak. İç Hastalıkları AD.Romatoloji BD.

Asıl

Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları AD.Romatoloji BD.

Asıl

Doç.Dr.Umut KALYONCU

Hacettepe Üniv.Tıp Fak.Romatoloji BD.

Asıl

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

İç Hastalıkları AD. Hematoloji BD.

Asıl

Doç.Dr.Veli YAZISIZ

Akdeniz Üniv.Tıp fakültesi İç Hastalıkları AD.Romatoloji BD.

Yedek

Doç.Dr.Levent KEBAPCILAR

İç Hastalıkları AD. Endokrinoloji ve Metabolizma Hast.BD.

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/312 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Süleyman OKUDAN’ın, 09 Eylül 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 20.08.2014 tarih ve 53902-653 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Süleyman OKUDAN’ın, 09 Eylül 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/313 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Gülşah SOYASLAN’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Acil Tıp” rotasyonunu 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 20.08.2014 tarih ve 53939 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Gülşah SOYASLAN’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Acil Tıp” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Ekim 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/314 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Arif ATAY’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Çocuk Cerrahisi” rotasyonunu 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 20.08.2014 tarih ve 14078 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrai Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Arif ATAY’ınuzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Çocuk Cerrahisi” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/315 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Murat GÜL’ün, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 55439-663 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Murat GÜL’ün, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Serdar GÖKTAŞ

Üroloji

Asıl

Prof.Dr.Recai GÜRBÜZ

N.E.Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Üroloji

Asıl

Doç.Dr.Kadir CEYLAN

Üroloji

Asıl

Doç.Dr.Özcan KILIÇ

Üroloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Murat AKAND

Üroloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/316 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Seza APİLİOĞULLARI’nın, 27 – 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen “SPSS ile Temel İstatistik Uygulamaları Eğitimi Kursuna”, BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 55440-662 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Seza APİLİOĞULLARI’nın, 27 – 29 Ağustos 2014 tarihleri arasında Konya’da düzenlenen “SPSS ile Temel İstatistik Uygulamaları Eğitimi Kursuna”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12601340-12601424-12601342 nolu, Yurtdışı Uluslararası Yayın Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, katılım ücretli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/317 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı veHastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Aslı Seda KIRAÇ’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Nöroloji” rotasyonunu 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 21.08.2014 tarih ve 14093 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı veHastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Aslı Seda KIRAÇ’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Nöroloji” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Eylül 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/318 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı veHastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Duygu GÖKTAŞ’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu 08 Eylül 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkalrı Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 19.08.2014 tarih ve 14008 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı veHastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Duygu GÖKTAŞ’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 08 Eylül 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/319 Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Uzman Doktor olarak görev yapan Dr.Erdem Kamil ÖZER ve Uzman olarak görev yapan Arş.Gör.Şengal BAĞCI TAYLAN’ın, öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim yılı Güz ve Bahar döneminde “Tıbbi Farmakoloji” dersini vermek üzere, görevlendirilmeleri talebi ile ilgili Dahili Tıp Billimleri Bölüm Başkanlığının 26.08.2014 tarih ve 55478 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında Uzman Doktor olarak görev yapan Dr.Erdem Kamil ÖZER ve Uzman olarak görev yapan Arş.Gör.Şengal BAĞCI TAYLAN’ın, öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince kadrosu saklı kalmak kaydıyla 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ders vermek üzere; görevlendirilmelerinin uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.