20.08.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/301 Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Şengal BAĞCI TAYLAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.08.2014 tarih ve 53084-843 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Şengal BAĞCI TAYLAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 22 Ağustos 2014 Cuma günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Oktay SARI

Nükleer Tıp

Asıl

Prof.Dr.Hülagu BARIŞKANER

Tıbbi Farmakoloji

Asıl

Prof.Dr.Tülün ÇORA

Tıbbi Genetik

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KILIÇ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Burak Cem SONER

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji

Asıl

Prof.Dr.Ayşe Saide ŞAHİN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji

Yedek

Prof.Dr.Ali ÜNLÜ

Tıbbi Biyokimya

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/302 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra CEYLAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.08.2014 tarih ve 53601-846sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra CEYLAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 10 Eylül 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınava şehir dışından katılacak olan Prof.Dr.Murat ÜNALACAK’ın, yolluk ve yevmiyesinin Kurumumuz tarafından karşılanmasına (demiryolu) ve sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU

S.Ü. Tıp Fak. Aile Hekimliği

Asıl

Prof.Dr.Murat ÜNALACAK

Hacettepe Ünv.Tıp Fak. Aile Hekimliği

Asıl

Prof.Dr.Ruhuşen KUTLU

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Aile Hekimliği

Asıl

Doç.Dr.Levent KEBAPCILAR

S.Ü.Tıp Fak. İç Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ahmet AVCI

S.Ü. Tıp Fak. Kardiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Fatma GÖKŞİN CİHAN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Aile Hekimliği

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Kenan DEMİR

S.Ü. Tıp Fak. Kardiyoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/303 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hakan ŞENARAN’ın, 10 Eylül 2014 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Isparta) düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.08.2014 tarih ve 52355-642 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hakan ŞENARAN’ın, 10 Eylül 2014 tarihinde Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Isparta) düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/304 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Nilsel OKUDAN ve Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI’nın, 02 – 06 Eylül 2014 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesinde (Kayseri) düzenlenecek olan “Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40.Ulusal Fizyoloji Kongresine”, 03 – 05 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talepleri ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.08.2014 tarih ve 53632 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Nilsel OKUDAN ve Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI’nın, 02 – 06 Eylül 2014 tarihleri arasında Erciyes Üniversiteinde (Kayseri) düzenlenecek olan “Türk Fizyolojik Bilimler Derneği 40.Ulusal Fizyoloji Kongresine” sunum yapmak üzere, 03 – 05 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/305 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında ders vermek üzere Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 09.07.2014 tarih ve 44901sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerine, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılınde ilgili yazıda bahsi geçen dersleri vermek üzere aşağıda listesi verilen Fakültemiz Öğretim Üyelerinin görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

 

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Tıbbi Biyoloji

Yrd.Doç.Dr.Hilal ARIKOĞLU

Öğr.Gör.Dr.Dudu ERKOÇ KAYA

Epidemiyoloji

ÖğretimElemanı görevlendirilmesi yapılamamıştır.

Biyofizik

Prof.Dr.Murat AYAZ

Anatomi

Prof.Dr.A.Kağan KARABULUT

Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL

Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN

Tıbbi Genetik

Yrd.Doç.Dr.Nadir KOÇAK

Tıbbi Biyokimya

Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE

Histoloji – Embriyoloji

Uzm.Dr.Nejat ÜNLÜKAL

Fizyoloji

Prof.Dr.A.Kasım BALTACI

Prof.Dr. Rasim MOĞULKOÇ

Prof.Dr.Nilsel OKUDAN

Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI

Mikrobiyoloji – Bakteriyoloji

Prof.Dr.Emine İnci TUNCER

Doç.Dr.Uğur ARSLAN

Yrd.Doç.Dr.Hatice TÜRK DAĞI

Patoloji

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Yrd.Doç.Dr.Zeliha Esin ÇELİK

Yrd.Doç.Dr.Ceyhan UĞURLUOĞLU

İlk Yardım Acil Tedavi

Öğretim Elemanı görevlendirmesi yapılamamıştır.

Farmakoloji

Prof.Dr.Hülagu BARIŞKANER

Dahiliye

Prof.Dr.Özlem ATA

Doç.Dr.Sema YILMAZ

Doç.Dr.Levent KEBAPCILAR

Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AFŞAR

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

Doç.Dr.Gülperi ÇELİK

Doç.Dr.Ali KUTLUCAN

Yrd.Doç.Dr.Süleyman Hilmi İPEKÇİ

Yrd.Doç.Dr.Hüseyin KORKMAZ

Öğr.Gör.Dr.Hüseyin ATALAY

Genel Cerrahi

Öğr.Gör.Dr.İlhan ECE

Öğr.Gör.Dr.Serdar YORMAZ

Göz Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.Şaban GÖNÜL

Dermatoloji

Yrd.Doç.Dr.Özlem BİLGİÇ

Yrd.Doç.Dr.Fatma TUNÇEZ AKYÜREK

Kulak Burun Boğaz

Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK

Psikiyatri – Nöroloji

Prof.Dr.Özkan GÜLER

Doç.Dr.Yavuz SELVİ

Prof.Dr.Şerefnur ÖZTÜRK

Prof.Dr.Recep AYGÜL

Yrd.Doç.Dr.Ahmet Hakan EKMEKÇİ

Adli Tıp

Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN

 

Karar Sayısı 2014/306 Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Uzman Doktor olarak görev yapan Dr.Duygu DURSUNOĞLU, Dr.Nejat ÜNLÜKAL ve Dr.Mustafa YILMAZ’ın, öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim yılı Güz ve Bahar döneminde ders vermek üzere, görevlendirilmeleri talebi ile ilgili Temel Tıp Billimleri Bölüm Başkanlığının 19.08.2014 tarih ve 53651 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Uzman Doktor olarak görev yapan Dr.Duygu DURSUNOĞLU, Dr.Nejat ÜNLÜKAL ve Dr.Mustafa YILMAZ’ın, öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince kadrosu saklı kalmak kaydıyla 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ders vermek üzere; görevlendirilmelerinin uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/307 Manisa Kula Devlet Hastanesinde görev yapan Dr.Ali DEMİR’in, 01 Aralık 2014 – 01 Mart 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında “Cerrahi Endoskopi” eğitimi alma talebi ile ilgili Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığının 14.08.2014 tarih ve 52414 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Manisa Kula Devlet Hastanesinde görev yapan Dr.Ali DEMİR’in, 01 Aralık 2014 – 01 Mart 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında “Cerrahi Endoskopi” eğitimi alması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/308 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı veHastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Aslı Seda KIRAÇ’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Nöroloji” rotasyonunun 1 (bir) ayını 01 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 15.08.2014 tarih ve 13736 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ruh Sağlığı veHastalıkları Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Aslı Seda KIRAÇ’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Nöroloji” rotasyonunun 1 (bir) ayını ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 – 30 Eylül 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/309 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Serpil ERGÜLÜ EŞMEN’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.08.2014 tarih ve 53665-850 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Romatoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Serpil ERGÜLÜ EŞMEN’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; 25 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 11.00’de ilgili anabilim dalında yapılmasına ve Jüri üyelerinin ise asıl/yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne, tez savunma sınavına kurum dışından katılan jüri üyelerinin yolluklu – yevmiyelerinin Kurumumuz tarafından karşılanmasına (demiryolu/karayolu) ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Sema YILMAZ

S.Ü. Tıp Fak.İç Hastalıkları AD. Romatoloji BD.

Asıl

Doç.Dr.Umut KALYONCU

Hacettepe Ünv.Tıp Fak.İç Hastalıkları AD. Romatoloji BD.

Asıl

Doç.Dr.Timuçin KAŞİFOĞLU

Eskişehir Osmangazi Ünv.Tıp Fak.İç Hastalıkları AD. Romatoloji BD.

Asıl

Doç.Dr.Veli YAZISIZ

Akdeniz Ünv.Tıp Fak.İç Hastalıkları AD. Romatoloji BD.

Yedek

Doç.Dr.Soner ŞENEL

Erciyes Ünv.Tıp Fak.İç Hastalıkları AD. Romatoloji BD.

Yedek