13.08.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/291 Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Senem BAŞTOKLU’nun, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında 01 Eylül – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında eğitim alması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.08.2014 tarih ve 50914-636 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Senem BAŞTOKLU’nun, 01 Eylül – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalında eğitim almak üzere; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince; maaşlı, ek ödemeli yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/292Aksaray Devlet Hastanesinde görev yapan Dr.Bülent HALAÇLAR’ın, 01 Aralık 2014 – 01 Mart 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında Cerrahi Endoskopi eğitimi alma talebi ile ilgili Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığının 07.08.2014 tarih ve 50942 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Aksaray Devlet Hastanesinde görev yapan Dr.Bülent HALAÇLAR’ın, 01 Aralık 2014 – 01 Mart 2015 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında Cerrahi Endoskopi eğitimi alması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/293 Fakültemiz Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Oktay SARI’nın, 08 Eylül 2014 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İstanbul) düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Oktay SARI’nın, 08 Eylül 2014 tarihinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İstanbul) düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/294 Fatih Üniversitesi’nin Fakültemiz Fizyoloji Anabilim DalıÖğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 2547 Sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca ders vermek üzere görevlendirilmesi talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığının 07.08.2014 tarih ve 13312 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim yılı Güz döneminde “Doku ve İskelet Sistemi” ders kurulunda yer alan “Erkek Üreme Sistemi Fizyolojisi, Kadın Üreme Sistemi Fizyolojisi ve Gebelik ve Laktasyon” adlı dersleri 15 Mayıs 2015 tarihinde toplam 6 (altı) saat süre ile vermek üzere 2547 sayılı Kanunun 40/d maddesi uyarınca görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/295 Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Güz döneminde Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili 21.07.2014 tarih ve 48215 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının, 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Güz döneminde ilgili yazıda bahsi geçen dersleri vermek üzere aşağıda listesi verilen Fakültemiz Öğretim Üyelerinin görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

DERSİN ADI

BÖLÜMÜ

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Fizyoloji

Ebelik-Hemşilelik (A-B Şubesi)

Prof.Dr.A.Kasım BALTACI

Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ

Prof.Dr.Nilsel OKUDAN

Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI

Biyokimya

Ebelik-Hemşilelik (A-B Şubesi)

Yrd.Doç.Dr.Hüsamettin VATANSEV

Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK

Uzm.Dr.Abdullah SİVRİKAYA

 

Karar Sayısı 2014/296 Üniversitemiz Hukuk Fakültesi Dekanlığının 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında normal ve ikinci öğretimde “Adli Tıp” dersini okutmak üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili 05.08.2014 tarih ve 50496 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Üniversitemiz Hukuk Fakültesinin talebine istinaden 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılında normal ve ikinci öğretimde “Adli Tıp” dersini vermek üzere Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN’ın, görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/297 Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.A.Kağan KARABULUT, Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL, Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Zeliha FAZLIOĞULLARI ve Araştırma Görevlisi Dr.Cihat GÜN’ün, 11 – 14 Eylül 2014 tarihleri arasında Malatya’da düzenlenecek olan “16. Ulusal Anatomi Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.08.2014 tarih ve 51834-113 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.A.Kağan KARABULUT, Prof.Dr.İ.İlknur UYSAL, Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN ve Yrd.Doç.Dr.Zeliha FAZLIOĞULLARI’nın, 11 – 14 Eylül 2014 tarihleri arasında Malatya’da düzenlenecek olan “16. Ulusal Anatomi Kongresine”, sunum yapmak üzere yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak ve Dr.Cihat GÜN’ün ise; Kurulumuzun 2012/184 sayılı kararında araştırma görevlilerine ancak, yurt içinde konuşma ve sunum yapmak üzere yapılacak görevlendirmelerde bir kez yolluk ve yevmiye verilebileceğiyönündeki hükmüne istinaden, ilgilinin yolluksuz yevmiyesiz ve idari izinli katılmalarının uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/298 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ekrem DİNÇTÜRK’ün, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.08.2014 tarih ve 51898 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ekrem DİNÇTÜRK’ün, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 01 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Özlem ATA

İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Mecit SÜERDEM

Göğüs Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Levent KEBAPÇILAR

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Nazif AYGÜL

Kardiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Süleyman Hilmi İPEKÇİ

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AFŞAR

İç Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/299 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fahri REÇBER’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.08.2014 tarih ve 52105 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fahri REÇBER’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Gökhan AKDEMİR

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Asıl

Prof.Dr.Yalçın KOCAOĞULLARI

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerr.

Asıl

Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Asıl

Doç.Dr.Hülagü KAPTAN

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Ender KÖKTEKİR

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Yedek

 

 

Karar Sayısı 2014/300 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim yılında Fakültemiz Dönem II , III, IV ve V’ e yatay geçiş yapmak için başvuruda bulunan adayların müracaat dosyalarını inceleyen Yatay Geçiş Komisyonun raporu görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; 2014 – 2015 Eğitim – Öğretim yılında Fakültemize yatay geçişler, “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uyarınca, Fakültemize yurt içinden ve yurt dışından yapılan başvurular Yatay Geçiş Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup; Fakültemize yatay geçiş hakkı kazanan asil ve yedek adayların aşağıdaki listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

DÖNEM II. ASİLLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLAN PUANI

1

İREM BERFU ÇİĞİLTEPE

ERCİYES ÜNV.TIP FAK.

98,3142

2

BEYZA TOPÇU

RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNV.TIP FAK.

97,0677

3

ALİ OSMAN AYDOĞAN

BÜLENT ECEVİT ÜNV.TIP FAK.

96,9797

4

HALİL BURAK KAPUCU

KIRIKKALE ÜNV.TIP FAK.

96,7905

 

DÖNEM II. YEDEKLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLAN PUANI

1

ZEYNEL TULGAR

K.MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNV.TIP FAK.

96,1576

2

ÖMER GÖNEN

KIRIKKALE ÜNV.TIP FAK.

95,8987

3

AYŞE ÖZER

PAMUKKALE ÜNİ. TIP FAK.

95,7415

4

BÜŞRA YAĞMUR YAĞCIOĞLU

ADIYAMAN ÜNİ TIP FAK.

95,5362

DÖNEM III. ASİLLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLAN PUANI

1

NİHAT EREN UĞURAL

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. TIP FAK

97,0833

2

ELİF KILINÇ

KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. TIP FAK.

96,5986

3

ESRA ÖZDAL

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. TIP. FAK.

96,3301

4

DERYA KAYA

DUMLUPINAR ÜNİ. TIP FAK.

95,8818

 

DÖNEM III. YEDEKLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLAN PUANI

1

NEBİ BURAK KARATAŞ

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. TIP. FAK.

95,7141

2

GİZEM TÜRKER

ORDU ÜNİ. TIP FAK.

95,4732

3

ÖZGE ŞİMŞEK

ORDU ÜNİ. TIP FAK.

95,4609

4

ALPERKAHVECİOĞLU

BÜLENT ECEVİT ÜNV.TIP FAK.

95,4388

DÖNEM IV. ASİLLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLAN PUANI

1

KAAN BERKTAŞ

CUMHURİYET ÜNİ. TIP FAK.

95,5668

2

HATİCE UĞURLU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. TIP. FAK.

95,4928

3

MUSTAFA GÜNEŞ

MEVLANA ÜNİ. TIP FAK.

95,0065

4

MERVE AKSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. TIP. FAK.

94,9269

 

DÖNEM IV. YEDEKLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLAN PUANI

1

İBRAHİM HANEDAR

CUMHURİYET ÜNİ. TIP FAK.

94,5039

2

MEHMET YASİN KÜÇÜK

PAMUKKALE ÜNİ TIP FAK.

94,4525

3

ÖZGÜR ÖZAY

BÜLENT ECEVİT ÜNV.TIP FAK.

94,4085

4

HAVANA TEKGÖZ

AFYON KOCATEPE ÜNİ. TIP FAK.

94,2870

 

DÖNEM V. ASİLLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

DEĞERLENDİRMEYE ESAS OLAN PUANI

1

KORAY GÖRKEM SAÇINTI

GAZİANTEP ÜNİ. TIP FAK.

95,534

2

ERHAN CELLEK

GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ

94,421

3

AYŞE GÖKSU KARAOĞLANOĞLU

TURGUT ÖZAL ÜNİ. TIP FAK.

93,687

4

ABDULLAH ENES ATEŞ

CUMHURİYET ÜNİ. TIP FAK.

93,798

 

DÖNEM V. YEDEKLER:

Selçuk Üniversitesi Yatay geçiş başvuru şartlarını sağlayan yeterli başvuru yapılmamıştır.

Not : Dönem V’ e yatay geçişi kabul edilen öğrenciler, Fakültemiz Dönem IV staj programından eksik olan stajlarını öncelikle tamamlamaları gerekmektedir.

DÖNEM II. ASİLLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

1

AYŞENUR DAĞDAŞ

AZERBAYCAN ÜNİ TIP FAK.

2

CAHİDE ÇELENK

AZERBAYCAN ÜNİ TIP FAK.

 

DÖNEM II. YEDEKLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

1

FERAH ÖĞÜT

AZERBAYCAN ÜNİ TIP FAK.

2

SEDA SABAHAT OCAK

YAKIN DOĞU ÜNİ TIP FAK.

 

DÖNEM III. ASİLLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

1

HİCRAN ÖZGEN

YAKIN DOĞU ÜNİ TIP FAK.

2

BİLGE OZAN ÇİÇEK

YAKIN DOĞU ÜNİ TIP FAK.

 

DÖNEM III. YEDEKLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

 

CEYDA DOĞAN

YAKIN DOĞU ÜNİ TIP FAK.

 

FATMA NUR DÜZENLİ

YAKIN DOĞU ÜNİ TIP FAK.

 

DÖNEM IV. ASİLLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

1

KÜBRA SÜTÇÜ

EBEHARD KARLS TÜBİNGEN ÜNİ. TIP FAK.

2

ÖZNUR ŞEN

AZERBAYCAN ÜNİ TIP FAK.

 

DÖNEM IV. YEDEKLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

1

ONUR YILDIRIM

YAKIN DOĞU ÜNİ TIP FAK.

2

FEYZA DURAN

HOCA AHMET YESEVİ ÜNİ. TIP FAK.

 

DÖNEM V. ASİLLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

1

CELAL AYDIN

HOCA AHMET YESEVİ ÜNİ. TIP FAK.

2

SONER TİGİT

HOCA AHMET YESEVİ ÜNİ. TIP FAK.

 

DÖNEM V. YEDEKLER:

 

ADI SOYADI

GELDİĞİ ÜNİVERSİTE

1

FATİH GÜNDÜZ

AZERBAYCAN ÜNİ TIP FAK.

2

LEYLA BULUT

BULGARİSTAN SOFYA ÜNİ. TIP FAK.

 

Not : Dönem V’ e yatay geçişi kabul edilen öğrenciler, staj ve müfredatlarında görülen eksiklikler nedeniyle Fakültemizde Dönem IV’ ü tekrar etmeleri gerekmektedir.