06.08.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/280 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Esin DEMİR’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunu 01 Eylül – 31 Ekim 2014 tarihinleri arasında Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 25.07.2014 tarih ve 49329 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Esin DEMİR’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunuek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Eylül – 31 Ekim 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/281Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Feyza Nur İNCESU’nun, 14 – 17 Eylül 2014 tarihleri arasında Barcelona’da düzenlenecek olan“24th World Congress on Ultrasonud in Obstetrics and Gynecology Kongresine”, 13 – 18 Eylül 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.07.2014 tarih ve 48596 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizKadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Feyza Nur İNCESU’nun, 14 – 17 Eylül 2014 tarihleri arasında Barcelona’da düzenlenecek olan“24th World Congress on Ultrasonud in Obstetrics and Gynecology Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701449 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamındakatılım ücretlerinin buprojeden karşılanmasısuretiyle, 13 – 18 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (ilgili 06 – 13 Eylül 2014 tarihleri arasındaki yıllık iznini Budapeşte’de (Macaristan) geçireceğinden; uçak biletlerinin 13 Eylül 2014 tarihinde Budapeşte-Barcelona ve 18 Eylül 2014 tarihinde Barcelona-Konya olarak karşılanması) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/282 Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Uğur ARSLAN’ın, 24 – 27 Eylül 2014 tarihleri arasında Belgrad’da düzenlenecek olan “EACID Kongresine”, 24 – 28 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebiyle ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.08.2014 tarih ve 50094-110 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Uğur ARSLAN’ın, 24 – 27 Eylül 2014 tarihleri arasında Belgrad’da düzenlenecek olan “EACID Kongresine”, sunum yapmak üzere 24 – 28 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/283Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Emine İnci TUNCER’in, 24 – 27 Eylül 2014 tarihleri arasında Belgrad’ta düzenlenecek olan“EACID Kongresine”, 22 – 28 Eylül 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 01.08.2014 tarih ve 49929 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizTıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Emine İnci TUNCER’in, 24 – 27 Eylül 2014 tarihleri arasında Belgrad’ta düzenlenecek olan“EACID Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12611185 ve 13611185 nolu, Yurtdışı Uluslararası Yayın ve (atıf) Projeleri kapsamındakatılım ücretlerinin buprojeden karşılanması suretiyle, 22 – 28 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/284 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK’ün, 23 – 25 Ekim 2014 tarihleri arasında ABD’de (San Antonio) düzenlenecek olan “The Fall Voice 2014 Programına”, yolluklu – yevmiyeli katılma talebiyle ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.07.2014 tarih ve 49264-620 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra,Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK’ün, 23 – 25 Ekim 2014 tarihleri arasında ABD’de (San Antonio) düzenlenecek olan “The Fall Voice 2014 Programına”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/285Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Betül YAZĞAN’ın, 09 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında Isparta’da düzenlenecek olan“5th International Congress on cell Membranes and Oxsidative Stress Kongresine”, 08 – 13 Eylül 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.08.2014 tarih ve 50455 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, FakültemizFizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Betül YAZĞAN’ın, 09 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında Isparta’da düzenlenecek olan“5th International Congress on cell Membranes and Oxsidative Stress Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701926 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamındakatılım ücretlerinin buprojeden karşılanmasısuretiyle, 08 – 13 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/286 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI’nın, görev süresinin 15.08.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.08.2014 tarih ve 50454 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerdensonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI’nın, 15.08.2014 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 15.08.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/287Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden Uzm.Dr.Ömer ERDUR ve Uzm.Dr.Özgür KEMAL’in, bilimsel çalışmaları ile ilgili jüri üyeleri: Prof.Dr.Köksal YUCA (Selçuk Ünv.Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Hast.AD. Bşk), Prof.Dr.Hamdi ARBAĞ (Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp Fak. Kulak Burun Boğaz Hast. AD. Öğrt.Üys.), Prof.Dr.Murat Hüseyin YARIKTAŞ (Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hast. AD.Bşk.)’tan gelen ilmi raporları okundu; gelen raporlar üzerinde yapılan değerlendirme neticesinde başvuran 2 (iki) aday arasından ilan edilen 1 (bir) Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna tercihen Uzm.Dr.Ömer ERDUR’un atanması yönünde görüş bildirildiği anlaşıldı.

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Uzm.Dr.Ömer ERDUR’un, Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna, 2547 Sayılı Kanunun 23 üncü Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/288 Fakültemiz Dönem III öğrencileri 082501088 numaralı Ahmad Fahrad ROYA, 112501125 numaralı Ömer YASİN ve 082501023 numaralı Eralp BEDİR’in, Bütünleme sınavı cevap anahtarına itirazları ile ilgili Başkoordinatörlüğün 05.08.2014 tarih ve 50504 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Başkoordinatörlüğün ve Dönem III Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem III öğrencileri 082501088 numaralı Ahmad Fahrad ROYA, 112501125 numaralı Ömer YASİN ve 082501023 numaralı Eralp BEDİR’in, bütünleme sınavı cevap anahtarına ait itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav cevap anahtarının aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Anabilim Dalı

Soru Kitapçığı

 

İtiraz sonucu

Tıbbi Patoloji

Akitapçığı – 5. Soru

Soru İptal Edilmiştir.

Halk Sağlığı

B Kitapçığı – 71. Soru

B Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

İç Hastalıkları

A Kitapçığı – 83. Soru

A Kitapçığı – 90. Soru

Soru İptal Edilmiştir.

B Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

Karar Sayısı 2014/289 Fakültemiz Dönem II öğrencisi 092501109 numaralı İsmail SHERZAİ’nin, bütünleme pratik sonuçlarına itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 05.08.2014 tarih ve 50503 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Başkoordinatörlüğün ve Dönem II öğrencisi092501109 numaralı İsmail SHERZAİ’nin, bütünleme pratik sonuçlarına itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav sonuçları aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Anabilim Dalı

 

İtiraz Öncesi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Pratik Notu

Tıbbi Biyokimya

1,7

2

Histoloji ve Embriyoloji

2,5

4

 

Karar Sayısı 2014/290 Fakültemiz Dönem I öğrencileri 122501140 numaralı Jehan KHUDHUR, 132501162 numaralı Kazım KÖPRÜLÜ, 112501124 numaralı Hoshvagt CUMULOV, 122501079 numaralı Enes GÖKCÜK ve 102501125 numaralı Yerdana DAULYETBYEK’in, Bütünleme sınavı cevap anahtarına itirazları ile ilgili Başkoordinatörlüğün 05.08.2014 tarih ve 50460 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem I öğrencileri 122501140 numaralı Jehan KHUDHUR, 132501162 numaralı Kazım KÖPRÜLÜ, 112501124 numaralı Hoshvagt CUMULOV, 122501079 numaralı Enes GÖKCÜK ve 102501125 numaralı Yerdana DAULYETBYEK’in, bütünleme sınavı cevap anahtarına ait itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav cevap anahtarının aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ANABİLİM DALI

SORU KİTAPÇIĞI

 

İTİRAZ SONUCU

Fizyoloji

A Kitapçığı – 47. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

 

A Kitapçığı – 48. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

A Kitapçığı – 49. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

Histoloji ve Embriyoloji

A Kitapçığı – 51. Soru

 

A Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

A Kitapçığı – 56. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

Tıbbi Biyokimya

A Kitapçığı – 78. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

Tıp Tarihi ve Etik

A Kitapçığı – 125. Soru

E Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

Halk Sağlığı

A Kitapçığı – 18. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

A Kitapçığı – 24. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

A Kitapçığı – 25. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

Tıbbi Genetik

A Kitapçığı – 120. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.